Welcome
My name is Martina Večerková and I started this site.
This site was created using MyHeritage. This is a great system that allows anyone like you and me to create a private site for their family, build their family tree and share family photos. If you have any comments or feedback about this site, please click here to contact me.
Our family tree is posted online on this site! There are 248 names in our family site.
The site was last updated on July 2 2018, and it currently has 32 registered member(s). If you wish to become a member too, please click here.   Enjoy!

Go to family tree

Go to family photos
Family news
July 02, 2018
Vanda Krumpholcová joined another family site: Krumpholcovi
May 21, 2017
Zdeněk Večerka updated his profile.
May 20, 2017
Zdeněk Večerka updated his profile.
Zdeněk Večerka updated his profile.
Feb 16, 2017
Martina Večerková updated the details of <Private> ¨Testa , Marie Zajícová , Jan Prouza , Josef Kuchař and 2 other people in family tree Večerková Family Tree.
Aug 22, 2016
Martina Večerková joined another family site: Wagner-Jedlinsky Web Site
Mar 06, 2016
Martina Večerková updated the details of Anna Dohnálková in family tree Večerková Family Tree.
Sep 30, 2015
Martina Večerková updated the details of Klára Věrtelářová , Miroslav Volf , Jaroslav Nosek , <Private> Večerková and 2 other people in family tree Večerková Family Tree.
June 03, 2015
Jan Dohnálek joined another family site: Rousová Web Site
May 14, 2015
Vanda Krumpholcová updated her profile.
Mar 02, 2015
F. Pilz tagged Helena Víchová in 1 photos
 
F. Pilz tagged Ludmila Víchová in 1 photos
 
Oct 05, 2014
Monika Šimková tagged <Private> in 1 photos
 
Monika Šimková tagged <Private> in 1 photos
 
July 28, 2014
Jan Dohnálek joined the site.
Apr 07, 2013
Vanda Krumpholcová updated her profile.
Apr 04, 2013
Vanda Krumpholcová joined another family site: Ševčík Web Site
Apr 01, 2013
Vanda Krumpholcová updated her profile.
Mar 21, 2013
Martina Večerková said: Jestli můžete ozvěte se mi prosím na mail. Díky.
Martina Večerková said: Jen by mě zajímalo víc o Anne Dohnálkové, mám ji i v jiné větvi.
Martina Večerková said: S pomocí stránek Ochotny web site jsem doplnila spoustu dalších zajímavostí o dalších větvích.
Mar 11, 2013
Zuzana Sehnalová joined the site.
Jan 20, 2013
Martina Večerková updated the details of Jan Ehl in family tree Večerková Family Tree.
  View older news
News articles
Announcements:Kontakt
Posted by: Martina Večerková on Nov 7 2011 07:27
Zjistila jsem, že kontaktovat někoho na My Heritage nebo se stát členem dalších stránek už není možné, aniž bych povíšila na úroveň Premium, takže pokud máte nějaký dotaz ohledně rodokmenu, najdete kontakt na mě na mých stránkách http://avondster.czweb.org/
0 Comments|54 Views|View full article
Genealogy:Pokračování rodu
Posted by: Martina Večerková on Nov 7 2011 07:14

Přeji krásný den a abych vás neochudila o další části rodokmenu, rozhodla jsem je sem doplnit další stránky a adresy, kde najdete další části rodokmenu.

Pokračování rodu Ehlových a Matějkových najdete na Matějka Web Site.

Pokračování rodu Víchových a Markových na Vích Web Site.

Pokračování rodu Vimrových a Bohuňkových na Falta Web Site.

Předky rodu Večerkových na Machálková Web Site.

Předky a příbuzné z obce Rovné na Vrbická Web Site.

Příbuzné z Hrošky rodu Kuchařů na Kalina Web Site.

0 Comments|27 Views|View full article
Genealogy:Příjmení
Posted by: Martina Večerková on Jan 17 2009 14:47

Příjmení vyskytující se v rodopise a jejich význam

Antipov - jméno ukrajinského původu

Bohuněk - z křestního jména Bohuslav

- z místního jména

Brentner -

Cita -

David - z křestního jména

Doležal - doležat, doležet; přezdívka slabochům

Drahoš - z místního jména

Ehl - "Ehl(e) je zkráceně Ehlert – příjmení vzniklé ze starého německého jména Adelhard(t) nebo Agilhart, Eilhard"

- "jednotné číslo od německého příjmení Ehlen = pocházející z Ehlenu v Hessensku / Dolní Sasko)"

Falta - z křestního jména Valentin/-a (F místo V - vliv němčiny)

Hartman - z německého křestního jména (tvrdý muž)

Kakáč - ze slovesa kakat; ze slova kakáč = nočník

Kolesár - ze staročeského slova kolesa = vůz

Kuchař - podle zaměstnání

Kysylka - zdrobnělina příjmení Kysel - kyselý, kyselo, kyselá/zelná polévka

Lajsek -

Lemfeld - z místního jména Lengfeld v Bavorsku, Lengenfeld v Sasku

Marek - 13. nejčastější české příjmení; jeden ze 4 evangelistů; z lat. křest. jm. Marcus = bojovník, zasvěcený bohu Martovi; někdy ze jména Martin

Nosek - člověk s malým nosem nebo zdrobnělina příjmení Nos (část obličeje)

Novák - nejčastější české příjmení; nový usedlík, nový soused; švec šijící jen novou obuv apod.

Pecháček - zdrobnělina příjmení Pech - Petr

- někdy z německé složeniny Pechhans = Honza smolař

Roček - roček = domácí zvíře rok staré

Rydl - počeštěné Rídl; zdrobnělina z Rudolfa /Rüdiger/

Rygr - z křestního jména Rudolf /Rüdiger/

- z místního jména Riegen ve Švábsku

Rychtera - počeštěné, z němčiny soudce, starosta obce, rychtář

Rykr - viz Rücker, z místního jména Rück

- z křestního jména Rudolf /Rüdiger/

Slezák - z označení obyvatele Slezka

Smažík - ze slovesa smažit

Šimek - nářečně šimek = vrabec, u Místku šimek = darebák

Šmída - moravskoslovensky šmida, šmidka = skývka chleba

Štefanides - něm. zdrobnělina Štěpán / Štefan / Stefan = ověnčený vítěz

Štencl - počeštěné Stenzel z místního jména Stenz (Horní Bavorsko)

-zdrobnělina z křestního jména Konstantin, Stanislaus

Taubner - z něm. přídavného jména taub = němý

- z německého Tauber = holubář

- z křestního jméne Theudobert

Tesař - podle zaměstnání

Valeský - valeský = ten kdo bydlí nebo pracuje na valše (upravovala se na ní sukna či plátna)

Večerka - zdrobnělina večera; z moravského večerek = netopýr

Vích - z křestního jména začínajícího Vi- (Viktor, Vincenc, Vitislav apod.)

- ze slova vích = věchet

Vimr - na rak. a bavorském území za Widmer

- německy Wimmer = bradavice, vřídek příp. Windemar = vinař

- z místního jména Wimm - 31x v Bavorsku

Vlasák - z označení vlasatého člověka; nákupčí vlasů pro výrobu paruk

Volf - česká zkratka Wolfgang (vlčí krok); válečné tažení

Votroubek - (v)otruba = slupka z obilí
0 Comments|415 Views|View full article
Genealogy:Nejstarší nalezený rodný list
Posted by: Martina Večerková on Jan 4 2009 09:11
Nejstarší nalezený rodný list
0 Comments|42 Views|View full article
Genealogy:Víchovi
Posted by: Martina Večerková on Nov 15 2008 14:16

Zmínka o hajném Víchovi je také v knize „Kousky Františka Housky“ od spisovatele Karla Michla.

Slovem VÍCH se prý v minulosti označovala zvláště nebezpečná místa nebo také kořalny, protože pijáci museli ve středověku pít pálenku pouze venku na veřejném místě.

Z knihy „Planťáci“, PhDr. Jan J. Škoda.

….. ale vraťme se k jejich dědicům, kteří úsvit občanství po roce 1848 první zahlédli (ohně svobody) a dojděme ke skupině stavení, dnes bychom řekli „U Prázovky“ – ta Prázovka ovšem ještě nebyla, ta je ze všech nejmladší a snad nás překvapí zjištění, že „Prázovku“ čili chalupu Rovenské Šediviny čp. 12, u občanů se zvláštním posláním v hájení zájmů obce, u přísných i lidských panských a zároveň obecních hajných, jako byli Václav Vích a po něm asi od roku 1870 jeho ještě říznější syn František Vích.

V hajních Víších se nejednou vznítil cit vskutku humánní, oni například na účet svého deputátu osobně a bezplatně vybrali pěkné široké fošny na truhly dobrých občanů, kteří se museli stěhovat z rodné obce do světa. Zlodějů a škůdců byli Víchové postrachem. Dřevařských prací spolehlivými řediteli. Ačkoliv tento syn a vnuk kovářův nebyli ze starodávného rodu dědičných panských hajných a fořtů, zrovna oni ze všech nejvášnivěji hájili pradávná práva, která dávala hajnému i pravomoc soudce i trestajícího exekutora nebo amnestujícího místodržitele odpovědného jen svému svědomí – což se jim dobře slučovalo s novodobou občanskou morálkou.

Ze tří zdárných synů prvního hajného Vícha Václava se Eduard vyučil krejčím a po povinném vandru světem na zkušenou si založil na horách živnost krejčovskou. Gustav se nejdříve zdržoval

na Lomech, ale přitom si pak stavěl domek naproti otcovskému domu, tam později byl i malý šenk, tedy starší skromnější podoba dnešní Prázovy boudy.

František byl Václavovým synem třetím (nar. 1853). Ostatní čtyři děti včetně posledních dvojčat umřely v útlém věku. František se ženitbou nespěchal, ženil se už jako muž osvědčený v úřadě hajného a František mladší nebyl jeho pokrevní syn, toho vyženil, leč řádným osvojením mu dal své příjmení. Tento osvojený František si vzal za manželku Marii, dceru Václava Votroubka a Marie Lemfeldové z Chmeliště čp. 9.

0 Comments|42 Views|View full article
Visits
0003733