Welcome
My name is Vít Ožana and I started this site.
This site was created using MyHeritage. This is a great system that allows anyone like you and me to create a private site for their family, build their family tree and share family photos. If you have any comments or feedback about this site, please click here to contact me.
Our family tree is posted online on this site! There are 3368 names in our family site.
The site was last updated on May 23 2016, and it currently has 62 registered member(s). If you wish to become a member too, please click here.   Enjoy!

Go to family tree

Go to family photos
Family news
May 23, 2016
Robert Borski joined another family site: Mrózek Web Site
May 22, 2016
Vít Ožana added source Rejstřík veřejných záznamů USA to family tree RODINA
Vít Ožana updated the details of Anděla Beranová (rozená Pavlorková) , Albin Jindřich Kania , Alois Staněk , Ludmila Stanková (rozená Waltrová) and 11 other people in family tree RODINA
Vít Ožana published a new version of the RODINA family tree from the Family Tree Builder
May 20, 2016
Vít Ožana updated the details of Jenovefa Šindlerová (rozená Bogumská) , Karel Skýba , Jan Šindler , Marie Skýbová (rozená Ožanová) and 22 other people in family tree RODINA
May 19, 2016
Vít Ožana published a new version of the RODINA family tree from the Family Tree Builder
Vít Ožana updated the details of Josef Ševčík , <Private> Guzdková (rozená Ševčíková) and Emilie Ševčíková (rozená Jadwiščoková) in family tree RODINA
May 17, 2016
Robert Borski joined another family site: babilon Web Site
May 15, 2016
Vít Ožana published a new version of the RODINA family tree from the Family Tree Builder
Vít Ožana updated the details of Marie Ožanová (rozená Duráková) and Ladislav Ožana in family tree RODINA
May 11, 2016
Václav Václavík joined another family site: Duda-Bajer-Jalůvka-Vaněk- Web Site
Apr 27, 2016
Vít Ožana published a new version of the RODINA family tree from the Family Tree Builder
Apr 20, 2016
Vít Ožana published a new version of the RODINA family tree from the Family Tree Builder
Apr 13, 2016
Václav (Lukáš) VÁCLAVÍK updated his profile.
Apr 05, 2016
Vít Ožana published a new version of the RODINA family tree from the Family Tree Builder
Mar 21, 2016
Vít Ožana posted a news article: Gungor Francek a Kalina z Rychvalda
Mar 09, 2016
Vít Ožana updated the details of Jiří Kaňa in family tree RODINA
Mar 07, 2016
Vít Ožana tagged <Private> Konvalinková in 1 photos
 
Vít Ožana updated the details of <Private> Gabaniová , <Private> Turoň , Klára Turoňová , <Private> Turoňová (rozená Hřebíčková) and 1 other people in family tree RODINA
 
View older news
News articles
Local news:Gungor Francek a Kalina z Rychvalda
Posted by: Vít Ožana on Mar 21 2016 13:02

Gungor Francek.

Byl to taki smyk, co nic něrobil, ale tež něbylo slychať, že by byl komu co ukrod. Chodil po žebraňu a zbjyrol klobuki. Byl bardzo skromny. Něžebrol o nic jinego, jyny o trochym zelo. Byl znumy v calym okrese fryštatskim. Znalo go kaj jaki děcko a pokřikovali za nim: "Francek! Chceš zelo?" A Gungor Francek se ogaňol křivokym jak před psami. Na glově nosil tři i štyry klobuki a přes všycki mu tyrčaly vlosy, bo byly všycki ďurave. Jak se go kdo zpytol, čymu nosi tela klobukuv, to odpovědol: že Gungor Francek nima taki glupi, aby lotol za klobukym, jak mu go vjater zebere. Všycki naroz, že mu nězebere nikdy a že mu dycki ješcě kerysik na glově zustaně sedět.


Kalina z Rychvalda.

Drugi taki originelni a poctivy chudok byl Kalina z Rychvalda. Tež chodil po žebraňu. Jak vloz do jizby, sjun vojynski kašket z glovy, zasvidřyl očami o svjyn...

0 Comments|9 Views|View full article
Genealogy:Střípky z historie Nové Bělé
Posted by: Vít Ožana on July 30 2015 13:39
Dne 19. února 1897: Zakoupen obecní buben. Obecní posel Jan Vala obdrží ročně 20 zlatých, obecní pokladník rovněž 20 zlatých.

Zdroj: Novobělský zpravodaj Ročník 4 č.5 - říjen 2007
0 Comments|4 Views|View full article
Other:Petřvaldské písně
Posted by: Vít Ožana on Apr 13 2014 02:29
Chlapci:
Pětvolski děvušky, ty se vymyšlajum
pořad se v tych synkach enem přebyrajum
pětvoski děvuški, moc peněz němotě,
te je od vas špatne, že moc vybyrotě

Dívky:
V Pětvoldě je vunsko cesta,
furt na niju nějadum.
ti pětvolšti paradni pacholci,
do tanca nas něběrum.
Kej něběrum, něch něchajum
i tak ich nebyrymy.
A jak přidum ostravšti pacholci,
to se jim namluvimy.
0 Comments|2 Views|View full article
Genealogy:Dominikalista Ondřej Šlachta
Posted by: Vít Ožana on Nov 24 2013 02:17

Urbář dominikalistů obce Petřvald 1770 - 1770 • inv. č. 1056 • sig. 15/1
http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=2ae624d09c284e9d87687eb7e287b32b&scan=5

No.10mo

Andres Schlachta häusler neingekauft besietzet das mit
No.29 bezeichnete hauss nebst inen in der Dominical.

Indiction stehenden obst und grasse Garthen, sambt einen zu gehorigen Acker stuck zwi(e)shen en Wentzel und Caspar Gill gärthnere, und Mühl Graaben,
dann Johann Wichereck, und Georg Barteck Bauern gelegen von
beyläuffig 1sch.(Scheffel) 2V. (Viertel) 3mtz (Metzen) Breßler
Aussaath (Aussaat)

Ist sonsten nach der Außmaaß (Ausmaas) No.1o á 3 Täge per Wochen schüldig u Verrichten gegenwärttig aber zahlt der selbe an grund,
und damit Verknüpften Roboth Zünß (Zins) Jähr(lich)en Term(inus)

--------------------------------...

0 Comments|1 View|View full article
Genealogy:Smlouva o majetku na č.p.2
Posted by: Vít Ožana on Nov 22 2013 13:03

Kniha smluv svatebních pro obec Petřvald • inv. č. 426 • sig. G 21
http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=ded4151bba884a2a8042a79311e521e1&scan=370
pro č.p.2

Kauf für die Barbara Kania sub N.2
Vermög (Betreffend) dem Verhandlungs Prottocolle von 25 Juny 1817 und
der hierob ruhenden justizamtlichen Assign(a)tion (Anweisung) vom 17th July 1817 Z 216/? hat die Barbara, gebohrene Kania, nun verehlichte Andreas Kania
??n zu Peterswald gelegenen - und nach ihren verstorben Vater Michael Kania
verbliebenen rust(ikalen) Gärtnergrund sub N.2 in dem erhabenen ge-
richtlichen Schätzungswerthe p(e)r 171 fr(florin) sage Ein hundert-Si(e)benzig-Einer Guld(en) W(iener)W(ährung) übernommen, daher sie andurch hierüber amtlich mit deme in die Gewähr gebracht wird; damit solche ihrer Schwester Anna, verehlichten Staniura sogleich 75 fr als Erbtheil bezahle, und sich das Resdium pr 96 fr auf ihr Erbtheil abschreiben lassen könne.
...zu gehört, der beym Hause befindliche Garten, nebst Wiesen, Ackern
und Strauchwerk, wie dießfalls der GrundSteuer Reguli(e)rungsAusmessung
... bogen, in dem QuadratKl(a)ft(e)r Grundmaaß inhaltlichen bewähret;
und zwar: An Ackern 5 9/64 Joch 5 1/12 QuadratKl(a)f(te)r, an Wiesen, Gärten und Huthweiden
..3/4 Joch 16 10/12 Quadrat Kl(a)ft(e)rn, alles nach denen topograpischen Nummern in ihren Grän-zen (Grenzen) gelegen.


Koupě pro Barbaru Kania č.2
S odvoláním na protokol ze soudního projednávání dne 25.6.1817 uzavřeného 17.7.1817 nařízením číslo Z216/? soudního úřadu převzala Barbora rozená Kania, nyní provdaná za Ondřeje Kaniu sídlícího v Petřvaldě, po svém zemřelém otci Michalovi Kaniovi pozůstalý venkovský zahradnický grunt č.2, podle soudního odhadu v hodnotě 171 zlatých, slovy sto sedmdesát jedna zlatých vídeňské měny.
Tímto je zde úředně daná záruka, že ihned svojí sestře Anně provdané Staniurové, vyplatí její dědický podíl 75 zlatých a dalších 96 zlatých si může odepsat jako svůj dědický podíl.
Příslušenství - u domu se nacházející zahrada, spolu s loukami, polnostmi a porosty, jsou pro účely výměru pozemkové daně na základě jejich plochy(rozlohy) stanoveny (vypočteny) takto:
Orná půda 5 a 9/64 jitra 5 a 1/12 čtverečního sáhu, louky, zahrady a pastviny 3/4 jitra 16 a 10/12 čtverečního sáhu, vše tak jak se nachází podle topografických (parcelních) čísel v jejich hranicích.

Was Inhaberinn dieses Grundes der Grundobrigkeit an verschiedenen
quittungen der Abgaben zu entrichten, und an fröhen Diensten zu leisten ver-
bunden ist, dann was dieselbe dagegen zu genießen hat, dieses weiset das
Urbarium nur worauf sich hiermit beruppen (berufen) wird.
Die hin und wieder auf diesem Grunde befindlichen Eichen bleiben aus-
drücklich pro Dominio vorbehalten.
An Steuerbeitrag zur Gemeinde, so viel nach der Indiction auf dieselbe

ausfällt, oder nach neuer Steuer Regulirung ausfallen durfte.
Außer deme aber wird Ubernehmerin, so wie alle zukünftige Besitzer
dieses Grundes bey jedesmahliger Veränderung verbunden seyn, ..
Dominio a 10 (Prozenten) Laudemium in herrschaftliche Rendten zu erlegen
auch sie und alle Nachfolger die Confirmations und Schreibegebühr zu
entrichten haben werden.

To co majitelka tohoto gruntu musí splácet jako různé daňové příjmy vrchnostenskému úřadu a jaké jsou robotní povinnosti, a naproti tomu co má dotyčná k využívání, tato (majitelka) ví, že je(stanoveno) s odvoláním na urbárium (tj. soupis robotních práv a povinností pro dané panství)
Tu a tam se na těchto pozemcích nacházející duby musí zůstat výlučně vyhrazeny pro vrchnost.
Daňové poplatky pro obec odpadají, nebo podle nového daňového nařízení mohou odpadnout.

Kromě toho ale přejímající (nová majitelka), stejně tak jako všichni budoucí majitelé tohoto gruntu při každé změně, zavazují se složit panství 10% Laudemium (=dávka placená dědičným pachtýřem vlastníkovi nemovitosti za souhlas při směně držby) do panského důchodu, a ona a všichni následníci musí zaplatit za všechna potvrzení a poplatky za sepsání.

Celkem má spolu se svými nástupci a potomky právo užívat nerušeně tento grunt nejlepším možným způsobem a stejně tak si totéž ve svůj prospěch zajistit jiným způsobem, ale dát do zástavy nebo pronajmout jej může pouze s předchozím souhlasem a povolením vrchnosti.

Na důkaz sepsání toho:
Tak se stalo 19. července 1917 v Karviné
Johann Kudletz, justiciár (civilní úředníks částečnou soudní pravomocí)
Barbara Kania, ujímající se gruntu
Franz Adametz, Namensfertiger (ten kdo zapsal jméno – asi Barbora neuměla psát)

Výše stojící prohlášení o převzetí dědictví (Einantwortung je specifický termín vztahující se k dědickému právu, něco jako oficiální převzetí dědických práv a povinností) bylo mnou jako vrchnostenským úřadem panství Petřvald potvrzeno a s tím, že je všechno podle práva a není ke škodě zákona, ratifikováno.

Tak se stalo na zámku Karvinském
Jochen hrabě Larisch von Mönnich

0 Comments|3 Views|View full article
Family stories:Malý příběh Havláskovy kaple v Petřvaldě
Posted by: Vít Ožana on Mar 6 2013 13:22

V roce 2010 přinesl Petřvaldskému historikovi Otakaru Kochanovi pan Vavřík z Havířova historické dokumenty (rodinné album rodu Havlásků s poznámkami), které nalezl vyhozené v kontejneru. Z těchto dokumentů a dalších materiálů, na které se tam odkazuje, vyplývá, že báseň Pětvald I z básnické sbírky Slezské písně básníka Petra Bezruče pojednává o skutečné události, při které tehdejší majitel Šenovského panství (Skrbenský z Hříště), resp. kočár který jej vezl, přejel a zabil mladou dívku. Na místě neštěstí dodnes stojí tzv. Havláskova kaplička. Podle dříve známých dokumentů byla vystavěna v letech 1844-1845 na pozemku Františka Bartečka č.p.129. Tento údajně donesl zvon (25kg) pro kapličku na svých zádech až z Olomouce. V roce 1853 přešlo vlastnictví pozemků i kapličky na rod Františka Havláska. Po tomto majiteli, která jí dal novou tvář, je pojmenována dodnes.

Obrázek

V nalezených materiálech se uvádí, že památný objekt byl postaven již v roce 1762 jako vzpomínka na usmrcení dívky výše uvedeným kočárem.
A také, že na základě stejné události nechal šenovský pán postavit Chrám Prozřetelnosti Boží v Šenově (1764). Šlo tedy konkrétně o svobodného pána Karla Františka Skrbenského z Hřiště. Dále se tam uvádí, že tato informace byla převzata z původního zápisu uvedeného v kostelní kronice šenovského kostela.

Existence kapličky ani tragický příběh básně až dosud nebyl spojován se skutečnou událostí. Autorem tohoto odhalení je pan Otakar Kochan.

Viz také O šenovském pánu a Meluzíně

Poznámka:

V rodinné kronice rodu Havlásků se píše, že kočárem přejetým dítětem měl být chlapec.

0 Comments|13 Views|View full article
Genealogy:Původ dalších příjmení z rodokmenu
Posted by: Vít Ožana on Sep 2 2012 06:36
Číž - 1057; stč. A číž = pták čížek; Číža, Čížek (111. nejčastější české příjmení; 1371), Čižík, Čížik, Čižkovský

Glac - z MJ Glatz v Bavorsku, Rakousku a v Kladsku (Polsko)

Lapiš, Lapač - ze sl. lapat = chytat; A lapač = kůl ve vodě k přivazování vorů; pochop; lupič; Lapáček (1399), Lapačka, Lapčák, Lapčík, Lapec, Lapeš, Lapiš, Lapka (=druh kleští; lupič)

Mynář - viz Minář; Mynařík
Minár, Minář - nář. za mlynář; tvrdé l se vyslovovalo jako u a splynulo s m; Minářik, Minarský, Minárovský, Minaříček, Minařík, Minářík, Minařů

Skyba, Skýba, Skýva - A skýva, nář. skyba = krajíc (chleba); Skybík, Skybský (přivl. rodině), Skiba, Skíba
Ševčík - zdrob. z příjmení a A Švec; též = špatný švec; ryba ježdík; sýkora parukářka; Ševčák (zhrub.)
Šindler, Schidler - 1363; z něm. A Schindler = šindelář; Šindlar, Šindlář
Použité zdroje a citace
MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 3., (2. v Agentuře Pankrác). Praha: Agentura Pankrác, 2010, 232 s. ISBN 978-80-86781-14-3.
0 Comments|47 Views|View full article
Genealogy:Původ příjmení Ožana
Posted by: Vít Ožana on Dec 15 2011 11:30

Jako mnoho jiných, je i příjmení Ožana pravděpodobně odvozeno, z osobního jména. Konkrétně z dnes již zcela zapomenutého ženského jména Ožanna (polsky Ożanna).

Toto ženské jméno je hebrejského původu (latinsky Osanna, francouzsky Osanne, Ozanne). Odvozuje se z hebrejského zvolání "Hoši’a na", lat. hosanna, osanna, s významem "dát spásu" (spasit, zachránit). Toto jméno je v Polsku doloženo v podobě Ozanne poprvé v roce 1265. Zdrobnělina byla Oszka, Ożanka a Hożanka. Jmeniny měla slavit 27.dubna 18 června nebo 9. září.

Zdroj: polská Wikipedie heslo Ożanna vycházející z publikace M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, PAN, Kraków 1994, ISBN 83-85579-52-4

Také:

1) Obec Ożanna na jihovýchodě Polska

2) Obec Ożenna také na jihovýchodě Polska

Ústav pro jazyk český na dotaz o původu příjmení odpověděl:

Všechny dostupné příručky o původu jmen potvrzují, že jméno Ožana skutečně pochází z názvu rostliny Ožanka, což je podle slovníku "drobná poléhavá bylina s růžovými n. bílými pyskatými květy, rostoucí na výslunných místech". Co se týče původu jména této rostliny, příliš informací k dispozici nemáme. Jediný etymologický slovník, který toto jméno uvádí, je Machkův Etymologický slovník jazyka českého. Ani ten však nemá jednoznačný výklad. Uvádí, že polský název mala ožanka se u nás překládal jako rezekvítek a wielka ožanka jako svízel podvázka. Samotné slovo ožanka (doklad užití z herbáře J. Černého z konce 19. stol.) je podle tohoto zdroje málo jasné. Jedinou známou hypotézou je jeho původ v německém jméně osanna.

Pokud existují nějaké novější nebo podrobnější informace o tomto slově, snad by Vám je mohli podat informace naši kolegové z etymologického oddělení ÚJČ, kteří se zabývají přímo původem slov.

Kamila Smejkalová
Ústav pro jazyk český AV ČR
oddělení jazykové kultury – jazyková poradna

Ožanka lesní (Teucrium scorodonia)

Odpověď Etymologického oddělení ÚJČ:

Vaše příjmení je staré, je doloženo již ve staré češtině. Uvádí jej Jan Svoboda v knize Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha 1964, str. 197 pod příjmeními, která jsou motivována názvy rostlin. Ve Vašem případě jde, jak jste sám správně uvedl, o OŽANKU/Teucrium. Slovo je doloženo vedle češtiny ještě v polštině, odtud bylo přejato i do východoslovanských jazyků (např. v ukrajinských nářečích je OŽANKA). Původem českého OŽANKA se zabýval náš nevětší odborník na původ názvů rostlin Václav Machek, a to jednak v knize Česká a slovenská jména rostlin (Praha 1954, str. 193) a v Etymologickém slovníku jazyka českého, Praha 1968, str. 424. Musím Vás ale zklamat, protože původ tohoto slova není vůbec jasný.
O polském slově jsem zjistila následující:
Polské OZANKA (s tečkou nad Z) někteří autoři spojovali s hláskově blízkými slovy, která jsou doložena ve starších polských rostlinářích, s polskými staršími slovy OSANNA, OSANKA, která označují Svízel/Galium. Ale další výklad je zase nejistý. Nicméně alespoň uvedu to, že se původ těchto polských slov vidí v němčině, v německém OSANNE, tedy ve slově HOSANA, což je termín pocházející z hebrejštiny.

Staročeský slovník uvádí staročeský název této rostliny v podobě OŽANA, OSANNA a řadí slovo ke středolatinskému OSANNA s významem uzdrav nás. Takže by opět šlo o slovo HOSANA, jak jsem zmínila v předchozím mailu.

Machek 1968, s. 424 označuje jméno rostliny jako málo jasné. Je i v polštině a polský botanik Rostafiński (Rostafiński J., Symbola ad historiam naturalem medii aevi, Kraków 1900, s. 310) ji spojuje s něm. osanne, což podle starých glosářů mělo význam "dělat (nás) zdravými, přinášet nám zdraví".

S pozdravem

Ilona Janyšková

0 Comments|53 Views|View full article
Genealogy:Ožanovi v Šenově - úryvek z knihy
Posted by: Vít Ožana on Apr 16 2011 04:49

Ladislav Kiška - STARŠÍ HISTORIE A PAMĚTIHODNOSTI OBCE ŠENOVA VE SLEZSKU

str.78

Stať "O příjmech a výdajích v obcích šenovského panství v době od 1.1. do 31.12.1831"

....

Pro zajímavost a pro úplnost uvádím i jména a čísla těch 16 domů jež byla v Šenovské čtvrti "V losku" a dnes jsou součástí Dolních Datyň. (Podle evid. čísla v účetních záznamech šenovského vrchnostenského úřadu):

179. Vencel Ožana - zahradník, dům č.59
180. Vencel Ožana - zahradník, dům č.61
..
182. Bernát Ožana - zahradník, dům č.63

Moje poznámka - životní data zmíněných


otec dětí narozených na č.p.61 - V&...

0 Comments|42 Views|View full article
Genealogy:Jak začít hledat česko - slovenský rodokmen přes Internet?
Posted by: Stanislav Řábek on Nov 14 2010 14:37

Uvádím dvoje stránky, na kterých je možné nalézt opravdu hodně československých předků, do obou systému je potřeba se zaregistrovat a zapsat Váš rodokmen.
Pro začátek si vyberte, zdali chcete začít na myheritage.cz nebo rodokmen.com, já osobně bych zvolil myheritage. Až budete mít za sebou krok č.5 přepište svůj rodokmen na Vámi NEzvolený web dle kroku 1, přepsaní je pro Vaše dobré porozumění rodokmenu jen ku prospěchu.

Krok: 1. Vytvoření rodokmenuna stránkách

Vytvoření rodokmenu na www.myheritage.cz - celosvětové stránky v češtině, zadarmo pro 250 osob v rodokmenu. Myheritage je systémem s velice mnoha funkcemi např. hledání schodných obličejů na fotografiích. Zaregistrujte se na výše uvedené adrese, a ve velice snadném ovládání, na které si brzo zvyknete, začněte svoji osobou. Poté zadejte svou matku a otce. Zadávejte vždy nejprve matku poté jejího partnera, a až poté jejich děti, kliknutím na + u matky. Dále zadejte všechny členy rodiny co Vaše paměť sahá, včetně neúplných vzpomínek jako praprababička Poldika(časem upřesníte).
Pozvěte žijící příbuzné, rádi Vám možná pomohou v rodokmenu, stačí naklikat Má rodina/Domů/Pozvat členy rodiny a zde vyplnit emaily, které znáte. Dotčeným přijde email, ve kterém je odkaz, na který když kliknou, tak se mohou přidat do Vaší rodiny.

Vytvoření rodokmenu na www.rodokmen.com - československé stránky s rodokmeny, neomezený počet osob
Zaregistrujte se, je to obdobný systém na tvorbu rodokmenů, jen nemá tolik grafických pvrků a možnost tak kvalitního fotoalba, ale prohledání československých předků je nezbytné i zde zadat svůj rodokmen. Právě zde jsem našel nejvíce shod. Pokud se u Vámi zadaného člověka objeví modré postavičky se šipkami, tak již někdo zadal osobu stejného jména. Prozkoumejte zdali to není shodný člověk. Upozornění pokud najdete shodnou osobu a jste si jistí, že je to opravdu ona, kontaktujte jejího zadavatele, NEPŘEPISUJTE JEHO ČÁST RODOKMENU DO SVÉHO! Když se domluvíte, administrátor Vám rád rodokmeny propojí.

Krok 2. První hledání

Až vyčerpáte svoji paměť, přichází na řadu opravdové vytváření rodokmenu. V tuto chvíli můžete poprvé zkusit začít hledat své předky pomocí těchto stránek, ale nevěnujte tomu více jak 2 hodiny. Jsou na řadě důležitější záležitosti.
U www.myheritage.cz je to Má rodina/Rodokmen/Smartmatches nebo Genealogie/výzkum, zde se Vám najde možné příbuzenstvo. Pozor, Smartmatching se provádí automaticky jednou za 2 dny.
U www.rodokmen.com je to políčko hledání v pravé horním rohu stránek. Ovšem v začátcích možná nic moc nenajdete, ale tím se nenechte odradit.
Když najdete nějaké shody jedině dobře, pátrejte, pište, možná již někdo Váš rodokmen zadal.

Krok 3. Vytvoření archivu dokumentů

Pro začátek si vytiskněte Váš rodokmen, který jste právě vytvořili na MyHeritage stránkách. To bude Váš start pro další postup v rodokmenu.
Základem každého rodokmenu jsou veškeré dokumenty, které jsou ve Vaši rodině k dispozici např: křestní, oddací a úmrtní listy, kupní a darovací smlouvy, vysvědčení, výuční listy, živnostenské listy, zkrátka vše co doma naleznete. Stačí mít samozřejmě fotokopie či elektronickou podobu.
!!!Nejdůležitější informace pro začátek hledání se nacházejí na rodném, křestním či oddacím listu nejstarších žijících předků, případně Vašich otců a matek.

Krok 4. Vytvoření archivu fotografií

Podobně sestavte archiv fotografický. Projděte stará alba a soustřeďte fotografie předků, domů a významných rodinných událostí. Často se v podobných albech najde řada fotografií o nichž už nevíte, koho či co zobrazují. Vyptejte se nejstarších členů rodiny, nebo příbuzných a pokuste se identifikovat obsah fotografií. Popište si je tužkou pro budoucnost. Kvůli internetu je nejlépe si všechny fotky naskenovat či nafotit a místo jmen souborů psát, co, kdo je na fotografii a rok jejího pořízení.
!!! Velice žádané jsou svatební fotografie o větším počtu osob, na tyto osoby se ptejte svých žijících předků.

Krok 5. Nejstarší žijící předci

Vezměte vytištěný rodokmen, dokumenty a fotky a vyzpovídejte nejstarší členy rodiny, blízké i vzdálené. Pečlivě zapište či nahrajte, vše co Vám řeknou. Jakékoliv detaily mohou hrát roli.

Krok 6. Doplnění informací a vložení fotek na stránky

Poté co jste získali a utřídili veškeré získané informace, zadejte je do Vašich myheritage.cz či rodokmen.com stránek. Zde se již opravdu vyplatí mít založený rodokmen v obou těchto systémech (myheritage, rodokmen). Fotky se vyplatí vkládat jen na myhertitage.cz, kde je velice dobře propracovaná fotogalerie, včetně rozpoznávání obličejů.

Krok 7. Další vyhledávání příbuzných na internetu

Zkuste znovu hledat pomocí www.myheritage.cz či www.rodokmen.com . V případě, že najdete shodu, tak se kontaktujte s webmasterem dané rodiny a zkuste ho oslovit, zdali jste opravdu propojeni skrze jeho rodokmen. Dále uvedu některé odkazy pro další vyhledávání nebo zajímavé stránky o genealogii.

Všeobecné rady při vyhledávání:
  • 1. pozor slovenská jména jsou malinko odlišná od českých např: Pavel=Pavol, Ludvík=Ľudovit
  • 2. vyhledávejte příjmení či jméno v různých tvarech Řábek, Řabek, Rabek
  • 3. zkoušejte i ženské tvary příjmení Řábková, Řabkova, Rabkova, ale i tyto tvary, kvůli starší češtině Řábekova, Řabekova, Rabekova
  • 4. při vyhledávání v zahraničí se většinou vyhledává bez diakritiky(háčky, čárky)
  • 5. pro vyhledání Vašich sestřenic a bratranců využijte třeba i Facebook(mě se to osvědčilo)
Digitalizované archívy:
Všeobecně o genealogii:
Různé databáze přistěhovalců, vojáků a osob, které jsou nějakým způsobem k sobě historicky spjaté:

Krok 8. Detektivka alias Archivy, Matriky a jiné úřady

Najít předky se v tuto chvíli stává detektivkou na pokračování, vezměte jméno, datum a místo narození vašeho přímého nejstaršího mužského předka, kterého jste zatím nalezli. Zažádejte o jeho výpis z matriky(knihy narozených), pamatujte na tyto věci:
  1. matriky na obecních úřadech musí ze zákona předat archiválie starší než 100 let státním okresním archivům, ale je běžné, že to předají i po 130-150 letech...
  2. matriky Vám ze záznamů mladších než 100 let, dle zákona mohou poskytnou informace, jen o přímé rodině, tedy Vašem otci, matce, a jejich rodičích, ale třeba jméno a datum narození bratra vašeho dědy, Vám sdělit nesmějí. Hrajte na city ;)

Krok 9. Závěrem

Utváření rodokmenu je běh na dlouhou trať, na dny, týdny, roky ... proto doufám, že se nenecháte odradit a že Vám byl tento pseudo návod k něčemu dobrý. Popřeji Vám tedy výdrž a pevné nervy v poznávání Vaši rodiny.

0 Comments|46 Views|View full article
Visits
0010995