Welcome

Jeg heter Gro Honoré Skåltveit og bor i Drøbak.

Min far Trygve (Honoré) Skåltveit startet granskingen av sin mors slekt, som kom fra gården Skåltveit i Sørfjorden, Hardanger. Senere slo han seg sammen med sin tvillingbror Leif og de tok flere reiser til Danmark for å forske på Honoréslekten. Min oldefar, Ludvig ble født i København i 1858, men det var lenge tvil om slektens videre forløp bakover i tiden, inntil vi fant vigselsattesten til Susanne Honoré og Anders Pedersen - mor og far til oldefar, gift den 18. juli 1847

Her siterer jeg min fetter Jarl Honoré:

"Skåltveits-slekten i Hardanger er sporet tilbake til 1160, og Honoré-slekten til Frankrike i  1545.

Det vil si at Pierre Honoré ( 1545 - 1613 ), vår navnefar, opplevde Bartholomeusnatten den 23. august 1572. Han ble begge født i Pas-de-Calais i Nord-Frankrike.

Det var da utvandringen, - eller rømmingen av hugenotter fra Frankrike begynte, og de spredte seg over hele verden. I dag blir det som skjedde den gang kalt folkemord. 

Pierre Honoré ( 1686 - 1765 ) var, den 25. april 1720, sammen med Abraham Soyau og Jaques Feu hos borgermesteren i Fredericia for å få tildelt den gratis jord som kongen, Frederik IV, hadde lovet.

De var altså de første hugenottene som slo seg ned i byen."

Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 1450 names in our family site.
Dette webstedet ble til sist oppdatert May 25 2016 og det har for tiden 10 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
May 25, 2016
Jostein Kallevik joined another family site: McGuire Web Site
May 24, 2016
Ola Heiberg joined another family site: Olsen Web Site
May 14, 2016
Jostein Kallevik joined another family site: Haugen Web Site
May 13, 2016
Ola Heiberg joined another family site: Løvstad Web Site
May 12, 2016
Jostein Kallevik joined another family site: Aakre Isbrekken
Apr 24, 2016
Ola Heiberg joined another family site: Denstad Web Site
Apr 19, 2016
Ola Heiberg joined another family site: Høva Hallingdal
Apr 09, 2016
Ola Heiberg joined another family site: Sennerud Web Site
Mar 14, 2016
Gro Honoré Skåltveit published a new version of the Gro Family Tree family tree from the Family Tree Builder
Mar 13, 2016
Gro Honoré Skåltveit updated the details of <Private> Nitzsche in family tree Gro Family Tree
Gro Honoré Skåltveit added <Private> Nitzsche to family tree: Gro Family Tree
Mar 12, 2016
Gro Honoré Skåltveit published a new version of the Gro Family Tree family tree from the Family Tree Builder
Feb 23, 2016
Jarl Honoré joined the site.
Feb 13, 2016
siri solheim joined another family site: skjæveland Web Site
Jan 28, 2016
Gjertrud Tveitevåg updated her profile.
Jan 11, 2016
Gro Honoré Skåltveit published a new version of the Gro Family Tree family tree from the Family Tree Builder
Dec 29, 2015
Brit Cecilie Bie Faldbakken joined another family site: Strøm Jensen Web Site
Dec 10, 2015
Brit Cecilie Bie Faldbakken joined another family site: MANGNES Web Site
Oct 21, 2015
Gro Honoré Skåltveit published a new version of the Gro Family Tree family tree from the Family Tree Builder
Oct 20, 2015
Gro Honoré Skåltveit updated the details of Silje Skåltveit in family tree Gro Family Tree
Oct 04, 2015
siri solheim joined another family site: Alexander Family Site (23andMe)
Oct 02, 2015
Jonas Lilja joined another family site: Olsen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000569