Welcome

Jeg heter Bjørn Ressem og jeg startet dette webstedet. Det er ment som et felles familietre for alle i min slekt, samt mine barn og deres mødres slekt. Som medlem kan du også bygge på din eget slekt i dette slektstreet. Skriv gjerne kommentarer.

Vi har dertil en felles Facebook-gruppe for utveksling av familiebegivenheter og minner: https://www.facebook.com/groups/491890520970140/?ref=ts&fref=ts

HOVEDOMRÅDENE mine for dette slektstreet er Nord-Trøndelag, Hemnes/Rana - Bodø/Lofoten/Vesterålen(Benkestok/Ellingsen), Dovre/Dombås og Valdres (Røe/Rudi/Rogne). Dertil Dishington-slekten i Norge og forfedrene på Orknøyene, Scotland, England, Danmark, Holland, France. Henrik 8.'s far (H.7,Tudor) og søster Margareth, dronning av Scotland, er gjennom denne slekten stamfedre til Janicke, Wilhelm og Henrik. 

Andre medlemmer på slektsiden har utvidet treet til sine slektssider

RESSEM-navnet/Malm: Flere generasjoner av byggmestere, trearbeidere, snekkere, tømmermenn og båtbyggere i Malm. Min fars farfar Peter Jørgen Ressem bygslet et jordstykke av Ner-Ressem, kalte det Innlegget/ Redsemplass og tok navnet Ressem. Hans farfar Peder Mønnes kom til Malm og Vadanesset i 1820 etter mange år som byggmester i Trondheim, født på Mønnes gård i Vuku, Verdal. Petter Ressem's sønner Martin, Anton og Maurits brakte Ressem-navnet videre i vår slekt. Han hadde også 5 døtre. Hans mor var Jonetta Jørgensdatter Bue Ressem fra Solberg. Hans kone, min oldemor, Thora Olsdatter Holmfet, har forfedre fra de fleste gårdene i Malm og Beitstad, Vada, Malmo, Landsem, Saugestad, Solberg, Ressem. Dertil forgreninger til Jacobsen-slekta på Steinkjer.

SKATLAND-navnet: Min morfar Marius Paulsen Skatland ble tidlig bortsatt og deretter adoptert på konfirmasjonsdagen av Johannes Skatland på Namdalseid. Hans mor hette Marie Wilhelmsdatter Nyheim Welde (gift Nyheim) og døde 105 år gammel på Namdalseid aldersheim. Hennes farmor og farfar var fattige innflyttere fra Elverum som kom til Verdal (via Molde) i 1843 med 6 barn for å få jobb som tømmerfløtere. Min mors søster, Målfrid Skatland, var gift med Håkon Falmår, den siste eier av gården Folmer i Harran, før den brant (Åsmulen/Aune-slekta). Familien har nå hytte på stedet.

FOKSTUEN. Tippoldemor til min mormors mormor vokste opp på den gamle Fokstuen på Dovre, med forfedre fra Folldal, Dovre (Arneklev og Berg-Dombås), Lesja og Lom.

De fleste av mine aner i treet er fra Nord-Trøndelag, men også mye slekt i Folldal, Dovre, Lesja og Lom, samt bergverksfolk i slekten Tax.       

www.slektentax.com.  Bergverksfamilien Tax. Ole Petter Blostrupsen (Ole Petter Dullum) var min oldefar og kommer fra Alvdal, Østerdalen. Hans tip-tip-tip oldeforeldre var Jacob MathiasTax og Christine Hohendorff/Hoffendorf, bergverksfolk, opprinnelig fra Sachsen i Tyskland, de levde på gården Vestran/Vestrum ved Ekne i Skogn i Nord-Trøndelag mens han var bergmester nordafjells, rundt 1650. Jacob og hans 2 brødre Johan Georg og Tobias kom til Norge i 1652 og er opphavet til slekten Tax i Norge.  

BENKESTOK: Mine sønner i Bodø er på morsiden etterkommere i Benkestock-slekten. Trond Tordsøn Benkestock f.1373 (gm Ulvilde Jonsdatter Smør) på Finnøy i Rogaland, er deres stamfar 14 generasjoner tilbake. 

DISHINGTON. Wilhelms oldemor Othelie Jensen Dahl, er dertil etterkommer i 8. ledd av Jacob Andersen Dishington, den første Dishington i Norge(1630), og har dermed aner i dette treet tilbake til kongehusene i Europa på 13-1400-tallet,bl.a. Tudor/Stuart i England. 

HARALD HÅRFAGRE kan være direkte stamfar i 32-33. ledd til alle mine barn, på morsiden. Alle disse slektsleddene kommer frem i slektstreet. Dette via Prost Hans Lauritsen Blix (1596-1666) i Bodø som deres direkte stamfar i 12.ledd. Blix-familien kommer fra Schancke-familien og de svenske kongeættene i Jæmtland. Her går slekten bakover via Isle of Man og tilbake til de norske kongeættene på Ringerike.  NB! Det råder stor usikkerhet rundt alle mulige barn av Harald Hårfagre. Han var gift mange ganger, hadde mange friller og det ble kamp om kronen etter hans død. Harald selv innsatte sin siste sønn, Eirik Blodøks som medkonge i Norge før sin død. Historisk er 16-20 sannsynlige barn med 7 forskjellige mødre registrert. Jeg har forutsatt at Sigurd Rise Haraldson var hans sønn med Snefrid Svassedatter, datter av samekongen Svasse Finden. 

Jeg har 3 særkull, mine barn har 3 forskjellige mødre. Da blir treet ganske omfattende, med familiene til mine barns mødre. Den yngste etterkommer av meg i treet er min datterdatter, Josephine Ressem Sørensen, bosatt i Holstebro, Danmark.

Jeg har opprettet en egen FB-gruppe med medlemmer i dette slektstreet. NB! Du må være på Facebook. Jeg mangler mye i dette slektstreet om mine fettere og kusiners etterkommere, samt bilder av våre forfedre. Bidrag ønskes!  

DOKUMENTASJONENE mine kommer hovedsakelig fra: 1) Slektsbok for Mønnes/Rones (Heimdal/Rennemo/ Skarset/Tinglum) skrevet av Ragnar Heimdal, utgitt 1977.             2) Slekten Dishington av Johan A Voll.  3) Slektstavlenotater for Røe/Rudi/ Skrutvold og Døvre/Rogne i Valdres skrevet av sivilarkitekt Magne Røe, sønn av Ola Røe (Rudi) på Store Røe Gård i Øystre Slidre. 4) Bergmannsslekten Tax, av Horten-Nyberg-Trøan, utgitt 2012, 680 sider. (mye Blostrupsen).  5) Slektsboken om Jacobsen/Ressem-ætta (Jacobsen/ Saksvoll). Dertil bygdebøkene fra Malm/Beitstad, Steinkjer/Sparbu, Verdal og Dovre. Øvrig dokumentasjon er hentet fra andre i familien og utveksling av såkalte, etter min vurdering, sikre "Smart-treff" fra andre brukere av MyHeritage. 

De som blir medlemmer på denne web-siden kan selv legge inn nye personer, tilleggsopplysninger og bilder, og vi kan sende meldinger til hverandre. Du kan også bruke data herfra og lage egne familiesider. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.                  

Our family tree is posted online on this site! There are 62220 names in our family site.
Dette webstedet ble sist oppdatert Apr 24 2018 og det har for tiden 69 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Håper det blir en interessant reise! Og nyt familiebildene.


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Apr 19, 2018
Bjørn Ressem published a new version of the Bjorn Ressem - 16022016 - 2016-11-23 18-00-36 family tree from the Family Tree Builder
Apr 17, 2018
Bjørn Ressem updated the details of <Private> Valla in family tree Bjorn Ressem - 16022016 - 2016-11-23 18-00-36
Apr 09, 2018
Bjørn Ressem published a new version of the Bjorn Ressem - 16022016 - 2016-11-23 18-00-36 family tree from the Family Tree Builder
Dec 27, 2017
Bjørn Ressem upgraded the site to the PremiumPlus plan
Bjørn Ressem upgraded the site to the PremiumPlus plan
Oct 20, 2017
Doreen Johnson joined the site.
News articles
Family stories:Harald Hårfagre
Posted by: Bjørn Ressem on Mar 10 2017 05:59
HARALD HÅRFAGRE kan være direkte stamfar i 32-33. ledd til alle mine barn, på morsiden. Alle disse slektsleddene kommer frem i slektstreet. Dette via Prost Hans Lauritsen Blix (1596-1666) i Bodø som deres direkte stamfar i 12.ledd. Blix-familien kommer fra Schancke-familien og de svenske kongeættene i Jæmtland. Her går slekten bakover via Isle of Man og tilbake til de norske kongeættene på Ringerike. NB! Det råder stor usikkerhet rundt alle mulige barn av Harald Hårfagre. Han var gift mange ganger, hadde mange friller og det ble kamp om kronen etter hans død. Harald selv innsatte sin siste sønn, Eirik Blodøks som medkonge i Norge før sin død. Historisk er 16-20 sannsynlige barn med 7 forskjellige mødre registrert. Jeg har forutsatt at Sigurd Rise Haraldson var hans sønn med Snefrid Svassedatter, datter av samekongen Svasse Finden.
0 Comments|3 Views|View full article
This Web site:Dokumentasjoner
Posted by: Bjørn Ressem on Mar 10 2017 05:55

DOKUMENTASJONENE mine kommer hovedsakelig fra:

1) Slektsbok for Mønnes/Rones (Heimdal/Rennemo/ Skarset/Tinglum) skrevet av Ragnar Heimdal, utgitt 1977.

2) Slekten Dishington av Johan A Voll.

3) Slektstavlenotater for Røe/Rudi/ Skrutvold og Døvre/Rogne i Valdres skrevet av sivilarkitekt Magne Røe, sønn av Ola Røe (Rudi) på Store Røe Gård i Øystre Slidre.

4) Bergmannsslekten Tax, av Horten-Nyberg-Trøan, utgitt 2012, 680 sider. (mye Blostrupsen).

5) Slektsboken om Jacobsen/Ressem-ætta (Jacobsen/ Saksvoll). Dertil bygdebøkene fra Malm/Beitstad, Steinkjer/Sparbu, Verdal og Dovre.

Øvrig dokumentasjon er hentet fra andre i familien og utveksling av såkalte, etter min vurdering, sikre "Smart-treff" fra andre brukere av MyHeritage.

0 Comments|3 Views|View full article
Genealogy:Ressem - Skatland navnet
Posted by: Bjørn Ressem on Mar 10 2017 05:52

RESSEM-navnet/Malm: Flere generasjoner av byggmestere, trearbeidere, snekkere, tømmermenn og båtbyggere i Malm. Min fars farfar Peter Jørgen Ressem bygslet et jordstykke av Ner-Ressem, kalte det Innlegget/ Redsemplass og tok navnet Ressem. Hans farfar Peder Mønnes kom til Malm og Vadanesset i 1820 etter mange år som byggmester i Trondheim, født på Mønnes gård i Vuku, Verdal. Petter Ressem's sønner Martin, Anton og Maurits brakte Ressem-navnet videre i vår slekt. Han hadde også 5 døtre. Hans mor var Jonetta Jørgensdatter Bue Ressem fra Solberg. Hans kone, min oldemor, Thora Olsdatter Holmfet, har forfedre fra de fleste gårdene i Malm og Beitstad, Vada, Malmo, Landsem, Saugestad, Solberg, Ressem. Dertil forgreninger til Jacobsen-slekta på Steinkjer.

SKATLAND-navnet: Min morfar Marius Paulsen Skatland ble tidlig bortsatt og deretter adoptert på konfirmasjonsdagen av J...

0 Comments|13 Views|View full article
Visits
0021913