Welcome

Haakon Manheim startet dette nettstedet og ønsker å dele interessen for historie og slektsgransking. Jeg er langt fra ferdig og trenger all mulig hjelp til å få alle på rett plass; familie- og slektsforhold var ikke alltid enklere før! (Du blir neppe klokere av å besøke The Manheim Historical Society.)

Det er morsomt å finne konger og annet storfolk fra eldre tid som direkte eller inngifta aner(...og det kan mange med gammal slekt som kan knyttes til Ynglingeætti)Snorre Sturlasson var ikke bare forfatter av Heimskringla, men og en rik og mektig mann som nok pyntet på soga når det passet...  - Det er vel heller tvilsomt at slekta vår kan føres direkte tilbake til Harald Hårfagre!

Mesteparten av vår slektshistorie finner vi etter Svartedauden (rundt 1350). Da kommer vi blant annet til Fjaagesundætti, som Uppsund- og Manheim-slektene er godt inngiftet i.

Gjellesvik-/Gjelsvik-slekta kommer mye fra Haus og Sunnfjord.

Kildebok: Henrikslekta frå Solheimsdalen : ei ættesoge frå Sunnfjord av Andreas Karstad.

 
Har du kommentarer / opplysninger klikk here for å kontakte meg.

Our family tree is posted online on this site! There are 6146 names in our family site.
Jeg oppdaterer underveis, sist Oct 20 2016 og har nå 56 registrerte medlemmer på nettstedet. If you wish to become a member too, please click here.   -Velkommen!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Oct 20, 2016
Haakon Manheim published a new version of the Manheim-Gjellesvik family tree from the Family Tree Builder
Oct 18, 2016
Haakon Manheim updated the details of Hæge Olavsdotter Dyrland in family tree Manheim-Gjellesvik
Gunn Helen Sture joined another family site: Simensen Web Site
Oct 17, 2016
Hans Martin Aase joined another family site: Hagen Web Site
Oct 13, 2016
Haakon Manheim published a new version of the Manheim-Gjellesvik family tree from the Family Tree Builder
Haakon Manheim added 4 photos to album Family photos
View album
 
Play slideshow
 
Oct 10, 2016
Magne Dale joined another family site: Faannessen / Rødseth Web Site
Oct 06, 2016
Haakon Manheim joined another family site: skjæveland Web Site
Oct 03, 2016
Haakon Manheim updated the details of Margit Aasmundsdotter Rygnestad (Rike) in family tree Manheim-Gjellesvik
Haakon Manheim published a new version of the Manheim-Gjellesvik family tree from the Family Tree Builder
Sep 28, 2016
Magnar Skorven joined another family site: Posehn Family Site (23andMe)
Sep 24, 2016
Eilef Sunde joined another family site: Nicol Web Site
Haakon Manheim published a new version of the Manheim-Gjellesvik family tree from the Family Tree Builder
Haakon Manheim updated the details of Ingebjørg Hansdotter Brekke (Skoe) in family tree Manheim-Gjellesvik
Sep 22, 2016
Haakon Manheim published a new version of the Manheim-Gjellesvik family tree from the Family Tree Builder
Haakon Manheim added 25 photos to album Family photos
View more
 
Play slideshow
 
Sep 19, 2016
Hilma Jenus joined another family site: Sørensen Web Site
Jon Sverre Riis joined another family site: Halvorsen Web Site
Sep 13, 2016
Haakon Manheim published a new version of the Manheim-Gjellesvik family tree from the Family Tree Builder
Sep 12, 2016
Haakon Manheim added a photo of Tarald Andersson Melaas :
 
Haakon Manheim updated the details of Tarald Andersson Melaas in family tree Manheim-Gjellesvik
Sep 02, 2016
Haakon Manheim updated the details of Aslaug Vreim in family tree Manheim-Gjellesvik
Christina Bjornstad joined another family site: Nettsiden til Sveen og Melgård
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0002666