Welcome

Jmenuji se Antonín Knapek a založil(a) jsem tyto stránky.
Byly vytvořeny pomocí systému MyHeritage.com. Je to výborný systém, který umožňuje komukoliv vytvořit vlastní rodinný web, vytvořit rodokmen a sdílet rodinné fotografie. Pokud máte nějaký komentář nebo připomínky týkající se tohoto webu, můžete mě kontaktovat klepnutím here.
Our family tree is posted online on this site! There are 1001 names in our family site.
Tento web byl naposledy aktualizován dne July 2 2015 a v současné době má 56 registrovaných členů. If you wish to become a member too, please click here.   Aktualizace provádím na svém počítači a následně přehrávám na tyto stránky. Z těchto důvodů není zřejmé, kterých částí rodokmenu se aktualizace týkají.
Příjemnou zábavu!


Go to family tree
Family news
July 01, 2015
Jitka Dršatová submitted a request to become a member.
Dec 10, 2014
Antonín Knapek invited Tomáš Hlavica to the site.
Antonín Knapek invited Stanislav Švejda to the site.
Antonín Knapek invited Kirsti Annikki Eraneva to the site.
Antonín Knapek invited Vladimír Vecheta to the site.
Antonín Knapek invited Ludvík Tvarůžek to the site.
 
View older news
News articles
Genealogy:Četnost jména - Knappek (Knapek, Knápek )
Posted by: Antonín Knapek on Jan 21 2010 08:14

Četnost všech příjmení včetně cizích státních občanů podle centrální evidence obyvatel. Byly vybírány pouze osoby živé s platným pobytem v ČR bez ohledu na jejich státní občanství. Výběr obsahuje všechna příjmení včetně chybně zavedených až do četnosti 1 včetně.

Mužská příjmení počet výskytů

Pořadí Jméno 2007 2010

1241 KNÁPEK 586 590

5679 KNAPEK 146 155

70715 KNAPPEK 4 10

Ženská příjmení počet výskytů

Pořadí Jméno 2007 2010

1378 KNÁPKOVÁ 566 585

5774 KNAPKOVÁ 150 146

78264 KNAPPKOVÁ 3 6

143168 KNAPEK 1 ?

143183 KNÁPKOVÁ ŠTEFKOVÁ 1 2

117827 KNAPEKOVÁ 1 6

W Polsce jest 945 osób o nazwisku Knapek. Zamieszkują oni w 61 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Żywiec a dokładnie 266. W Polsce jest 1 osoba o nazwisku Knappek, zameldowana jest w Olesno.

In the US there are 126 phone book entries with the surname Knapek and approximately 454 persons with this name. Thus, the surname Knapek is the 54,921. most frequent name in the US. People with this surname live in 19 states. Most occurrences are in Texas: 34. In the US there are 5 phone book entries with the surname Knappek and approximately 18 persons with this name. Thus, the surname Knappek is the 545,480. most frequent name in the US. People with this surname live in 3 states. Most occurrences are in Florida: 2.

In Deutschlandgibt es 67 Telefonbucheinträge zum Namen Knapek und damit ca. 178 Personen mit diesem Namen. Diese leben in 36 Städten und Landkreisen. Die meisten Anschlüsse sind in München gemeldet, nämlich 5. In Deutschland gibt es 20 Telefonbucheinträge zum Namen Knappek und damit ca. 53 Personen mit diesem Namen. Diese leben in 14 Städten und Landkreisen. Die meisten Anschlüsse sind in Rottal-Inn gemeldet, nämlich 2.

In Österreich gibt es 18 Telefonbucheinträge zum Namen Knapek und damit ca. 48 Personen mit diesem Namen. Diese leben in 11 Bezirken. Die meisten Anschlüsse sind in Wien gemeldet, nämlich 6.

Il y a en France7 entrées dans l'annuaire téléphonique pour le nom de famille Knapek et approximativement 20 personnes portant ce nom de famille. Le nom Knapek est ainsi le 242.482 ème nom le plus porté en France. Ces personnes sont réparties sur 5 départements. La plus forte représentation de ce nom se trouve dans le département suivant: Meurthe-et-Moselle - répertoriés: 3. Il y a en France 3 entrées dans l'annuaire téléphonique pour le nom de famille Knappek et approximativement 8 personnes portant ce nom de famille. Le nom Knappek est ainsi le 397.745 ème nom le plus porté en France. Ces personnes sont réparties sur 2 départements. La plus forte représentation de ce nom se trouve dans le département suivant: Seine-Maritime - répertoriés: 2.

In Canada there are 6 phone book entries with the surname Knapek and approximately 16 persons with this name. Thus, the surname Knapek is the 123,187th most frequent name in Canada. They live in 3 provinces.

0 Comments|16 Views|View full article
Genealogy:DNA klanu Helena
Posted by: Antonín Knapek on Nov 5 2009 05:09

Mitochondriální anylýzou DNA byla určena mateřská linie (např. …Viktorie, Věra, Ladislava Solanská, Františka Šamánková, Anežka Zavadilová…Helena) klanu HELENA. Nalezená variace HVR1 - 16189 C

Haploskupina H - je nejrozšířenější evropskou mitochondriální haploskupinou. V současné době náleží do této haploskupiny přibližně 30 – 40 % evropských mateřských linií. Stáří celé haploskupiny je odhadováno na 20 tisíc let, kdy začala její expanze v rámci evropských populací. Vznik haploskupiny je geograficky kladen do oblasti jihozápadní Francie, odkud její nositelé poměrně rovnoměrně osídlili celou Evropu. Dnes je nejvyšší výskyt této haploskupiny v jižní Francii a severním Španělsku. V populárně vědecké literatuře nosí genetická pramatka této haploskupiny jméno Helena.

0 Comments|6 Views|View full article
Genealogy:DNA klanu Tara
Posted by: Antonín Knapek on Nov 5 2009 05:03

Mitochondriální anylýzou DNA byla určena mateřská linie (např … Šárka Zukalová, Milena Marvanová, Zdena Zukalová, Zdena Knapková, Terezie Janoušková, Agneska Gotuch, Regina Wolfová … Tara) klanu TARA. Nalezená variace HVR1 - 16126 C, 16163 G, 16186 T, 16189 C, 16248 T, 16266 T, 16294 T

Haploskupina T – patří k evropským haploskupinám střední velikosti. Dnes náleží k této haploskupině necelých 10% evropských maternálních linií. Nositelé těchto linií jsou rozšířeni zejména v jižní a západní Evropě. Nejčastěji se pak vyskytují v Irsku a na západě Británie. Stáří této haploskupiny je odhadováno na 17 tisíc let a její kořeny jsou situovány na území dnešní severozápadní Itálie mezi vrchy Toskánska a ústím řeky Arno. Jméno pramatky této haploskupiny je Tara (galský název pro skalnatou horu). Jedním z nositelů haploskupiny T byl poslední ruský car Mikuláš II. Příslušnost k této haploskupině byla zjištěna při identifikaci jeho ostatků. Pokud nejsou jeho rodokmeny zavádějící, lze za nositele haploskupiny T považovat všechny potomky jeho nejstaršího předka v mateřské linii, Barbory Cellské (1390-1451), ženy Zikmunda Lucemburského. Sem patří velké množství evropské šlechty, jako např. Jiří I. a Fridrich Vilém I. (přes Sofii Hanoverskou), Karel I. Stuart, Jiří III., Jiří V., Karel X. Gustav, Gustav II. Adolf, Mořic Oranžský, Olaf V. Norský a Jiří I. Řecký.

0 Comments|7 Views|View full article
Genealogy:Genetický profil v otcovské linii rodu
Posted by: Antonín Knapek on Nov 5 2009 04:40

Genetický profil - V otcovské linii ( G ) rodu (například linie - Michael 10, Antonín 9, Antonín 8, Antonín Josef 7, Jan 6, Antonín 5, Josef 4, Josef 3, Antonín 2, Sigurd 1) zjištěné odběrem DNA mužského příslušníka rodu Knapek je v evropské i světové části populace zahrnuté v databázi genetických profilu tento profil méně obvyklý. V celé databázi České národní genografická databáze nebyl k dnešnímu dni nalezen ani jeden shodný profil. Při srovnání se skupinou nositelů nejblíže příbuzných profilů (profily lišící se o jeden znak ) byly nalezeny odpovídající shody na území Německa, Polska a Ruska. V rámci profilu byla dále nalezena referenční kombinace znaku (jedná se o hodnoty znaku DYS19, 385, 389, 390, 391, 392 a 393, které jsou charakteristické pro určité populace), jenž je velmi častá u východoevropského obyvatelstva náležícího zejména k slovanské jazykové skupině. Nejstarší původ tohoto typu profilu je kladen do oblasti eurasijských stepí (území odpovídající dnešní jihovýchodní Ukrajině) do doby před 10 – 15 tisíci let. Tady jejich nositelé přečkali poslední zalednění. Potomci těchto lidí následně přijali nomádský způsob života a rozšířili se zejména na území severní a východní Evropy a na východ v pásu sahajícím až po Indii. Tato rekolonizace Evropy uvedeným typem profilu je často spojována s lidmi mluvícími protoindoevropským jazykem. Později lze některé skupiny těchto lidí řadit k tzv. kurganové kultuře. K jejich šíření v rámci východní poloviny Evropy a západní části Asie docházelo přibližně v 4.-3. tisíciletí př.n.l..

Dnes je tento typ genetického profilu nejčastější mezi obyvatelstvem náležícím zejména ke slovanské jazykové skupině např. v Polsku (až 50% mužské populace), Rusku, Ukrajině, Pobaltí, ale zahrnuje i Vikingy. Poměrně častý je také ve Skandinávii a v některých oblastech Asie a Velké Británii. Vzhledem k celkovému nálezu lze říci, že genetický původ v otcovské linii je nejspíše „slovanský“ v jazykově geografickém smyslu, tzn. nejstarší kořeny otcovské linie leží pravděpodobně v oblastech obývaných populacemi náležícími zejména k slovanské jazykové skupině. Pravděpodobné geografické centrum původu lze lokalizovali na území dnešního Polska, České republiky případně Běloruska. S ohledem na poměrně četný nález nositelů blízce příbuzných profilu na území Ruska a Polska je možné také předpokládat příchod předku z této oblasti. Pro praotce haploskupiny R1a se užívá v literatuře jméno Sigurd..

Y – haplotyp otcovské linie

DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS

19 385 389 I 389 II 390 391 392 393 437 438 439

15 11,15 14 30 25 10 11 13 14 11 10

HAPLOGROUP (fitnnes score)

E3a: 9, E3b: 19, G2: 10, G5: 1, H: 24, I1a: 6, I1b1: 37, I1b2a: 18, J1: 21, J2:23, L: 10,

N: 16, Q: 19,R1a: 72, R1b:14


0 Comments|9 Views|View full article
Genealogy:Původ jména - Knappek (Knapek, Knápek )
Posted by: Antonín Knapek on Oct 23 2009 07:03

Původ jména - Knappek (Knapek, Knápek ) – vzhledem k původu z oblasti převážně sudetské, kolonizované ve třináctém století německým obyvatelstvem, vzniklo pravděpodobně ze základu německého slova knapp s významem těsný, malý, krátký, případně od německého slova der knappe (česká varianta knap) – panoš, rytířský zbrojnoš, štítonoš, později i ve významu kvalifikovaný horník s možnou českou koncovkou -ek jako zdrobnělinou vztahující se k drobnému vzrůstu příslušníků rodu.

Základem je jméno Knappek i když v Pardubickém kraji (oblast původu předků ze 17.století – v okolí Lanškrouna a Ústí nad Orlicí - Cotkytle, Knapovec (původně německá ves Knappendorf (Cnappendorf, Khappendortobce se stejným jménem se vyskytují i v rakouských Alpách a v Bavorsku)doložená již v roce 1292, počeštěná verze jména Knapovce je doložena až v roce 1544, současný Knapovec je předměstím Ústí nad Orlicí, přičemž hornictví vztahující se k možnému významu jména není v dané lokalitě doloženo, Tatenice, Herbortice apod., se v matrikách z 19. století vyskytují všechny tři varianty tohoto jména) se v současné době jméno vyskytuje v místním telefonním seznamu 18x ve tvaru Knápek a 11x Knápková (ani jednou jako Knapek nebo Knappek). Rozrod v Kroměříži usazeného Antona Knappka (1814-1887) se uvádí se jménem ve tvaru Knapek zhruba od roku 1915.

0 Comments|25 Views|View full article
Visits
0004414