Welcome

Jeg heter Tove Feltman Hendnes og jeg startet dette webstedet.  Navnet Feltman (Feldtmann) har jeg fått etter min oldemor Stinette Marie Feltman Iversdatter Ellingvåg, min morfars mor.  Det har inspirert meg til å undersøke nærmere hvor navnet stammet fra, og i det arbeidet har jeg oppdaget mange slektsgreiner, mange nye slektninger og interessante relasjoner.

Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com.   Hvis du tror vi har felles slekt, må du gjerne be om tilgang til slektstreet Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.

Our family tree is posted online on this site! There are 1870 names in our family site.
Dette webstedet ble til sist oppdatert Aug 23 2016 og det har for tiden 61 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Aug 23, 2016
Ole Kristian Moustgaard joined another family site: guldborg pedersen
Aug 22, 2016
Håkon Celius joined another family site: Johnson - Bjerkeseth Family Web Site
Gerd Garnes joined another family site: Musolf
Aug 16, 2016
Gerd Garnes joined another family site: Lorentzen Web Site
Tor-Eric Mastø joined another family site: Kristiansen Web Site
Aug 11, 2016
Hans Arne Kvernberg joined another family site: Støttrup Web Site
Aug 10, 2016
vigdis flisen joined another family site: Liknes Web Site
Aug 07, 2016
Gerd Garnes joined another family site: Kjølberg Web Site
Lars Andreas Faye-Røed joined another family site: Kjølberg Web Site
Jan Håkon Bergo joined another family site: Kjølberg Web Site
Åse Harstad joined another family site: kallevik Web Site
Aug 06, 2016
Tor-Eric Mastø joined another family site: SANDSTROM Web Site
Lars Andreas Faye-Røed joined another family site: kopland Web Site
July 31, 2016
Ole Stormyr joined another family site: Pettersen Web Site
Jan Håkon Bergo joined another family site: Pettersen Web Site
Tor-Eric Mastø joined another family site: rewell Web Site
July 30, 2016
Tor-Eric Mastø joined another family site: Hatting Hansen Web Site
July 29, 2016
Bjørg Karin Furø joined another family site: Mørk/Bergsland Web Site
July 25, 2016
Tove Hendnes updated the details of <Private> Ramsøy , <Private> , <Private> Ramsøy and <Private> in family tree Hendnes Family Tree
Tove Hendnes added <Private> and <Private> to family tree: Hendnes Family Tree
Jan Håkon Bergo joined another family site: Nagell-Eriksen Web Site
July 24, 2016
Lars Andreas Faye-Røed joined another family site: Vejstrup Nielsen Web Site
July 22, 2016
Svein Erik Tindeland joined another family site: Sorheim Web Site
Liv Johansen joined another family site: Klevås-Olsen Web Site
July 21, 2016
Liv Johansen joined another family site: Sandberg Hansen Web Site
Hans Arne Kvernberg joined another family site: Ellefsen Web Site
July 20, 2016
Lars Andreas Faye-Røed joined another family site: Ellefsen Web Site
Ole Stormyr joined another family site: outlander Web Site
July 19, 2016
Jan Steinar Erichsen joined another family site: roche Web Site
Tor-Eric Mastø joined another family site: Eng Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0001411