PremiumPlus family site
Welcome

Velkommen til Bjerkreim slektstre! Smile

Gå til "Vis slektstre" til venstre på siden for å se slektstreet.

Bjerkreim slektstre inneholder samtlige familier fra Bjerkreim tilbake til 1700- og 1600-tallet, samt en mengde knytninger til familier også utenfor Bjerkreim.

Kontakt administrator via melding (Messenger) for gratis medlemskap, dersom du har slekt fra Bjerkreim.

Som gratis medlem og innlogget ser du alle personer i slektstreet, også de nålevende. Du får din egen person i senter av startbilde og kan se relasjoner til nærmeste slektninger direkte. Ved å bli medlem av treet kan du dessuten bidra med informasjon om din nærmeste familie og dermed bidra til at treet vokser med stadig forbedret kvalitet.

Bjerkreim slektstre er hovedsakelig bygget opp basert på informasjon fra Bjerkreimboka bind I-IV, i tillegg til en mengde informasjon tilgjengelig fra MyHeritage-databasen.

Husk å logge inn som medlem! 

Med vennlig hilsen
Mads Tore Tengesdal - Administrator

Family news
Today
Mads Tore Tengesdal tagged Kristi Ørbeck Bjerkrheim (born Natvig) in 1 photos
 
Mads Tore Tengesdal tagged Bjarne Bjerkrheim in 1 photos
 
Mads Tore Tengesdal tagged Trygve Alvgeir Bjerkrheim in 1 photos
 
Mads Tore Tengesdal tagged Abigael Bjerkrheim (born Røysland) in 1 photos
 
Mads Tore Tengesdal tagged Tønnes Tollefson Bjerkrheim in 1 photos
 
Mads Tore Tengesdal added <Private> Skaug , Kristi Ørbeck Bjerkrheim (born Natvig) , Karoline Bjerkrheim (born Årnes) , Herstein Berger-Olsen and 1 other people to family tree: Bjerkreim slektstre.
Mads Tore Tengesdal updated the details of Ragnfrid Skaug (born Bjerkrheim) , <Private> Skaug , Kristi Ørbeck Bjerkrheim (born Natvig) , Karoline Bjerkrheim (born Årnes) and 10 other people in family tree Bjerkreim slektstre.
July 10, 2019
Mads Tore Tengesdal published a new version of the Bjerkreim slektstre family tree from the Family Tree Builder.
July 09, 2019
Mads Tore Tengesdal updated the details of Fanuel Ådnesson Lima, (Oftedal) in family tree Bjerkreim slektstre.
John Gunnar Egeland updated the details of Fanuel Ådnesson Lima, (Oftedal) , Ådne Fanuelson Oftedal and Tore Ådnesson Oftedal in family tree Bjerkreim slektstre.
John Gunnar Egeland added Fanuel Ådnesson Lima, (Oftedal) and Ådne Fanuelson Oftedal to family tree: Bjerkreim slektstre.
Vallon Cato Gabrielsen updated the details of <Private> Gabrielsen and <Private> Gabrielsen (born Eikeland) in family tree Bjerkreim slektstre.
July 08, 2019
Mads Tore Tengesdal tagged <Private> Netland in 1 photos
 
Mads Tore Tengesdal tagged <Private> Melhus (born Fuglestad) in 1 photos
 
Mads Tore Tengesdal tagged <Private> Landbø (born Fuglestad) in 1 photos
 
Mads Tore Tengesdal tagged <Private> Fuglestad in 1 photos
 
Mads Tore Tengesdal tagged <Private> Fuglestad in 1 photos
 
Mads Tore Tengesdal tagged Eli Maria Fuglestad (born Vinningland) in 1 photos
 
Mads Tore Tengesdal updated the details of <Private> Netland , <Private> Netland (born Hansen) , <Private> Holmane (born Brattebø) , <Private> Melhus (born Fuglestad) and 4 other people in family tree Bjerkreim slektstre.
  View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0004739