Welcome

My name is Yuval Harary and I started this site.
This site was created using MyHeritage.com. This is a great system that allows anyone like you and me to create a private site for their family, build their family tree and share family photos. If you have any comments or feedback about this site, please click here to contact me.
Our family tree is posted online on this site! There are 4701 names in our family site.
The site was last updated on June 19 2018, and it currently has 445 registered member(s). If you wish to become a member too, please click here.   Enjoy!

 You may send me photos or other information to my email address:

ניתן לשלוח לי תמונות או אינפורמציה אחרת לכתובת המייל שלי

yharary@netvision.net.il

 

 

 


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Today
Oved Berlowitz joined another family site: Singer-Schwartz Family Website
Yesterday
Yuval Harary published a new version of the Yuval7 family tree from the Family Tree Builder
Yuval Harary added 5 photos to album 1 Family tree photos
View more
 
Play slideshow
 
June 16, 2018
Yuval Harary published a new version of the Yuval7 family tree from the Family Tree Builder
June 12, 2018
Yuval Harary published a new version of the Yuval7 family tree from the Family Tree Builder
June 07, 2018
CLAUDIA DE LEVIE updated her profile.
June 06, 2018
אוריין-אוראץ' updated his profile.
June 05, 2018
Yoav Manoach updated his profile.
לוי גבירץ updated his profile.
Yuval Harary published a new version of the Yuval7 family tree from the Family Tree Builder
Yuval Harary added 14 photos to album 1 Family tree photos
View more
 
Play slideshow
 
June 02, 2018
Yuval Harary added 4 photos to album 1 Family tree photos
View album
 
Play slideshow
 
June 01, 2018
Yuval Harary published a new version of the Yuval7 family tree from the Family Tree Builder
Yuval Harary updated the details of Yechiel Langer , Jacob Kalderon and Hana Kalderon in family tree Yuval7
May 31, 2018
Yuval Harary published a new version of the Yuval7 family tree from the Family Tree Builder
Yuval Harary tagged Eugene Max Rakower/Poss in 1 photos
 
Yuval Harary updated the details of Lydia Scherz Scherz (born Rakower/Poss) , Eugene Max Rakower/Poss , Perla (Pepi) Rakower/Poss (born Neufeld) , Bernard / Beril Rakower/Poss and 5 other people in family tree Yuval7
May 28, 2018
Amos Elroy joined another family site: Doffek -Kellner Web Site
May 27, 2018
Yvonne Steinlauf joined another family site: Shaw-Shindell Family Tree Web Site
May 25, 2018
Yuval Harary published a new version of the Yuval7 family tree from the Family Tree Builder
May 23, 2018
Yuval Harary published a new version of the Yuval7 family tree from the Family Tree Builder
 
View older news
News articles
Family stories:אהרון בלר 1912-1996 נכתב ונערך ע"י רותי בלר
Posted by: Yuval Harary on Oct 28 2014 13:39

המסע בעקבות חייו של פרופ' אהרון בלר כפי שסופר ע"י בתו רותי בלר

0 Comments|187 Views|View full article
Family stories:סיפורי סבתא - כפי שנחקרו וסופרו ע"י יובל הררי
Posted by: Yuval Harary on Oct 27 2014 16:04

צריך רק להפוך את האבנים

לחוקרים מנוסים, מציאת בני דודים מדרגה שלישית אינה נדירה במיוחד. אולי להפך: יהיו שישאלו, איך זה שאחרי כל כך הרבה מחקרים, לא מצאת עדיין את כולם. התשובה היא שלא חיפשתי עד היום את כולם. בשלב מסויים החיפוש הופך לשגרה של פקיד, אבל ביתרון גדול – פקיד שלא אומרים לו מה לעשות וכל היוזמה והזמנים הם בידיו. את זמני אני מקדיש לאותם ענפים שמסקרנים אותי במיוחד, בין אם בגלל תעלומות גדולות, ובין אם מתוך רצון להכיר לעומק את הנפשות הפועלות, את הזירה בה חיו ואת האירועים שהתרחשו באותה תקופה. הדמויות ממתינות בהכנעה שיגלו אותן, עד שיימצא המתעניין שיגאל אותן מאלמוניותם, ממש כשם שקרה לאחדות מהן כתוצאה ממחקרי. לעיתים אני תמה – איך זה שאמי ובני דודים שניים שלה כמעט לא הכירו זה את זה וידעו מעט מאד האחת על משפחתו של האחר?אולם התמיהה מתבהרת ומתיישבת כאשר חושבים על העובדה שבין האחים והאחיות, הדור של הסבים שלי לצורך הענין, הפרידו לפעמים מרחקים גיאוגרפים שבאותם זמנים היו קשים לגישור. בנוסף היו לפעמים הפרשי גילים גדולים ביניהם. כך היה גם עם חלק מבני הדודים מדרגה שניה ושלישית שאיתרתי. חלקם לא הכירו כלל זה את זה בשנים שלפני המלחמה. ניתן לשער שהמשפחות היו גדולות מכדי לתחזק קשרי משפחה כה רבים, מה גם שאמצעי התקשורת והתחבורה באותו זמן היו מוגבלים ביותר

0 Comments|91 Views|View full article
Family stories:Ein Hamifratz 1938 קיבוץ עין המפרץ עליה על הקרקע
Posted by: Yuval Harary on June 14 2011 23:47

סרט מרגש אודות העליה על הקרקע של קיבוץ חומה ומגדל - עין המפרץ ב 1938. ניתן לזהות את אבי יושו הררי, נועץ מסמרים בחומת החצץ, הסרט מלווה בהמנון הקיבוץ "הנה ועלינו וחי המפעל

Touching clip about Kibutz Ein Hamifrats from 1938, on the day of its settlement as kibutz "Homa Umigdal". You may see my father Yosaf Harary (Gurski) hammering nails in the wall.

http://www.youtube.com/watch?v=Zt2JyUPxWAU&feature=email

0 Comments|371 Views|View full article
Family memories:תמונות,זכרונות, סיפורים
Posted by: Yuval Harary on Jan 23 2010 14:42

מעת לעת אנחנו פוגשים בני משפחה, אם באירועים משפחתיים, אם במקרה ואם על בסיס קבוע.
לכל אחד יש זכרונות, חוויות משותפות - שמחות או עצובות, אבל כולנו חולקים משפחה אחת בקרבה זו או אחרת. כל החיים שלנו מורכבים מרגעים שעוברים ולא יחזרו יותר, חלקם הקטן בלבד מתועד בתמונה, מסמך או סיפור. חשבתי לעצמי למה בעצם לא לשתף בכך את שאר בני המשפחה...

אי לכך אני מזמין את כולם לשלוח לי באימייל תמונות, מסמכים, סיפורים, בקיצור כל דבר שנראה לכם. אני מצידי מבטיח לפרסם הכל בעץ המשפחה כדי שיהיה נחלת הכלל ואולי גם נחלת הדורות הבאים.
אז אנא הפשילו שרוולים, פשפשו בארכיוניכם ושלחו לי דברים מענינים ותמונות של המשפחה.


שיהיה רק טוב ושמח לכולנו,


יובל הררי

0 Comments|189 Views|View full article
Family memories:בצמידות ליום השואה, הנצחה להורי אימה של דפנה ערוד (ליפשיץ).
Posted by: on May 2 2009 03:39

אני מצרפת משהו לזכרון סבי וסבתי, ג'ורג' וסלין הן, שנספו בשואה, ואותם לא פגשתי מעולם.

יום קיץ נהדר

(מכתב מתורגם מהולנדית, שנכתב מסבתי בהולנד לאמי בארץ, ביולי 1941, חודשים ספורים לפני שנלקחה למותה באושויץ)

יום קיץ נהדר

יצאתי החוצה

ולא היה לי קר.

לא לא אכתוב לך על המלחמה

ואת, בתי היקרה,

אל תשאלי אותי : "האם עוד קיימים

בעולם העצוב הזה

אנשים ששרים שירים?"

בואי למטבח שלי,

תעמדי אתי ליד הסיר

ותקשיבי

לשיר אחרי שיר

ובחוץ – הציפורים שרות.

תיהני כל עוד אפשר ליהנות

הטבע נהדר

ובגינה הכל פורח

תנסי לעשות שמח

לבעלך ולילדים

ספרי להם עלינו כל מיני דברים

וכך לא ישכחו אותנו

כי אנחנו קיימים

ופעם נתראה

תחשבי רק

הם יבואו

בוא יבואו בוא

ואנחנו עוד נבוא.

הרבה נשיקות מכולנו פה.

1 Comment|142 Views|View full article
Visits
0011753