Welcome
Jeg heter Laila Lanes og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet er en oversikt over vår store familie med basis i den sjøsamiske befolkningen i Lyngen og Storfjord, men også med innslag av kvenske innvandrere fra Tornedalen. Opplysningene her er blant annet  basert på slektsgranskingen til min fars fetter Einar Larsen. En del av opplysningene er også hentet inn ved hjelp av treff med andre slektstrær i My heritage. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk her for å kontakte meg.
Vårt slektstre er publisert direkte på denne siden! Det finnes 16033 navn på vår nettside.
Dette webstedet ble til sist oppdatert Jan 21 2017 og det har for tiden 38 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click her.   Hygg deg!

Go to family tree

Go to family photos
Family news
Yesterday
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Lindqvist Family Site (23andMe)
Laila Lanes published a new version of the Laila Lanes slektstre family tree from the Family Tree Builder
Karl-Erik Assafsson joined another family site: hm2312 Web Site
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Nettsiden for familien Andersen
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Smeden Web Site
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Kroazie Web Site
Jan 20, 2017
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Johansson Web Site
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Eriksen (Amundsen) Web Site
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Degerman Web Site
Karl-Erik Assafsson joined another family site: wett Web Site
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Johann Web Site
Jan 19, 2017
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Ohlum Web Site
Laila Lanes published a new version of the Laila Lanes slektstre family tree from the Family Tree Builder
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Ahlgren Web Site
Jan 18, 2017
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Sinclair kin from Scrabster, CAI, SCT
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Family site (GenCircles)
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Kauppinen & Lövquist Web Site
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Stromfelt slakttrad Web Site
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Eklund Web Site
Laila Lanes published a new version of the Laila Lanes slektstre family tree from the Family Tree Builder
Jan 17, 2017
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Herdis' Family Tree
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Munn Web Site
Jan 16, 2017
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Brandt Web Site
Laila Lanes published a new version of the Laila Lanes slektstre family tree from the Family Tree Builder
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Østby Web Site
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Laiho Web Site
Jan 15, 2017
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Wallin-Eriksson Web Site
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Lyregård Web Site
Jan 14, 2017
Laila Lanes published a new version of the Laila Lanes slektstre family tree from the Family Tree Builder
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0002263