Amaze yourself

The simple MyHeritage DNA test will reveal your unique ethnic background, and match you with newfound relatives. Discover the specific groups you descend from among 2,114 geographic regions, and take family history to the next level with the most affordable DNA test on the market.

English
England (Yorkshire)
50%
Scandinavian
Norway (Viken)
20%
ایتالیایی
Italy (Abruzzo)
15%
North African
10%
+2 بیشتر
5%
2,114
Geographic regions

Animate your family photos

Deep Nostalgia™ — the sensation that’s taken the internet by storm!

Over 111 million animations and counting!

شجره خانوادگی خود را آنلاین بسازید

گذشته‌ی شما با شجره‌نامه‌ی شما آغاز می شود و ساخت آن آسان است یک شجره‌نامه در MyHeritage بسازید. اضافه کنید نام ها، تاریخ ها، عکس ها و شرح حال‌ها را و به اشتراک بگذارید آن‌ها را با خانواده‌ی خود.

جست‌وجوی میلیاردها پرونده

غواصی کنید در پایگاه داده‌های سوابق بین المللی بزرگ ما - فقط یک نام برای جست‌وجو برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اجداد شما. با محتوای منحصر به فرد و نتایج دقیق و در کشف آن‌ها بیش از آنچه تصور کنید به شما کمک خواهیم کرد.

کتشاف‌های آسان و خودکار

به محض ایجاد کردن یک شجره‌نامه، ما شروع به جست‌وجو می‌کنیم برای شما. نگاه کنید به جلو به ایمیل‌های هشدار با همسانی‌های هوشمند و ضبط همسانی‌های شجره‌نامه‌های جدید و قابلیت اتصال و ارتباط شجره‌نامه‌ها، پرونده ها و مقالات روزنامه در مورد اجداد شما.

به انجمن MyHeritage بپیوندید

میلیونها خانواده در جهان از MyHeritage برای کشف تاریخشان بهره می برند. با سایر اعضا همکاری کنید و به هزاران نفر که در هر روز با خویشاوندان دور و گم شده خود دوباره گرد هم می آیند بپیوندید.

  • پرونده‌های 5.8 Billion
  • 47 میلیون شجره خانوادگی

در هر نقطه، در هر زمان و بر روی هر دستگاه

تحقیق کنید در مورد تاریخچه‌ی خانواده خود با سه محصول برنده‌ی جایزه، همه خصوصی و امن. همگام سازی بین آن‌ها و لذت ببرید از یک سفر فریبنده به گذشته‌ی خویش، هر کجا که هستند.

تبلت
تلفن همراه
دم دست

کشف و حافظت کنید
تاریخچه‌ی خانوادگی خود را منحصر به فرد کنید

شروع دوره آزمایشی رایگان