Welcome

Jeg heter Knut Anders Eldhuset, og jeg er webmasteren på denne siden.
Jeg driver slektsforskning på Min fars slekt, Eldhuset fra Setesdalen også Frøysnesdelen, min mors slekt, Gulliksrud fra Gudbrandsdalen også Haugaløkkendelen. Min kones fars slekt, Flodquist fra Marnardal og Tverslandsdelen, min kones mors slekt, Myrene fra Greipstad også Iversen fra Heskestad.

Skulle du vite noe om noen av disse gi meg gjerne ett hint.

Og skulle du ønske det kan du få tilgang til treet.


Go to family tree

Go to family photos
Family news
June 19, 2018
Eva Kristoffersen joined another family site: Geir Syversens Nettside
June 10, 2018
Eva Kristoffersen joined another family site: Shull Family Site (23andMe)
Mar 31, 2018
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Roos Web Site
Mar 04, 2018
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Hansen / Burgess Web Site
Feb 19, 2018
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Bollestad Web Site
Feb 10, 2018
Arvid Michalsen joined another family site: Feiring777
Jan 14, 2018
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Stangeland Web Site
Dec 12, 2017
Kathleen Hunt joined another family site: Moore Web Site
Dec 04, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Faremo Web Site
Sep 18, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Reime Web Site
Aug 10, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Trippestad Web Site
Apr 23, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Lougheed Web Site
Apr 01, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: liland Web Site
Jan 23, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Støle Web Site
Jan 19, 2017
Arvid Michalsen joined another family site: Ingvar Web Site
Jan 07, 2017
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Familien Web Site
Dec 22, 2016
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Nilsson Eskeland Web Site
Oct 22, 2016
Arvid Michalsen joined another family site: Jensen Web Site
Oct 17, 2016
Janne Nakkerud joined another family site: kjell Web Site
Knut Anders Eldhuset joined another family site: kjell Web Site
Aug 21, 2016
Arvid Michalsen joined another family site: Tollefsen Web Site
Aug 10, 2016
Tor Inge Flodquist created a new family site: Flodquist Web Site
July 02, 2016
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Hansen, Koldal, Mikkelsen Web Site
June 19, 2016
Arvid Bjarne Høyland joined another family site: Skeie Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000441