Welcome

Jeg heter Gro Honoré Skåltveit og bor i Drøbak.

Min far Trygve (Honoré) Skåltveit startet granskingen av sin mors slekt, som kom fra gården Skåltveit i Sørfjorden, Hardanger. Senere slo han seg sammen med sin tvillingbror Leif og de tok flere reiser til Danmark for å forske på Honoréslekten. Min oldefar, Ludvig ble født i København i 1858, men det var lenge tvil om slektens videre forløp bakover i tiden, inntil vi fant vigselsattesten til Susanne Honoré og Anders Pedersen - mor og far til oldefar, gift den 18. juli 1847

Her siterer jeg min fetter Jarl Honoré:

"Skåltveits-slekten i Hardanger er sporet tilbake til 1160, og Honoré-slekten til Frankrike i  1545.

Det vil si at Pierre Honoré ( 1545 - 1613 ), vår navnefar, opplevde Bartholomeusnatten den 23. august 1572. Han ble begge født i Pas-de-Calais i Nord-Frankrike.

Det var da utvandringen, - eller rømmingen av hugenotter fra Frankrike begynte, og de spredte seg over hele verden. I dag blir det som skjedde den gang kalt folkemord. 

Pierre Honoré ( 1686 - 1765 ) var, den 25. april 1720, sammen med Abraham Soyau og Jaques Feu hos borgermesteren i Fredericia for å få tildelt den gratis jord som kongen, Frederik IV, hadde lovet.

De var altså de første hugenottene som slo seg ned i byen."

Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 1447 names in our family site.
Dette webstedet ble til sist oppdatert Feb 7 2016 og det har for tiden 9 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Feb 08, 2016
Ola Heiberg joined another family site: Hagen Web Site
Feb 06, 2016
Ola Heiberg joined another family site: Strøm Jensen Web Site
Feb 05, 2016
Jostein Kallevik joined another family site: Hagland Web Site
Feb 03, 2016
Jostein Kallevik joined another family site: Myhre (Myrene)/ Godø Web Site
Feb 02, 2016
Jostein Kallevik joined another family site: Børkeeiet Web Site
Feb 01, 2016
Jostein Kallevik joined another family site: Runeberg Web Site
Jan 28, 2016
Gjertrud Tveitevåg updated her profile.
Jan 26, 2016
Ola Heiberg joined another family site: Jerpseth Web Site
Jan 11, 2016
Gro Honoré Skåltveit published a new version of the Gro Family Tree family tree from the Family Tree Builder
Dec 29, 2015
Brit Cecilie Bie Faldbakken joined another family site: Strøm Jensen Web Site
Dec 15, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Brenna Web Site
Dec 12, 2015
Ola Heiberg joined another family site: kval Web Site
Dec 11, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Flad Web Site
Dec 10, 2015
Brit Cecilie Bie Faldbakken joined another family site: MANGNES Web Site
Dec 09, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Olsen Web Site
Dec 07, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Vikøren Web Site
Dec 06, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Berglund Web Site
Gro Honoré Skåltveit joined another family site: Fonneland Web Site
Nov 30, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Assafsson Web Site
Kai Larsen joined another family site: Jacobsen - Termansen Web Site
Nov 27, 2015
Gro Honoré Skåltveit joined another family site: Jacobsen - Termansen Web Site
Nov 20, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Adsens Web Site
Oct 31, 2015
Gro Honoré Skåltveit joined another family site: Ludvigsen Web Site
Oct 23, 2015
Lise Fuhr joined another family site: Nanninga Web Site
Oct 21, 2015
Gro Honoré Skåltveit published a new version of the Gro Family Tree family tree from the Family Tree Builder
Oct 20, 2015
Gro Honoré Skåltveit updated the details of Silje Skåltveit in family tree Gro Family Tree
Oct 13, 2015
Ola Heiberg joined another family site: Østby Web Site
Oct 08, 2015
Kai Larsen joined another family site: Alexander Family Site (23andMe)
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000548