Welcome

Jeg heter Knut Anders Eldhuset, og jeg er webmasteren på denne siden.
Jeg driver slektsforskning på Min fars slekt, Eldhuset fra Setesdalen også Frøysnesdelen, min mors slekt, Gulliksrud fra Gudbrandsdalen også Haugaløkkendelen. Min kones fars slekt, Flodquist fra Marnardal og Tverslandsdelen, min kones mors slekt, Myrene fra Greipstad også Iversen fra Heskestad.

Skulle du vite noe om noen av disse gi meg gjerne ett hint.

Og skulle du ønske det kan du få tilgang til treet.


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Apr 15, 2018
Eva Kristoffersen joined another family site: Guldbrandsson Web Site
Mar 31, 2018
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Roos Web Site
Mar 18, 2018
Eva Kristoffersen joined another family site: Ørmen Web Site
Mar 15, 2018
Eva Kristoffersen joined another family site: Familie Web Site
Mar 13, 2018
Eva Kristoffersen joined another family site: Bredesen Web Site
Mar 08, 2018
Eva Kristoffersen joined another family site: KJØLLE Web Site
Mar 04, 2018
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Hansen / Burgess Web Site
Feb 27, 2018
Eva Kristoffersen joined another family site: Troberg Web Site
Feb 26, 2018
Eva Kristoffersen joined another family site: niskakari Web Site
Eva Kristoffersen joined another family site: Bredal-Olsen Web Site
Feb 24, 2018
Eva Kristoffersen joined another family site: Robinson Web Site
Feb 22, 2018
Eva Kristoffersen joined another family site: Ragnhild Ovedie Solborg web site
Eva Kristoffersen joined another family site: Moen Web Site
Eva Kristoffersen joined another family site: Wang Web Site
Eva Kristoffersen joined another family site: Trond Halvorsen Web Site
Feb 19, 2018
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Bollestad Web Site
Feb 10, 2018
Arvid Michalsen joined another family site: Feiring777
Jan 14, 2018
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Stangeland Web Site
Dec 12, 2017
Kathleen Hunt joined another family site: Moore Web Site
Dec 04, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Faremo Web Site
Sep 18, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Reime Web Site
Aug 10, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Trippestad Web Site
Apr 23, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Lougheed Web Site
Apr 01, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: liland Web Site
Jan 23, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Støle Web Site
Jan 19, 2017
Arvid Michalsen joined another family site: Ingvar Web Site
Jan 07, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Familien Web Site
Dec 22, 2016
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Nilsson Eskeland Web Site
Oct 22, 2016
Arvid Michalsen joined another family site: Jensen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000437