Welcome
My name is Vít Ožana and I started this site.
This site was created using MyHeritage. This is a great system that allows anyone like you and me to create a private site for their family, build their family tree and share family photos. If you have any comments or feedback about this site, please click here to contact me.
Our family tree is posted online on this site! There are 3377 names in our family site.
The site was last updated on June 6 2018, and it currently has 62 registered member(s). If you wish to become a member too, please click here.   Enjoy!

Go to family tree

Go to family photos
Family news
June 06, 2018
Stanislav Řábek updated his profile.
Stanislav Řábek updated his profile.
June 02, 2018
Vít Ožana published a new version of the RODINA family tree from the Family Tree Builder
Vít Ožana updated the details of Marie Káňová (rozená Malířová) in family tree RODINA
May 04, 2018
Václav Václavík joined another family site: VACLAVIK Web Site
Apr 29, 2018
Vít Ožana published a new version of the RODINA family tree from the Family Tree Builder
Apr 07, 2018
Vít Ožana updated the details of František Šlachta and Karel Piela in family tree RODINA
Mar 27, 2018
Pavla Rucká updated her profile.
Marie Valová commented on the photo :
 ta osoba vedle bab.Marty po pravé ruce je Jiří Stuchlý a vedle něho je jeho žena Libuše Stuchlá,strýc a teta Vaška. 
Mar 23, 2018
Michaela R tagged Marta Marie Ožanová (rozená Káňová) in 1 photos
 
Michaela R tagged <Private> Tomis in 1 photos
 
Michaela R tagged <Private> Tomis in 1 photos
 
Michaela R tagged Jaroslav Vala in 1 photos
 
Nov 06, 2017
Vít Ožana updated the details of Marie Čížová (rozená Wichrová) in family tree RODINA
Oct 28, 2017
Vít Ožana published a new version of the RODINA family tree from the Family Tree Builder
Sep 25, 2017
Vít Ožana published a new version of the RODINA family tree from the Family Tree Builder
Sep 10, 2017
Vít Ožana updated the details of Miroslav Bolek in family tree RODINA
Sep 05, 2017
Stanislav Řábek joined another family site: Pilnaj Web Site
Sep 04, 2017
Václav (Lukáš) VÁCLAVÍK tagged <Private> KANIA in 1 photos
 
 
View older news
News articles
Family memories:Veršovánky prarodičů
Posted by: Vít Ožana on July 18 2016 13:29
Jak ráno vstanu,
obudim mamu,
spočitám děti,
jestli sum všeci.

Mašina píská
a jo hup do mašiny bez listka.
A konduktor se mě pta,
jakto že jech bez listka.

A ja mu povím, to je tak -
Jak ráno vstanu, ...

-----------------------------

V pondělí se nepracuje, v úterý se nedělá,
4 dni se chacharuje a potym je neděla.
0 Comments|3 Views|View full article
Local news:Gungor Francek a Kalina z Rychvalda
Posted by: Vít Ožana on Mar 21 2016 13:02

Gungor Francek.

Byl to taki smyk, co nic něrobil, ale tež něbylo slychať, že by byl komu co ukrod. Chodil po žebraňu a zbjyrol klobuki. Byl bardzo skromny. Něžebrol o nic jinego, jyny o trochym zelo. Byl znumy v calym okrese fryštatskim. Znalo go kaj jaki děcko a pokřikovali za nim: "Francek! Chceš zelo?" A Gungor Francek se ogaňol křivokym jak před psami. Na glově nosil tři i štyry klobuki a přes všycki mu tyrčaly vlosy, bo byly všycki ďurave. Jak se go kdo zpytol, čymu nosi tela klobukuv, to odpovědol: že Gungor Francek nima taki glupi, aby lotol za klobukym, jak mu go vjater zebere. Všycki naroz, že mu nězebere nikdy a že mu dycki ješcě kerysik na glově zustaně sedět.


Kalina z Rychvalda.

Drugi taki originelni a poctivy chudok byl Kalina z Rychvalda. Tež chodil po žebraňu. Jak vloz do jizby, sjun vojynski kašket z glovy, zasvidřyl očami o svjyn...

0 Comments|9 Views|View full article
Genealogy:Střípky z historie Nové Bělé
Posted by: Vít Ožana on July 30 2015 13:39
Dne 19. února 1897: Zakoupen obecní buben. Obecní posel Jan Vala obdrží ročně 20 zlatých, obecní pokladník rovněž 20 zlatých.

Zdroj: Novobělský zpravodaj Ročník 4 č.5 - říjen 2007
0 Comments|5 Views|View full article
Other:Petřvaldské písně
Posted by: Vít Ožana on Apr 13 2014 02:29
Chlapci:
Pětvolski děvušky, ty se vymyšlajum
pořad se v tych synkach enem přebyrajum
pětvoski děvuški, moc peněz němotě,
te je od vas špatne, že moc vybyrotě

Dívky:
V Pětvoldě je vunsko cesta,
furt na niju nějadum.
ti pětvolšti paradni pacholci,
do tanca nas něběrum.
Kej něběrum, něch něchajum
i tak ich nebyrymy.
A jak přidum ostravšti pacholci,
to se jim namluvimy.
0 Comments|2 Views|View full article
Genealogy:Dominikalista Ondřej Šlachta
Posted by: Vít Ožana on Nov 24 2013 02:17

Urbář dominikalistů obce Petřvald 1770 - 1770 • inv. č. 1056 • sig. 15/1
http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=2ae624d09c284e9d87687eb7e287b32b&scan=5

No.10mo

Andres Schlachta häusler neingekauft besietzet das mit
No.29 bezeichnete hauss nebst inen in der Dominical.

Indiction stehenden obst und grasse Garthen, sambt einen zu gehorigen Acker stuck zwi(e)shen en Wentzel und Caspar Gill gärthnere, und Mühl Graaben,
dann Johann Wichereck, und Georg Barteck Bauern gelegen von
beyläuffig 1sch.(Scheffel) 2V. (Viertel) 3mtz (Metzen) Breßler
Aussaath (Aussaat)

Ist sonsten nach der Außmaaß (Ausmaas) No.1o á 3 Täge per Wochen schüldig u Verrichten gegenwärttig aber zahlt der selbe an grund,
und damit Verknüpften Roboth Zünß (Zins) Jähr(lich)en Term(inus)

--------------------------------...

0 Comments|1 View|View full article
Genealogy:Smlouva o majetku na č.p.2
Posted by: Vít Ožana on Nov 22 2013 13:03

Kniha smluv svatebních pro obec Petřvald • inv. č. 426 • sig. G 21
http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=ded4151bba884a2a8042a79311e521e1&scan=370
pro č.p.2

Kauf für die Barbara Kania sub N.2
Vermög (Betreffend) dem Verhandlungs Prottocolle von 25 Juny 1817 und
der hierob ruhenden justizamtlichen Assign(a)tion (Anweisung) vom 17th July 1817 Z 216/? hat die Barbara, gebohrene Kania, nun verehlichte Andreas Kania
??n zu Peterswald gelegenen - und nach ihren verstorben Vater Michael Kania
verbliebenen rust(ikalen) Gärtnergrund sub N.2 in dem erhabenen ge-
richtlichen Schätzungswerthe p(e)r 171 fr(florin) sage Ein hundert-Si(e)benzig-Einer Guld(en) W(iener)W(ährung) übernommen, daher sie andurch hierüber amtlich mit deme in die Gewähr gebracht wird; damit solche ihrer Schwester Anna, verehlichten Staniura sogleich 75 fr als Erbtheil bezahle, und sich das Resdium pr 96 fr auf ihr Erbtheil abschreiben lassen könne.
...zu gehört, der beym Hause befindliche Garten, nebst Wiesen, Ackern
und Strauchwerk, wie dießfalls der GrundSteuer Reguli(e)rungsAusmessung
... bogen, in dem QuadratKl(a)ft(e)r Grundmaaß inhaltlichen bewähret;
und zwar: An Ackern 5 9/64 Joch 5 1/12 QuadratKl(a)f(te)r, an Wiesen, Gärten und Huthweiden
..3/4 Joch 16 10/12 Quadrat Kl(a)ft(e)rn, alles nach denen topograpischen Nummern in ihren Grän-zen (Grenzen) gelegen.


Koupě pro Barbaru Kania č.2
S odvoláním na protokol ze soudního projednávání dne 25.6.1817 uzavřeného 17.7.1817 nařízením číslo Z216/? soudního úřadu převzala Barbora rozená Kania, nyní provdaná za Ondřeje Kaniu sídlícího v Petřvaldě, po svém zemřelém otci Michalovi Kaniovi pozůstalý venkovský zahradnický grunt č.2, podle soudního odhadu v hodnotě 171 zlatých, slovy sto sedmdesát jedna zlatých vídeňské měny.
Tímto je zde úředně daná záruka, že ihned svojí sestře Anně provdané Staniurové, vyplatí její dědický podíl 75 zlatých a dalších 96 zlatých si může odepsat jako svůj dědický podíl.
Příslušenství - u domu se nacházející zahrada, spolu s loukami, polnostmi a porosty, jsou pro účely výměru pozemkové daně na základě jejich plochy(rozlohy) stanoveny (vypočteny) takto:
Orná půda 5 a 9/64 jitra 5 a 1/12 čtverečního sáhu, louky, zahrady a pastviny 3/4 jitra 16 a 10/12 čtverečního sáhu, vše tak jak se nachází podle topografických (parcelních) čísel v jejich hranicích.

Was Inhaberinn dieses Grundes der Grundobrigkeit an verschiedenen
quittungen der Abgaben zu entrichten, und an fröhen Diensten zu leisten ver-
bunden ist, dann was dieselbe dagegen zu genießen hat, dieses weiset das
Urbarium nur worauf sich hiermit beruppen (berufen) wird.
Die hin und wieder auf diesem Grunde befindlichen Eichen bleiben aus-
drücklich pro Dominio vorbehalten.
An Steuerbeitrag zur Gemeinde, so viel nach der Indiction auf dieselbe

ausfällt, oder nach neuer Steuer Regulirung ausfallen durfte.
Außer deme aber wird Ubernehmerin, so wie alle zukünftige Besitzer
dieses Grundes bey jedesmahliger Veränderung verbunden seyn, ..
Dominio a 10 (Prozenten) Laudemium in herrschaftliche Rendten zu erlegen
auch sie und alle Nachfolger die Confirmations und Schreibegebühr zu
entrichten haben werden.

To co majitelka tohoto gruntu musí splácet jako různé daňové příjmy vrchnostenskému úřadu a jaké jsou robotní povinnosti, a naproti tomu co má dotyčná k využívání, tato (majitelka) ví, že je(stanoveno) s odvoláním na urbárium (tj. soupis robotních práv a povinností pro dané panství)
Tu a tam se na těchto pozemcích nacházející duby musí zůstat výlučně vyhrazeny pro vrchnost.
Daňové poplatky pro obec odpadají, nebo podle nového daňového nařízení mohou odpadnout.

Kromě toho ale přejímající (nová majitelka), stejně tak jako všichni budoucí majitelé tohoto gruntu při každé změně, zavazují se složit panství 10% Laudemium (=dávka placená dědičným pachtýřem vlastníkovi nemovitosti za souhlas při směně držby) do panského důchodu, a ona a všichni následníci musí zaplatit za všechna potvrzení a poplatky za sepsání.

Celkem má spolu se svými nástupci a potomky právo užívat nerušeně tento grunt nejlepším možným způsobem a stejně tak si totéž ve svůj prospěch zajistit jiným způsobem, ale dát do zástavy nebo pronajmout jej může pouze s předchozím souhlasem a povolením vrchnosti.

Na důkaz sepsání toho:
Tak se stalo 19. července 1917 v Karviné
Johann Kudletz, justiciár (civilní úředníks částečnou soudní pravomocí)
Barbara Kania, ujímající se gruntu
Franz Adametz, Namensfertiger (ten kdo zapsal jméno – asi Barbora neuměla psát)

Výše stojící prohlášení o převzetí dědictví (Einantwortung je specifický termín vztahující se k dědickému právu, něco jako oficiální převzetí dědických práv a povinností) bylo mnou jako vrchnostenským úřadem panství Petřvald potvrzeno a s tím, že je všechno podle práva a není ke škodě zákona, ratifikováno.

Tak se stalo na zámku Karvinském
Jochen hrabě Larisch von Mönnich

0 Comments|4 Views|View full article
Family stories:Malý příběh Havláskovy kaple v Petřvaldě
Posted by: Vít Ožana on Mar 6 2013 13:22

V roce 2010 přinesl Petřvaldskému historikovi Otakaru Kochanovi pan Vavřík z Havířova historické dokumenty (rodinné album rodu Havlásků s poznámkami), které nalezl vyhozené v kontejneru. Z těchto dokumentů a dalších materiálů, na které se tam odkazuje, vyplývá, že báseň Pětvald I z básnické sbírky Slezské písně básníka Petra Bezruče pojednává o skutečné události, při které tehdejší majitel Šenovského panství (Skrbenský z Hříště), resp. kočár který jej vezl, přejel a zabil mladou dívku. Na místě neštěstí dodnes stojí tzv. Havláskova kaplička. Podle dříve známých dokumentů byla vystavěna v letech 1844-1845 na pozemku Františka Bartečka č.p.129. Tento údajně donesl zvon (25kg) pro kapličku na svých zádech až z Olomouce. V roce 1853 přešlo vlastnictví pozemků i kapličky na rod Františka Havláska. Po tomto majiteli, která jí dal novou tvář, je pojmenována dodnes.

Obrázek

V nalezených materiálech se uvádí, že památný objekt byl postaven již v roce 1762 jako vzpomínka na usmrcení dívky výše uvedeným kočárem.
A také, že na základě stejné události nechal šenovský pán postavit Chrám Prozřetelnosti Boží v Šenově (1764). Šlo tedy konkrétně o svobodného pána Karla Františka Skrbenského z Hřiště. Dále se tam uvádí, že tato informace byla převzata z původního zápisu uvedeného v kostelní kronice šenovského kostela.

Existence kapličky ani tragický příběh básně až dosud nebyl spojován se skutečnou událostí. Autorem tohoto odhalení je pan Otakar Kochan.

Viz také O šenovském pánu a Meluzíně

Poznámka:

V rodinné kronice rodu Havlásků se píše, že kočárem přejetým dítětem měl být chlapec.

0 Comments|13 Views|View full article
Genealogy:Původ dalších příjmení z rodokmenu
Posted by: Vít Ožana on Sep 2 2012 06:36
Číž - 1057; stč. A číž = pták čížek; Číža, Čížek (111. nejčastější české příjmení; 1371), Čižík, Čížik, Čižkovský

Glac - z MJ Glatz v Bavorsku, Rakousku a v Kladsku (Polsko)

Lapiš, Lapač - ze sl. lapat = chytat; A lapač = kůl ve vodě k přivazování vorů; pochop; lupič; Lapáček (1399), Lapačka, Lapčák, Lapčík, Lapec, Lapeš, Lapiš, Lapka (=druh kleští; lupič)

Mynář - viz Minář; Mynařík
Minár, Minář - nář. za mlynář; tvrdé l se vyslovovalo jako u a splynulo s m; Minářik, Minarský, Minárovský, Minaříček, Minařík, Minářík, Minařů

Skyba, Skýba, Skýva - A skýva, nář. skyba = krajíc (chleba); Skybík, Skybský (přivl. rodině), Skiba, Skíba
Ševčík - zdrob. z příjmení a A Švec; též = špatný švec; ryba ježdík; sýkora parukářka; Ševčák (zhrub.)
Šindler, Schidler - 1363; z něm. A Schindler = šindelář; Šindlar, Šindlář
Použité zdroje a citace
MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 3., (2. v Agentuře Pankrác). Praha: Agentura Pankrác, 2010, 232 s. ISBN 978-80-86781-14-3.
0 Comments|47 Views|View full article
Genealogy:Původ příjmení Ožana
Posted by: Vít Ožana on Dec 15 2011 11:30

Jako mnoho jiných, je i příjmení Ožana pravděpodobně odvozeno, z osobního jména. Konkrétně z dnes již zcela zapomenutého ženského jména Ožanna (polsky Ożanna).

Toto ženské jméno je hebrejského původu (latinsky Osanna, francouzsky Osanne, Ozanne). Odvozuje se z hebrejského zvolání "Hoši’a na", lat. hosanna, osanna, s významem "dát spásu" (spasit, zachránit). Toto jméno je v Polsku doloženo v podobě Ozanne poprvé v roce 1265. Zdrobnělina byla Oszka, Ożanka a Hożanka. Jmeniny měla slavit 27.dubna 18 června nebo 9. září.

Zdroj: polská Wikipedie heslo Ożanna vycházející z publikace M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, PAN, Kraków 1994, ISBN 83-85579-52-4

Také:

1) Obec Ożanna na jihovýchodě Polska

2) Obec Ożenna také na jihovýchodě Polska

Ústav pro jazyk český na dotaz o původu příjmení odpověděl:

Všechny dostupné příručky o původu jmen potvrzují, že jméno Ožana skutečně pochází z názvu rostliny Ožanka, což je podle slovníku "drobná poléhavá bylina s růžovými n. bílými pyskatými květy, rostoucí na výslunných místech". Co se týče původu jména této rostliny, příliš informací k dispozici nemáme. Jediný etymologický slovník, který toto jméno uvádí, je Machkův Etymologický slovník jazyka českého. Ani ten však nemá jednoznačný výklad. Uvádí, že polský název mala ožanka se u nás překládal jako rezekvítek a wielka ožanka jako svízel podvázka. Samotné slovo ožanka (doklad užití z herbáře J. Černého z konce 19. stol.) je podle tohoto zdroje málo jasné. Jedinou známou hypotézou je jeho původ v německém jméně osanna.

Pokud existují nějaké novější nebo podrobnější informace o tomto slově, snad by Vám je mohli podat informace naši kolegové z etymologického oddělení ÚJČ, kteří se zabývají přímo původem slov.

Kamila Smejkalová
Ústav pro jazyk český AV ČR
oddělení jazykové kultury – jazyková poradna

Ožanka lesní (Teucrium scorodonia)

Odpověď Etymologického oddělení ÚJČ:

Vaše příjmení je staré, je doloženo již ve staré češtině. Uvádí jej Jan Svoboda v knize Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha 1964, str. 197 pod příjmeními, která jsou motivována názvy rostlin. Ve Vašem případě jde, jak jste sám správně uvedl, o OŽANKU/Teucrium. Slovo je doloženo vedle češtiny ještě v polštině, odtud bylo přejato i do východoslovanských jazyků (např. v ukrajinských nářečích je OŽANKA). Původem českého OŽANKA se zabýval náš nevětší odborník na původ názvů rostlin Václav Machek, a to jednak v knize Česká a slovenská jména rostlin (Praha 1954, str. 193) a v Etymologickém slovníku jazyka českého, Praha 1968, str. 424. Musím Vás ale zklamat, protože původ tohoto slova není vůbec jasný.
O polském slově jsem zjistila následující:
Polské OZANKA (s tečkou nad Z) někteří autoři spojovali s hláskově blízkými slovy, která jsou doložena ve starších polských rostlinářích, s polskými staršími slovy OSANNA, OSANKA, která označují Svízel/Galium. Ale další výklad je zase nejistý. Nicméně alespoň uvedu to, že se původ těchto polských slov vidí v němčině, v německém OSANNE, tedy ve slově HOSANA, což je termín pocházející z hebrejštiny.

Staročeský slovník uvádí staročeský název této rostliny v podobě OŽANA, OSANNA a řadí slovo ke středolatinskému OSANNA s významem uzdrav nás. Takže by opět šlo o slovo HOSANA, jak jsem zmínila v předchozím mailu.

Machek 1968, s. 424 označuje jméno rostliny jako málo jasné. Je i v polštině a polský botanik Rostafiński (Rostafiński J., Symbola ad historiam naturalem medii aevi, Kraków 1900, s. 310) ji spojuje s něm. osanne, což podle starých glosářů mělo význam "dělat (nás) zdravými, přinášet nám zdraví".

S pozdravem

Ilona Janyšková

0 Comments|53 Views|View full article
Genealogy:Ožanovi v Šenově - úryvek z knihy
Posted by: Vít Ožana on Apr 16 2011 04:49

Ladislav Kiška - STARŠÍ HISTORIE A PAMĚTIHODNOSTI OBCE ŠENOVA VE SLEZSKU

str.78

Stať "O příjmech a výdajích v obcích šenovského panství v době od 1.1. do 31.12.1831"

....

Pro zajímavost a pro úplnost uvádím i jména a čísla těch 16 domů jež byla v Šenovské čtvrti "V losku" a dnes jsou součástí Dolních Datyň. (Podle evid. čísla v účetních záznamech šenovského vrchnostenského úřadu):

179. Vencel Ožana - zahradník, dům č.59
180. Vencel Ožana - zahradník, dům č.61
..
182. Bernát Ožana - zahradník, dům č.63

Moje poznámka - životní data zmíněných


otec dětí narozených na č.p.61 - V&...

0 Comments|43 Views|View full article
Visits
0012556