Welcome

Jeg hedder Preben Moliin og er webansvarlig for dette sted.
Hvis du har bemærkninger vedrørende dette sted, bedes du venligst kontakte mig ved at klikke på here.
Our family tree is posted online on this site! There are 673 names in our family site.
Siden blev sidst opdateret den July 14 2018 og har i øjeblikket 32 medlem(mer). If you wish to become a member too, please click here.  

I retfærdighedens navn skal det siges, at ikke alle tror på, at slægten virkelig kan føres tilbage til "Blod-Egil", mens andre ikke er i tvivl om de historiske kendsgerninger. Under alle omstændigheder er det en god historie, som ingen her skal snydes for! 
 

Blod-Egil

Slægten kan angiveligt føres helt tilbage til vikingetiden, til vikingehøvdingen Egil Ragnarsön, kaldet Blod-Egil, som blandt andet er nævnt i "Knytlingesaga". Egil Ragnarsön var, gennem sin far, der ejede det sønderjyske gods Ragnarstad i Ribe stift, nøje knyttet til Kong Svend Estridsøns sønner, og da kongsjarlen Aake på Bornholm var død, satte kong Knud den Fjerde (senere døbt Knud den Hellige) ham i år 1080 i dennes sted, men gav dog ikke alle kongens 12 bornholmske landsgårde til underhold, angiveligt fordi kongen ikke havde fuld tiltro til Erik Ragnarsön.

Kongen ville gribe ind overfor vikingernes færd på øen og havde samtidig det håb, at Egil Ragnarsön ville håndhæve kristendommen på øen. Dette skete kort tid efter kristendommens indførelse på Bornholm, men meget tyder på, at Blod-Egil fortsat troede på de gamle guder og skikke. 
Egil førte Bornholms flåde frem til stor styrke og i drabelige søslag blev han vendernes "tugtemester" (Venderne = fællesnavn for det slaviske folk, der i slutningen af folkevandringstiden slog sig ned i Øst- og Nordtyskland indtil Holsten). Det fortælles, at da han i et slag så sine få skibe omringet af en stor venderstyrke, sprang han ombord på vendernes høvdingeskib, fældede høvdingen og sprang tilbage til sit eget skib. Herefter flygtede venderne skrækslagne. 
Under et togt mod venderne læskede Egil Regnarsön angiveligt sig med skibets bundvand, hvori der efterhånden var lige så meget blod som vand. Siden da kaldtes han for Blod-Egil. Dette antydede en forbindelse til hedenskabet. 
Egil forsvarede sig med, at han var blevet så frygtelig tørstig, og at alle vandkarrene var slået i stykker under kampen, men han fik besked på at skrifte sin synd for præsterne. Dette skriftemål trak han ustandselig ud. 
Hans succes på havet, som han fik renset for de ubudne gæster fra Venderen, blev samtidig hans problem, fordi han ikke længere kunne leve af sine erobringer fra venderne. Han måtte derfor gribe til fribytteri (sørøveri). 
Han pådrog sig således kongens vrede, fordi han hver sommer fortsatte med at tage på vikingetogt, uanset kongens påtale at denne ukristelige fremfærd. Kongen indskrænkede jarlens midler, men alligevel holdt Egil Regnarsön mange mænd og en stor sal, hvori de drak hver aften til midnat. Midlerne til denne fyrstelige tilværelse hentede han så ved yderligere vikingetogter på Østersøens kyster. 
Det kunne kongen ikke tolerere og rejste i 1086 til øen. Da han fandt resterne af et rigt, norsk skib, der ved Ertholmene var brændt med besætningen ombord, blev Egil efter lov og dom  hængt for sørøveri i det høje-ste træ i den nærmeste skov. Egils mænd blev enten dræbt, eller lemlæstet og jaget ud af riget. 
Egil havde mange venner blandt Danmarks stormænd, og det menes, at mordet på Knud den Hellige i Sankt Albani kirke i Odense var direkte konsekvens af handlingen på Bornholm 
Selv om Bornholm i de følgende hundrede år kunne have savnet deres vældige forsvarer, er det intet sted på øen, der bærer navn til minde om Blod-Egil. Nogle historikere antyder, at Jershøj i Pedersker sogn, 400 m vest for Ringeborgen, skal kunne tydes som Jarlshøj og antyder, at her voksede Egils galgentræ. Andre peger på en 1000 år gammel eg, der står ca. 1 km syd for Ypnastedbakke, tæt ved Kofoedsgård. Egen benævnes Harolds Eg, men blev for 60-70 år siden kaldt Blod-Egils Eg.

Blod-Egil kan angiveligt også indirekte tillægges æren for Jons Kapel på Bornholms vestkyst. Overleveringen fortæller nemlig, at Jon var udsendt til Bornholm for at omvende Bornholmerne til kristendommen. Af frygt for kongens lensmand, Blod-Egil, der jo som omtalt ikke var venligt stemt overfor præster og kristendom, turde Jon ikke forlade den fra landsiden utilgængelige kyst, og han prædikede derfor alene for de fiskere, der kom sejlende til stedet.

Med den selvrådige jarl forsvandt også for stedse Bornholms selvstændighed (Bornholm blev først en del af Danmark i tiden mellem år 900 og 1075. Indtil da var det eget land med egen konge).

(Kilde: Bornholm, Gyldendals egnsbeskrivelser, 1979, 
Borringholmerens Historiebog, sammenskrevet af M.K. Zahrtmann, 1934,
"Hvorfor hedder det sådan", Erling Haagensen, Bornholms Tidendes Forlag 2003,
og Gyldendals Leksikon).

Sonja Regnarsen har i øvrigt lavet et maleri til minde om vikingejarlen, der viser et langskib, der for fulde sejl passerer Løvehovederne ved Nordbornholm. På mastens vimpel ses en lang, gylden drage: Egil Regnarsön symbol, der stadig indgår i Regnarslægtens våbenskjold og som pryder denne stamtavles hjemmeside. 

God fornøjelse!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
July 15, 2018
Finn Kofoed joined another family site: weston Web Site
July 13, 2018
Finn Kofoed joined another family site: Familen Pedersen
June 24, 2018
Finn Kofoed joined another family site: Heidi Kristiansens slektstre Web Site
June 17, 2018
Finn Kofoed joined another family site: Svend Ulrik Hansen Web Site
June 16, 2018
Finn Kofoed joined another family site: nilsen Web Site
June 13, 2018
Finn Kofoed joined another family site: Poulsen Web Site
June 10, 2018
Finn Kofoed joined another family site: Olsen Web Site
Mar 03, 2018
Preben Moliin updated the details of <Private> Aabo Moliin in family tree Slaegten Regnarsen
Preben Moliin added <Private> Aabo Moliin to family tree: Slaegten Regnarsen
Feb 25, 2018
Bjarne Bidstrup joined another family site: Dalgaard jensen Web Site
Jan 07, 2018
Preben Moliin updated the details of <Private> Aabo Moliin in family tree Slaegten Regnarsen
July 13, 2017
Finn Kofoed joined the site.
Preben Moliin updated the details of Alfred Sinius Regnarsen , Marie Kofoed (født Regnarsen) , Johanne Augusta Regnarsen , Andreas Christian Regnarsen and 9 other people in family tree Slaegten Regnarsen
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0001133