Gilad Japhet
Stigter en Hoof Uitvoerende Beampte
Smadar Levi
Hoof Finansiële Beampte
Aviram Levi
Hoof Bemarkingsbeampte
Dr Yaniv Erlich
Hoof Wetenskap Beampte
Sagi Bashari
Hoof Tegnologie Beampte
Russ Wilding
Hoof Inhoud Beampte
Ran Levy
VP R&D
Maya Lerner
VP Produkte
Aaron Godfrey
VP Bemarking
Yakir Lasry
VP Klantbetrekkinge
Ran Michnowsky
VP Bedrywighede
Michal Konig
VP Menslike Hulpbronne