Welcome

Jeg heter Gro Honoré Skåltveit og bor i Drøbak.

Min far Trygve (Honoré) Skåltveit startet granskingen av sin mors slekt, som kom fra gården Skåltveit i Sørfjorden, Hardanger. Senere slo han seg sammen med sin tvillingbror Leif og de tok flere reiser til Danmark for å forske på Honoréslekten. Min oldefar, Ludvig ble født i København i 1858, men det var lenge tvil om slektens videre forløp bakover i tiden, inntil vi fant vigselsattesten til Susanne Honoré og Anders Pedersen - mor og far til oldefar, gift den 18. juli 1847

Her siterer jeg min fetter Jarl Honoré:

"Skåltveits-slekten i Hardanger er sporet tilbake til 1160, og Honoré-slekten til Frankrike i  1545.

Det vil si at Pierre Honoré ( 1545 - 1613 ), vår navnefar, opplevde Bartholomeusnatten den 23. august 1572. Han ble begge født i Pas-de-Calais i Nord-Frankrike.

Det var da utvandringen, - eller rømmingen av hugenotter fra Frankrike begynte, og de spredte seg over hele verden. I dag blir det som skjedde den gang kalt folkemord. 

Pierre Honoré ( 1686 - 1765 ) var, den 25. april 1720, sammen med Abraham Soyau og Jaques Feu hos borgermesteren i Fredericia for å få tildelt den gratis jord som kongen, Frederik IV, hadde lovet.

De var altså de første hugenottene som slo seg ned i byen."

Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 1444 names in our family site.
Dette webstedet ble til sist oppdatert Apr 23 2015 og det har for tiden 9 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Apr 23, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Haug Web Site
Apr 22, 2015
Jostein Kallevik joined another family site: Ådland Web Site
Apr 20, 2015
Jostein Kallevik joined another family site: Heimlund Web Site
Apr 19, 2015
Gro Honoré Skåltveit published a new version of the Gro Family Tree family tree from the Family Tree Builder
Apr 17, 2015
Jostein Kallevik joined another family site: Sandberg Hansen Web Site
Apr 12, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Strand Web Site
Apr 07, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Ingjer Web Site
Ola Heiberg joined another family site: Strom-Togstad Family Web Site
Apr 06, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Gulbrandsen Web Site
Ola Heiberg joined another family site: Russ Web Site
Mar 28, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Sitterud Web Site
Mar 21, 2015
Gjertrud Tveitevåg joined another family site: Astafjord og Benkestok Web Site
Gro Honoré Skåltveit updated the details of <Private> Bringsvor and <Private> Skåltveit in family tree Gro Family Tree
Mar 19, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Familien Martinsen Web Site
Ola Heiberg joined another family site: Familien Web Site
Gjertrud Tveitevåg joined another family site: Andresen Web Site
Gjertrud Tveitevåg joined another family site: Hop Web Site
Mar 15, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Thronsen Web Site
Mar 09, 2015
Gro Honoré Skåltveit updated the details of Marta Magnesdotter Naa (born Skåltveit) and Brita Torkjellsdtr. Mæland in family tree Gro Family Tree
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000479
 
Loading...
Loading...