You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Jeg heter Gro Honoré Skåltveit og bor i Drøbak.

Min far Trygve (Honoré) Skåltveit startet granskingen av sin mors slekt, som kom fra gården Skåltveit i Sørfjorden, Hardanger. Senere slo han seg sammen med sin tvillingbror Leif og de tok flere reiser til Danmark for å forske på Honoréslekten. Min oldefar, Ludvig ble født i København i 1858, men det var lenge tvil om slektens videre forløp bakover i tiden, inntil vi fant vigselsattesten til Susanne Honoré og Anders Pedersen - mor og far til oldefar, gift den 18. juli 1847

Her siterer jeg min fetter Jarl Honoré:

"Skåltveits-slekten i Hardanger er sporet tilbake til 1160, og Honoré-slekten til Frankrike i  1545.

Det vil si at Pierre Honoré ( 1545 - 1613 ), vår navnefar, opplevde Bartholomeusnatten den 23. august 1572. Han ble begge født i Pas-de-Calais i Nord-Frankrike.

Det var da utvandringen, - eller rømmingen av hugenotter fra Frankrike begynte, og de spredte seg over hele verden. I dag blir det som skjedde den gang kalt folkemord. 

Pierre Honoré ( 1686 - 1765 ) var, den 25. april 1720, sammen med Abraham Soyau og Jaques Feu hos borgermesteren i Fredericia for å få tildelt den gratis jord som kongen, Frederik IV, hadde lovet.

De var altså de første hugenottene som slo seg ned i byen."

Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 1444 names in our family site.
Dette webstedet ble til sist oppdatert Mar 31 2015 og det har for tiden 9 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Today
Jostein Kallevik joined another family site: Stian og Anne Helen Web Site
Mar 29, 2015
Jostein Kallevik joined another family site: Hornaday Web Site
Mar 28, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Sitterud Web Site
Mar 21, 2015
Gjertrud Tveitevåg joined another family site: Astafjord og Benkestok Web Site
Gro Honoré Skåltveit updated the details of <Private> Bringsvor and <Private> Skåltveit in family tree Gro Family Tree
Mar 19, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Familien Martinsen Web Site
Ola Heiberg joined another family site: Familien Web Site
Gjertrud Tveitevåg joined another family site: Andresen Web Site
Gjertrud Tveitevåg joined another family site: Hop Web Site
Mar 15, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Thronsen Web Site
Mar 07, 2015
Gro Honoré Skåltveit updated the details of <Private> Stabell and Torleif Haraldsson in family tree Gro Family Tree
Lise Fuhr joined another family site: Prosjekt ovstebo Web Site
Gjertrud Tveitevåg joined another family site: Koanda Web Site
Mar 06, 2015
siri solheim joined another family site: Pedersen Web Site
Mar 05, 2015
Gro Honoré Skåltveit updated the details of Torleif Haraldsson , Hallstein Torleifsson , Nils Hallstiensson Schancke , Peder Nilsson Schancke and 36 other people in family tree Gro Family Tree
Gro Honoré Skåltveit commented on the photo MTS og TMS_500g_lodd_1829:
 Et 1/2 kg lodd fra 1829 med både Magne Torleivson Skåltveit og Torleiv Magneson Skåltveit's stempel. 
Gro Honoré Skåltveit commented on the photo vigselsattest_pedersen_honoré:
 Brev fra Marit Ljøstad Mørk, Statsarkivet i Kristiansand.
26. september 1984

Vi har kommet frem til at det står følgende i det avsnittet De er interessert i på kopien fra ”Kirkebog 1794 – 1895 (sogn 723, bind 3) for den tysk-reformerte menighed i København”:

” Copulirte im Jahr 1847.
Nr 3. d.: 18ten July Wurde nach 3 maligen Proclamation in der Kirche getraut, der sieselbst in Condition stehende Arbeitsmann Anders Petersen, geburtig aus Tanum in Jütland, mit dem Dienstmädchen Susanne Honoré einer Tochter der Eheleute Louis Honoré und Susanne Dupont zu Fredericia. Die Scheine waren vor der Trauung eingereicht worden.”

Noen fritt oversatt skulle dette bli:

”Viede i året 1847.
Nr. 3 d. 18 juli ble det etter at det 3 ganger hadde skjedd proklamasjon i kirken viet selvstendig arbeidsmann Anders Petersen, født Tanum i Jylland, med tjenestepiken Susanne Honoré, en datter av ektefolkene Louis Honoré og Susanne Dupont i Fredericia. Attestene var levert inn før bryllupet.” 
Gro Honoré Skåltveit added Torleif Haraldsson , Hallstein Torleifsson , Nils Hallstiensson Schancke , Peder Nilsson Schancke and 24 other people to family tree: Gro Family Tree
Gro Honoré Skåltveit added 7 photos to album Familiebilder
View more
 
Play slideshow
 
Mar 04, 2015
Gro Honoré Skåltveit updated the details of Ola Knutsen Bleie , Knut Olason Bleie , Synnva Knutsdotter Bleie , Ivar Kambestad and 31 other people in family tree Gro Family Tree
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000431
 
Loading...
Loading...