Welcome


Vi samlar ihop information från Anttonen-Raivonen-Kelkka-Bastian släkten med alla ingifta led så långt möjligt. Vill ni ha medlemskap, ha in bilder o annan info så mejla över det till Reijo (reijo@reijo.se). Hans hemsida (www.reijo.se)

Vi vill också ge en eloge till Kalevi IsoHisso-Nieminen som gjort ett fantastiskt arbetet.. också ett TACK till Ramona fd Anttonen numera Kuusela på Raimos frus o barns sida ... o tack till alla andra sökare av släktingar o anfädrar... som samarbetar med sina släktträd för att dela info till andra...Hoppas ni hittar något här också... ännu mer arbeten som fortsätter på flera fronter o mycket material finns men som måste säkerställas innan vi publicerar det här...

Vid årsskiftet 2016/17 bodde 719 000 personer med finländskt ursprung i Sverige, alltså hela 7,2 procent av befolkningen. Till gruppen sverigefinländare räknas alla som är födda i Finland eller vars föräldrar, alternativt mor- eller farförälder, kommer från Finland.

Till gruppen räknas även svenskspråkiga finländare som flyttat till Sverige – det vill säga finlandssvenskar. Sverigefinländarna utgör idag 7,2 procent av Sveriges befolkning.

Numera har var fjortonde svensk rötter i Finland, enligt statistik som Sisuradio beställt från statistikcentralen. 

Vi vet nu att det finns en koppling till Folkkungaättens oä gren i s k Finlands-delen. Vi kan nu vidimiera trädet från början av 1010 talet Folke Fouke Filbyter (34 led till mig, Reijo) o framåt omfattande Birger Jarl (29 led) rättare Birger Magnussson o hans söner, Karl Knutsson (29 led ) Gustav Eriksson (Vasa 27 led), Fredrik III av Danmark (26 led), Karl XII (27 led), Elisabeth Stuart (via de skottska leden) 1560-1584 23 led... men i Finland kan vi bekräfta Bengt Dufva till Munkeby 1363 -  i 27 led samt via OlofTawast 1332 - 1408 se notering i hans post till de nu levande men inte alls förglömma alla de andra som slet o verkade, om mark som bröts upp o fick lämnas bort, om sorger o glädje, om liv som förspilldes under ohyggliga omständigheter... under hela den här tiden fram till dagens liv... från innan ens Sverige fanns eller ens begreppet Swerighe som dök upp i en urkund från Kalmar 1384 till dags dato. Termen Finland användes ca 30 år senare, officiellt första gången år 1419 som beteckning på hela den östra delen av dåvarande Sverige. På 1440-talet slog termen igenom även i lagstiftningen. De första spåren av den Finsk-ugriska språkgruppen hittar jag under tidiga medeltid bland nomadiska folkgrupper som bars upp av liknande språkliga o etniskt heterogena element från nuv Ukrainas stäpper där dessa riksbildningar sakta vandrade in mot östra Europa o de Finsk-ugriska etablerade sina boplatser runt om nuv Finska viken o senare upp igenom nuv inre Finland.

så fortsätter forskningen om släkter som kan vara relaterade till oss... via kungarna i England innan England blev ett rike via frankrikes o Spaniens kungar o via Island på 800-talet till ÖstEuropa Asien via antika Grekland till Norra Egypten o slutar nu med Isaac ibn Abraham död 1742 BC dvs före Kristus o är väl dokumenterat... vem kunde tro det... men jag är inte klar än..

Det är logiskt för mig att göra det här nu....Jag har läst om de gamla egyptierna, om romarna o grekerna, om Djinghis Kahn o hans söner, om asiens folk, om frankerna o britannerna, om England innan det blev England o stormakt m.m. ... om hur småländerna till slut blir Sverighe, om Norrmän som bildar Norge, om mitt folk i Österled..om 1300-1400 talet Dich Harryssons bok Karl Knutsson, om 1500-talet Bo Erikssons Sturarna Makten Morden Missdåden och främst om Gustav I Eriksson (Vasa) Landsfader eller Tyrann samt Arvet efter Gustav Vasa av Lars Olof Larsson samt även "De värjde sin rätt" en doktorsavhandling om senmedelitda bondemotstånd i Skåne o Småland av Mathias Cederholm samt om Stormaktsiden drömvärld "Vid Tidens Ände" av Håkan Håkansson... många av namnen finns där som jag har i mitt släktträd representerande  Fogdar, Jordherrar, Häradshövding o Bondeledare mm Villstrand´s Riksdelen.. (om Finlands historia med Svenska förtecken tiden 1560 - 1812)... Karl XII Ägnat mig åt Gustav Vasas döttrar som det inte pratas mycket om.. om kvinnors rätt o villkor då generellt o inte minst slås jag av hur mycket äldre forskningslitteratur har att ge...att förflutenhetens mörker är mindre djupt än vad vi tror... att det går att få fram mycket mer än vi tror...samt Rambergs Den onda vanan att mörda kungar...ett citat vill jag hämta från honom: Uppgifter om medeltiden är nästan alltid osäkra, och de som skriver om medeltiden borde praktiskt taget alltid uttala sig med en massa reservationer för möjligheten att det kanske vore annorlunda; det skulle å andra sidan bli så tråkigt om de gjorde det att man får vara tacksam för att de i stället som självklara sanningar påstår saker o ting som andra författare påstår med samma säkerhet säger är rent nonsens... ;-)

Ytterligare ref. litt: Dick Harryssons: Krigarnas och Helgonens tid Västeuropa 400-800 e.kr (folkvandringarnas tid), Vikingaliv, Europa i medeltiden,Gud vill det  o så många många fler...

att göra dem mer levande.. ett arbete som får bli en avslutning... om jag får de dagarna... för det har jag lärt mig av allt detta... det avgörs alltid av någon annan... vem det nu än är. På tal om ryssen kommer... många av vår släkt bodde vid gränsen, inte minst min far påpekade ofta detta.. "Ryssen" så från Finnish Geneallogi hittade jag denna länk som beskriver så bra om Karelen o faran, fruktan mm.. och inte minst läs boken Djävulens krig av Kustaa H J Vilkunna om 1700-talets Finland så förstår ni väl varför uttrycket kom till o jag mår fortfarande illa från det jag läst....

About karelian roots, look at this linc about Inkeri (Karelian) Living  http://www.inkeri.fi/ and this film showing quite clear the fear of the war and horror from the east... My mother was one of them that fled, some eight years old or so. And this is not unique, people in all times had fled when the russians invaded... http://www.youtube.com/watch?v=eAGT6IQTB4Q


Our family tree is posted online on this site! There are 60110 names in our family site.
Släktplatsen uppdaterades senast den Dec 15 2017 (mkt mer ligger som ej är avslöjat/bekräftat) och har 113 registrerad(e) medlem(mar)

En viktig tanke!!!  : Petrus Johannis Gothus skrev i Axel Oxenstiernas vänbok Album amicorum:

"Det är erbarmligt att stödja sig på andras ryktbarhet, ty varken rikedom eller förföders lysande namn utan redbarhet och snille är det, som gör de stora männen. Det höves oss att lita till egen dygd och ej till det adliga blodet. Ty börd och anor och allt det, som vi icke själva förvärvat, kallar jag knappast eget."......

mitt tillägg: Det är roligt o tryggt att veta var man härstammar ifrån och så litet som kan stjälpa allt detta har jag upplevt flera gånger, (en enda liten överstrukning, en felaktig siffra, en feltokning, präster skriver ofta slarvigt med gåspennor ;-) saboterar kanske flera veckors arbete, som man byggt upp på just detta... ja ja så kan det bli o man får ta det, bara det blir rätt.

Kommentar om namnskick datum o valuta: Alla som läser böcker om europeisk historia från äldre tider får problem med namnskicket inte minst i sina släktträd. En o samma person stavas ofta på mer än ett sätt beroende på land o tid då dessa principer inte alltid harmonieras o då med inkonsekvenser som följd. Dubbletter fel släkt mm mm o med ett program/databas som inte då varnar för detta inte minst om det kopplas ihop med ett annat släktträd med annat språk vilket inte minst märks eftersom jag vandrar i ett antal oändliga länder med olika språkbruk, med olika tillägg till namn som tex den store, den helige, den fete, den långe osv osv... ang datum gäller den julianska kalendern främst men tyvärr så har inte alla accepterat det o den gregorianska får då gälla, ta bara Lützen 16 nov 1632 gregoriansk kalendern som blir 6 nov 1632 juliansk o så till sist Valutor så använder jag den för den tidens värde o benämning o observera det kan variera mkt från ort till ort. En Thaler är inte samma thaler annanstans o inte säkert är en riksdaler.... Mkt av de här tankarna har jag hämtat från Prof Dick Harrison som lagt ner enorm möda o mycket nytänk i forskning om den gamla historien... Nu läst de flesta av hans böcker o avhandlingar o beundrar honom mycket. /Reijo

Mycket  nöje! Ta vara på Er, Ni är viktiga    Glad

 

 Def Släkt: enl http://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4kt

 En släkt är en grupp människor som har en känd gemensam förfader. I sin snävaste definition betyder släkt en grupp vars genealogi och gemensamma historia är känd. Till släkten räknas ofta ingifta och adopterade.

 

Det finns 99 personer som har efternamnet Anttonen i Sverige. Det placerar det på plats 7193.

PlaceringNamnAntal
7189Ydreborg99
7190Christianson99
7191Biström99
7192Buch99
7193Anttonen99
7194De Silva99
7195Bergfalk99
7196Brännholm99
7197Appeltofft99
7198Buske99
Liknande efternamn: AndénAntonAntmanAnttonen
Family news
Yesterday
john bevegård joined another family site: Lende Web Site
Thomas Lantz created a new family site: Persson Web Site
Thomas Lantz updated his profile.
Dec 13, 2017
Reijo Anttonen published a new version of the Anttonen-Raivonen-Kelkka family tree from the Family Tree Builder
Thor Einar Sparby joined another family site: jan Web Site
Reijo Anttonen tagged Johan Jonsson Råberg (född Jonsson) in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Augustus, Elector of von Sachsen (född Wettin, Albertiner), Kurfürst in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Severinus of von Sachsen (född Wettin, Albertiner), prinz in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Sidonie of von Sachsen (född Saxony) in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Frederick Of Saxony (född Wettin), Prince in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Katharine von Sachsen in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Zdeňka Sidonie of Poděbrady in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Albrecht "der Beherzte" of Saxony (född Wettin), Elector in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Eufemia von Gallizien Vladimir (född Kujavia) in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Leszek Czarny Kujava in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Judyta mazowiecka von Schlesien in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Siemomysl Masovia in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Ludmiła Kujavia in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Eudoksja Mazowiecka in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Siemowit I mazowiecki ks. Piast-Mazowiecki, książę in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Bolesław I mazowiecki Okänd in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Agafia Svyatoslavna of Rus in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Konrad I of Masovia (född House of Piast) in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Casimir I of Kuyavia Kujavia in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Louise Juliana Van Nassau in 1 photos
 
Reijo Anttonen tagged Arvid Magnus Hjalmar Bertil Lilliestierna in 1 photos
 
Reijo Anttonen updated the details of Knut Ragnar Persson , Johan Jonsson Råberg (född Jonsson) , <Private> Börjesson Råberg , Anders Peter Jonsson and 183 other people in family tree Anttonen-Raivonen-Kelkka
Reijo Anttonen added <Private> Börjesson Råberg , Anders Peter Jonsson , Daniel Börjesson Råberg , Anders Börjesson Råberg and 136 other people to family tree: Anttonen-Raivonen-Kelkka
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0011563