Welcome

Mijn naam is Wil Brasse en ik ben de webmaster van deze site.
Als u commentaar of feedback over deze site hebt, kunt u here klikken om contact met mij op te nemen.
De onderstaande genealogische bestanden waren voorheen te vinden op Gencircles, dat helaas is opgeheven. Ik zoek er nog een nieuwe plaats voor, want op MyHeritage heb ik alleen een gratis account, en op Geneanet kun je maar één databank plaatsen per account. Alleen de Joodse databank is op Geneanet, MyHeritage en mijn eigen website te vinden. Op mijn eigen website (zie onderaan 'What's Up, Doc?') staat verder mijn kwartierstaat.

1. Familie Brassé in Nederlands Limburg 

Deze beknopte stamboom (1693-ca.1900) van de oudste bekende generaties van de familie Brassé was het eerste probeersel van mij op het internet. Voor het opsporen van de herkomst van de mysterieuze stamvader, de kapitein van Brandenborg, loof ik een beloning uit van 250 Euro (dood of levend)! Tips: een afstamming van de familie Brasse uit het Ruhrgebiet lijkt niet voor de hand te liggen, in Frankrijk wonen nog de meeste naamgenoten (met en zonder streepje) in de omgeving van Le Havre, in België hebben vroeger ook naamgenoten gewoond (al voor 1600), en ook Limburgse jongens namen in deze tijd dienst in het Brandenburgse leger.  

9. Familie Brasse uit Overijssel 

De Overijsselse familie Brasse woonde eeuwenlang in Bentelo-Delden en later Lonneker. Tegenwoordig wonen vermoedelijk nog enkele nakomelingen in Noord-Nederland en in Amsterdam. De oudere generaties zijn speculatief: zie voor details verder bij de stamvader N.N. Bras.
Mijn interesse in deze familie is -buiten de naamsgelijkheid- dat Berent Bras(sen) THEORETISCH identiek zou kunnen zijn aan de door mij gezochte stamvader Bernardus Bras(sé), die in 1693 als Brandenburgse legerkapitein in Aubel (B) opdook; erg waarschijnlijk is dit echter niet!

5. Duizend Diederen & Dieteren 

Nadat ik ruim 1000 naamdragers Diederen en Dieteren in ProGen had ingevoerd, duizelde het me enigzins, en wilde ik het VOORLOPIGE resultaat graag laten zien. Maar hoe? Een uitvoer van alle nakomelingen van de hypothetische stamvader, met partners en schoonouders leverde meer dan 5000 personen op (uit een bestand van bijna 24.000). Dat was me toch wat veel. Ik heb een paar uur lang nogal wild zitten snoeien om het totaal aantal personen te reduceren tot 2766 met 954 relaties. Waar gehakt wordt sneuvelen ten onrechte ook sommige personen die er eigenlijk in hadden moeten blijven... Het is dus een nogal grof bestand geworden, waarvan overigens veel gegevens nog niet in de oorspronkelijke bronnen geverifieerd zijn! Omdat het een in het Zuid-Limburgse redelijk vertakte familie betreft met waarschijnlijk 1 gemeenschappelijke stamvader, en er nog nauwelijks publicaties over zijn (zeker niet on-line), leek het me toch wenselijk om mijn resultaten al op het net te gooien.Van de tak "Diederen van Puth" is wel een zeer lezenswaardige serie boekjes verschenen van de hand van Jan Diederen uit Valkenburg. Rest me op te merken dat ik bij alle personen heb vermeld bij welke tak ze horen, om enig overzicht te houden. Alleen bij de Dieteren heb ik dit nagelaten, omdat deze allemaal tot de Sittardse tak behoren. 

2. Stamboom Zelissen uit Nuth 

Algemene informatie over de familie en naam vindt U bij de oudst bekende stamvader (Joannes geb. ca. 1625). Gebruikte bronnen zijn: kerkregisters, BS-registers, bevolkingsregisters, alfabetische klappers, Gendalim CD-rom, Henri Pijls (Bijdrage tot de geschiedenis van de heerlijkheid Schinnen), Anton Blok (De Bokkerijders), Nic Schmeitz, e.a.. Aan Nic Schmeitz dank ik met name gegevens betreffende de jongere generaties. Zie daarvoor verder http://members.home.nl/serenade/zelissen.htm  

3. Familie Hartmans Oirsbeek-Doenrade 

Zoals bij de onbekende "stamvader" van deze familie te lezen is, betreft dit bestand de familie Hartmans (ook Haertmans en Haartmans) uit Oirsbeek en Doenrade, waarvan nakomelingen zich over heel Zuid-Limburg verspreid hebben. De oudste generaties zijn niet altijd bewezen, let dus op de opmerkingen bij de individuele personen! Veel gegevens zijn afkomstig uit klappers en van de Gendalim-4 CD-rom, wat de foutmarge natuurlijk wat groter maakt en inhoudt dat soms zeer relevante details uit de originele kerkregisters mij ontgaan zullen zijn! Na 1800 zijn de lijnen zoveel mogelijk doorgetrokken met behulp van Genlias, wat dus geen complete gezinnen meer oplevert. Het bestand is in principe voor eigen gebruik aangemaakt, dus cryptische bronvermeldingen als "wp-bestand" of "kerkboekje" zullen de lezer weinig zeggen, maar laat dit een stimulans zijn om kontakt op te nemen met de auteur...De codenummers bij sommige personen zijn mijn eigen kwartiernummers.

6. Karel de Grote lijn via Maria Hoen 

Maria Hoen was waarschijnlijk in Hoensbroek geboren en woonde rond 1600 met haar echtgenoot Mathias Beltgens in Nuth. Haar voorouders (met lijn naar Karel de Grote) en een deel van haar nakomelingen zijn ontleend aan "Uit het duister van het verleden" (editie 1998), de kwartierstaat van H.C.J.M. Kreijns. Sommige nakomelingen zijn uit andere publicaties overgenomen, maar de meesten heb ik zelf verzameld. ATTENTIE! Niet alle afstammingen zijn bewezen, en niet alle gegevens zijn in de oorspronkelijke bronnen geraadpleegd! De lijn terug eindigt in dit bestand bij Willem III van Holland en Henegouwen en Johanna van Valois, die beiden volgens de gangbare genealogieen van vorstenhuizen meermaals van Karel de Grote afstammen. Aanvullingen en correcties zijn altijd welkom!

4. De Haan (Goudriaan) X Van Esch (Cuijk) 

Dit zijn de tot nu toe bekende kwartieren van mijn betovergrootmoeder Catharina de Haan, die lompenkoopster en kraamster was in Roermond en Venlo. Ze was al 9 jaar toen zij en haar broertje bij huwelijk werden gewettigd, dus het is zeer de vraag of Christiaan de Haan wel hun natuurlijke vader was! Haar voorouders kwamen uit Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Antwerpen, Noord-Brabant, Gelderland en Friesland, en waarschijnlijk (Ebertshausen?) ook uit Duitsland, terwijl de voorouders van haar man Nies Larue uit het Belgische Mortroux stamden. Ze vormen daarmee een leuke afwisseling in mijn kwartierstaat, die zich verder vooral in Zuid-Limburg begeeft. Voor de gegevens uit Zuid-Holland ben ik de heer Reimer veel dank verschuldigd, voor die uit Utrecht Harry Luijten, voor die uit Leeuwarden het Historisch Centrum Leeuwarden (die aantekeningen bewaarde die ze al in 1942 op verzoek van een heer Kersten uit Nijmegen hadden verzameld!). Van de familie Lipsius (hierin helaas nog niet opgenomen) zijn al in de jaren 1970 en 1980 genealogieen verschenen van de heer Glasbergen, die o.a. bij het CBG in Den Haag kunnen worden ingezien. De gegevens van Amsterdam heb ik zelf aldaar in het gemeentearchief verzameld, die van Cuijk in het Rijksarchief De Citadel in Den Bosch.  

7. Guttecoven 

Dit bestand bevat ruim 600 personen die te Guttecoven werden geboren, grofweg 180 van voor 1770, 290 tussen 1770 en 1800, en 130 van na 1800. Guttecoven bestond destijds uit slechts een paar straten met 150 tot 200 inwoners, maar wel met een eigen parochiekerk. Het moet wel één van de kleinste parochies in Limburg zijn geweest! De oudst bekende vermelding van de parochie stamt uit 1336. Helaas zijn de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van Guttecoven vóór 1770 verloren gegaan, een grote handicap bij genealogisch onderzoek. Guttecoven werd in 1800 bij de gemeente Limbricht gevoegd. Van de genoemde 600 personen zijn verder zo'n 1.000 voorouders, nakomelingen en aanverwanten opgenomen.

8. Joodse databank Sittard e.o. 

Dit bestand is ook zichtbaar op GENEANET:

http://gw.geneanet.org/index.php3?b=brasselimburg2

Deze databank met circa 10.000 namen is in eerste instantie bedoeld als gedenkteken voor een nagenoeg uitgeroeide gemeenschap in mijn woonplaats Sittard, maar is uitgebreid met onder meer Beek, Elsloo, Eijsden, Grevenbicht, Gulpen, Heerlen, Limbricht, Maastricht, Meerssen, Obbicht, Schimmert, Stein, Urmond en Vaals.

Mijn vroegere apartement in de Plakstraat lag vlak naast de plek waar van 1853 tot 1953 de Joodse synagoge stond, en nu woon ik om de hoek van de plek waar van 1725 tot 1853 de huissynagoge was. Beide gebouwen werden helaas in de jaren '50/'60 gesloopt.

 

Deze site werd voor het laatste bijgewerkt op June 14 2017.

Zie verder mijn homepage en web log:

What's Up, Doc?

Sittard Web Log  

 


Go to family tree

Go to family photos
Family news
June 14, 2017
Vincent Grummer submitted a request to become a member.
May 20, 2017
Jan Joost Sonneveld created a new family site: Sonneveld Web Site
Apr 12, 2017
Jan Joost Sonneveld created a new family site: sonneveld basis 170403 Web Site
Mar 09, 2016
Riet Ramaekers updated her profile.
Jan 24, 2016
Wil Brasse joined another family site: Mathijs HA Curfs Web Site
Aug 29, 2015
<unknown>1238 joined another family site: Van Avezaath Web Site
June 26, 2015
Wil Brasse added a photo of Joseph, Hubertus Brassé :
 
Wil Brasse added a photo of Maria, Wilhelmina, Anna Brassé :
 
Wil Brasse updated the details of Joseph, Hubertus Brassé and Maria, Wilhelmina, Anna Brassé in family tree Brasse Family Tree
Wil Brasse updated the details of Joseph, Hubertus Brassé in family tree Brasse Family Tree
Dec 24, 2014
Jan Joost Sonneveld created a new family site: Twente Genealogie Web Site
Nov 22, 2013
<unknown>1238 joined another family site: annet van avezaath
Feb 10, 2013
<unknown>1238 joined another family site: Van Calsteren Web Site
Feb 04, 2013
wilte de groot updated his profile.
Nov 18, 2012
<unknown>1238 joined another family site: Hintze Web Site
Aug 18, 2012
<unknown>1238 joined another family site: schepers Web Site
Aug 01, 2012
<unknown>1238 joined another family site: Broekhuisen Web Site
July 27, 2012
<unknown>1238 joined another family site: genealogie van de familie peters en zilvertand
<unknown>1238 joined another family site: Giebelen Web Site
June 05, 2012
Jan Joost Sonneveld updated his profile.
Jan 03, 2012
Riet Ramaekers updated her profile.
Oct 18, 2011
<unknown>1238 joined another family site: jacobs Web Site
Sep 27, 2011
<unknown>1238 joined another family site: Janssen Web Site
July 03, 2011
<unknown>1238 joined another family site: Website van de familie Janssen
June 14, 2011
<unknown>1238 joined another family site: Thans Web Site
May 07, 2011
<unknown>1238 joined another family site: Antwerpen Web Site
May 06, 2011
<unknown>1238 joined another family site: Website van de familie SCHLICHER
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0001807