Welcome

Mitt namn är L. Patrik W. Johansson och jag startade denna släktplats.
Släktplatsen skapades med hjälp av MyHeritage.com. Det är ett fantastiskt system som gör det möjligt för alla att skapa en webbplats för släkten, publicera egna släktträd på Internet och dela med sig av sina bilder. Om du har kommentarer eller feedback till denna släktplats, klicka here för att kontakta mig.
Our family tree is posted online on this site! There are 19398 names in our family site.
Släktplatsen uppdaterades senast den May 26 2018 och har 356 registrerad(e) medlem(mar). If you wish to become a member too, please click here.   Mycket nöje!

 

(bilden t h är Årsunda Vikingagravfält, Gästrikland, Sverige)

 

   * * * SLÄKTEKTIVEN * * *   

                                              (The Ancestor Detector) 

Hjälper gärna till, vid tid och ork, att leta familj/ort/namn då jag har tillgång till arkivdigitals kyrkböcker och andra källor vars skrift jag är van att tyda och finner det snabbt (men för längre undersökningar och/eller översättningar tar jag en symbolisk summa på 500 & oftast aldrig mer än 1500) kontakta mig gärna på "Släktektivbyrån" via mail lordparzifal@gmail.com 

 

I am willing to help, if time and energy permits, to search for families/places/names as I have access to ArkivDigital churchbooks and other sources' old letterings I am used to detect and find quickly (but for longer research and/or translations I charge a symbolic sum of 500 SEK & often never more than around 1500 SEK) feel free to contact me on my Ancestor detective office via mail lordparzifal@gmail.com

(bilderna ovan är Jeremy Brett i den yppersta tolkningen av Sherlock Holmes vars metoder jag använder i släktforskningen)

 

Deduction (Uteslutningsmetoden) "I never guess, it's a shocking habit.  Destructive to the logical faculty" 

 

The Blanket (Pläden) "Because the great minds need comfort" 

 

 Översättare av klassisk/avantgardistisk litteratur och lyrik samt hembygd; t.ex. böcker av Dion Fortune & dikt av allt från Milton's Paradise Lost till svenska till Pälle Näver till engelska samt Tord Andersson (Koversta Gammelby, Sällsamheter i Gästrikland & Allmogemålaren Hans Wikström) och med ett grundligt och utförligt släktträd över Gävledala från bruksmiljö ned till riddaradelns medeltid under Skandinaviens historia till vikingatid glokalt (lokalt som globalt) finns det alltid här mycket att läsa om...då det gränsar till byforskning

 

"Elementary, my dear Watson" L Patrik W Johansson 

 

 *****1997-2017***** 

  ***20 Years Online***  

 

* * * 

 

Jag är hemskt intresserad av tidiga STHLM och allrahelst Kungsbacken och Sanden som verkar ha försvunnit då Adolf Fredrik bildades, är släkt med en dragon Thomas Näsström som hade Insenstierna som vän (som jobbade under just AF som sedermera gav namn åt Adolf Fredrik) som bodde där som nygift 20-åring i Sandgruvan No.7 innan mormors Gysinge till 1768 där nämnda Insenstierna ägde bruket. 

 

* * *

 

Årsunda släktforskning & Österfärnebo, Gysinge släktforskning (även Hedesunda, Nora och Ovansjö mfl orter som By samt Husby och Rog i Dalarna)

 

Fakta gällande Österfärnebo/Gysinge är från kyrkböckerna och fakta om Årsunda är från kyrkböckerna samt Årsunda släktregister av Josef Nilson 1942, det som ej står där har jag utrett själv (ofta funnit spår genom att läsa mellan raderna, då jag har för vana att ej läsa kyrkböcker bokstavligt) ned till 1650 och skriver på ett index bl.a. för den tiden i Österfärnebo då Dahlenius var präst; samma sak gäller andra orter där fakta ej alltid stått (allrahelst för tiden innan kyrkböckerna) genom att jämföra noteringar 

 

se även www.poeter.se/LordParzifal för översättningar och naturlyrik mm

eller Pälle Näver sällskapets sidor & https://www.discogs.com/user/LPWJ 

se också gärna SVÄ då ca 15 av de 163 listade vallonsläkterna där finns med i direkta led i trädets grenar med siffrorna 2,10,44,50,52,61,74,78,90,102,107,110,127,128,148 alltsomallt finns ca 50 vallonnamn http://www.vallon.se/slaektnr.htm

 

Sällskapet  Vallon Ättlingar

och det finns mycket gammal adel i trädet så se gärna Rojalistiska föreningen för dessa rötter för litteratur om rojalism mm (även om de allra flesta namn ej är direkt släkt)

Rojalistiska föreningen

även den utmärkta sidan www.adelsvapen.com eller närmaste adelskalender

 

 * * *

Till Minne av mormor Maja Larsson (Mosell) i Österfärnebo

som dog den 20 Nov 1992 alltså för drygt 20 år sedan, hennes sida av släkten är nu färdig och ska senare skrivas ut på papperskopior till närmsta släkten; tills dess finns det för dem och andra här online och på ancestry

 

Några namn där är Mosell, Nordin, Goffin och Öhman 

 

Per "Sängstu Pelle" Andersson på mormors sida var anledningen jag tog släktforskningen online och upptäckte därmed valloner i Gysinge bruk  http://lordparzifal.blogspot.se/2009/06/sangstu-pelle-eller-varfor-jag-ar-som.html 

 

2014 blev även morfar Knut Larssons träd färdigputsat den sommar då det var 50 år sedan han avled (jag föddes 4 år efteråt så minnen av honom får jag från mamma och andra)

 

 * * *

 

Till Minne av pappa Lennart Johansson i Årsunda

https://www.poeter.se/Las+Text?textId=1643898

 

som dog den 5 Apr 2007; hans sida av släkten är mestadels i Årsunda och Dalarna men även Lövsta bruk; pappas Husbysläkt är även den nära relaterad till min tremänning på mors sida Tord Anderssons faders dalasläkt ner till Svinhufvud mm Och pappa och mamma har giftastycke som mor uttryckte det då de ned till år 1000 är släkt med varsin sida av de som gifter sig stundom

 

Några namn på pappas sida är Westlund, Westby, Nordgren och Dandanell 

 

(farmor Svea Westlund avled tillika ca 8 år innan jag föddes och farfar var bortflyttad från orten men vi brevväxlade då jag var barn, han gick bort 1982) 

 

På svärdssidan vet jag nu att namnet Johansson kommer från 3 generationer Johan som levt vidare genom ättlingarna; soldater som Båtsman Johan Westby i Valbo och fadern Johan Törnqvist och hans far Johan Harcka i Slättberg Bjursås med soldattorpsnamn från Rog aka "Raskensgrenen"...med äldre anfäder som var Bjursåsbönder (en av hans gamla jobbarkompisar Vestby är ättling till de som ärvde vår Westbys Båtsmansnamn, något de inte visste då)

Som 20-årig hippie gjorde jag själv inte ens mönstringen liksom Pugh och Lundell och andra musiker (något som numer är frivilligt som väl är) eller jobbade med något miljöförstörande; Banvakt är nog det som hade passat mig, med gamla ånglok, har alltid gillat den tiden, innan visste jag enbart namnet på ff f Emanuel Johansson inte att både han och hans far Lars (Westbys son) var banvakt och stationsmästare i Fisklösen (Lars), Dala Floda och Sandviken (Emanuel)

 

* * *

 

DE SENAST TILLAGDA NAMNEN/UPPTÄCKTERNA, KÄNDA SOM OKÄNDA 

 

* * * 

Juli 2017

 

Bröderna Erik och Herman Nordgren, allsvenska fotbollsspelare i Djurgården och AIK på 30&40-talen; min farmors kusiner.

 

Sensommaren 2016 

 

Det är många som dragit nytta av de jag funnit i ÖF under sommaren, och även Årsunda tidigare; googlar man numer på Österfärnebo släktforskning står denna sida med på första google sidan, dito Årsunda

 

Mosell är klart och Gysinge vallonerna väntar att trippelkollas

sen är det helt kollat på mormors (bla Sängstu Pelle som jag började med en gång)

 

Det finns mer arkiv numer i ArkivDigital att använda sig av

så det finns chans att komma än längre bak

t ex ända till Dahlenius son Petter som vart klockare i Nora och är dopvittne där på vår släkts barn 

hans fru skrevs in i ÖF kyrka då de gifte sig (som jag anser vara lika gott bevis som en vigselattest) 

Petter är också född i juni samma år som Dahlenius son vilket visar att det är han, samt att namnen på hans döttrar visar länken till Buretraditionen bl.a Ursila genom hans mormors farmor Grubbe

 

Ett häfte lika långt som det gamla "Dahlenius" skulle kunna skrivas vid tid och ork om de grenarna; Klockargrenarna i Nora

 

En annan tidig upptäckt var Bergströms fru Svan, hennes far var från Uppsala men hette inte så utan det var soldatfarfar Mats Svan namnet kom från och den roliga upptäckten att Bergström var från...Strömsberg, de hade bara vänt på namnet

 

I de flesta häften står hon enbart som fru Bergström född Svan på okänd ort,

så det finns alltså ej i tryck hennes grenar än hos andra släktforskare och de som skrivit om Bergström i andra sammanhang

 

Jag har utrett bla Wino under sommaren så har ej haft så mycket tid över pga värmen tillika

 

Han var hovslagare i Gefle och likadant där; det stod bara Mäster Wino i häften bla publicerade på Gävledraget en kanonbra sida online

 

Men jag fann familjerna ner till Marcus Holst

Kinberg var ingift där och det var den Älvkarleby grenen jag jobbade med som ledde dit

alltså är dessa namn indirekt släkt med moderatledaren

samt med Husbygrenar genom annan ort än gamla Gefle och Älvkarleby

 

alla vägar leder till Rom

 

Be well,

Lars Patrik Wilhelm Johansson

 

 

"A QUICK TRANSLATION FOR OUR FOREIGN VIEWERS"

 

 

Late summer of 2016 

 

There are many who have benefited from the names I've found during this summer in Österfärnebo, as well as Årsunda earlier; if you google on Österfärnebo släktforskning (Österfärnebo genealogy) now this site is on their first page, and Årsunda

  

Mosell is done and all of the Gysinge walloons are waiting to be triple-checked

then all is done on my grandmother's on my mother's side  (a.o. Sängstu Pelle which I once began with) 

  

There are more archives nowadays in ArkivDigital to use

so there's a chance to go even further back

f.i. all the way to Dahlenius son Petter who became a Sacristian in Nora and are also a witness there to many baptisms of our old relative's children

his wife was taken in to the church of Österfärnebo when they got married (which I deem as much of a proof as any wedding certificate) 

 Petter is also born in June the same year as the son of Dahlenius which shows that it is him, besides the names of his daughters who shows the link to the Bure-tradition a.o. Ursila through his mother's mother's father's mother Grubbe

 

A pamphlet should be written as long as the old "Dahlenius" one when time and energy permits about those branches; The Sacristian branches of Nora 

 

Another early discovery was the wife of Bergström called Swan, her father was from Uppsala but wasn't called that but it was from her father's father, a soldier Mats Swan the name came from and 

the funny discovery of Bergström being from...Strömsberg, they had only switched the name around 

 

In most pamphlets she only stands as Mrs Bergström born Swan with place unspecified,

therefore there's nothing in print yet of her branches among other ancestry detectives and those who have written about Bergström in other contexts

 

I have a.o. searched for Wino during the summer so I have not  had much time to spare due to the heat as well

 

He was a blacksmith for horse's hooves (as they called it) in Gefle and same thing here; it only said Master Wino in the pamphlets published a.o. places on Gävledraget, a really good site online

 

But I researched and found the families down to Marcus Holst

Kinberg was an inlaw there and it was that family of Älvkarleby I worked on which lead there

thus these names are indirectly related to our leader of the Moderates in Sweden

and also the Husby branches through other places than old Gefle and Älvkarleby

 

 

all paths lead to Rome

 

 

Be well,

Lars Patrik Wilhelm Johansson 

 

* * * 

 

Mosells fäderne (svärdssidan) är nu dubbelkollat och klart ända ner till Dahlenius egna kyrkoböcker från 1645, som jag har halvvägs renskrivna, mödernet (spinnsidan) väntar 

Troligen har jag äntligen funnit min gamle kollega 

Jacob Johansson Hammarsten

Direkt förfader (8 generationer)

3 nov 1704 - 22 maj 1778

Trumslagare i Finland och i Preussen under Frantz von Knorring som överlevde och kom hem, hans far var Hammarsmed i Hammarby bruk, därav namnet, hans farfars far Wellam Jacobsson Mästersmed i Horndal med Herou (eller så var han en Herou själv)

*** 

Kris Kristoffersson (en skådis i Clintanstil bl.a i en personlig gammal biofavorit Convoy) tiomänning med Tord Anderssons far, denna skogsfinne i Texas sjunger country också...och är direkt släkt med Lång Kristoffer född 1593 i Finland 

Update: Midsommarafton 2015 har jag nu även funnit deras ättlingar i Wisconsin...föräldrarna heter då Andreas Olson och Anna Pearson (som fick dottern Jeannie i Oktober samma år som resan över 1892) samt Carl Gustave "Gus" Olson och Anna Stina Johnson med barn gifta med namn som Corneiller, Rinda, Clifton & Benecke 

 

(Uppgifterna om deras familjer bygger tillika på Tords anteckningar; hans emigrantforskning påbörjades i tidigt 1970-tal med brevskrivning; liksom Österfärnebo-släktens boplatser ofta bygger på hans Torpbok mm)

 

Deras viloplats är för det mesta Lake View Cemetery Eau Claire, Wisconsin, USA (så ingen av dem återvände till Sverige)   

*** 

De senaste upptäckterna är att inte bara en utan två av morfars farbröder emigrerade till Nord Amerika med fartyget Romeo först mellan Göteborg och Hull, UK sedan till Eau Claire, Wisconsin, USA medan två av bröderna stannade hemma, den enes fru var syster med en av farbrödernas fruar i USA, min morfars far var den andre brodern här hemma

 

artikel om Ol-Mattsgården i Furuvik tidigare Wista 2 i Österfärnebo Olof Mattsson 1685-1771 (direkt förfader 8 generationer) genom morfar

http://gd.se/kultur/1.7131847-gastgivaregarden-fran-osterfarnebo-till-furuvik 

hembygdsgården "Svens" i Årsundas anfader 

Sven Jönsson 1713-1776 (direkt förfader 9 generationer)  

och även bönder vid Sörby 5 gästgivargården "Ifvars", Sörby 9 där bredvid vid landsvägen och Wida 2 med sina hästhagar; alla insläktade med varandra

den s k Årsundajätten Petrus Nordin med sina två trillingbröder (som jag anat jag var släkt med länge pga min 2m längd), vars mor är femmänning med min farmorsmor, och även med min ingifta moster Ullas morfar som var född i Årsunda, även Ulla själv och min far är genom Wida och Sörby 5... femmänningar

Båtsman Johan Westbys far Soldat Johan Johansson Törnquist 1779-1808 (direkt förfader 6 generationer) som dog i finska kriget samma år som Johan blev född

och fler Aspebodaättlingar till Hästhuvud, Hiort af Ornäs och Svinhufvud af Qvalstad, uradel i Dalarna på svärdssidan (släkt är därmed också skådespelerskan Barbro Hiort af Ornäs född 1921) 

Stierna är där huvudsläkten där bl.a skalden och riksantikvarien Georg Stiernhielm (1598 -1672) är femmänning med en direkt förfader 11 generationer ned.  

 

 Kalle Moraeus är släkt 10 generationer ned med Svinhufvud/Stierna på fars sida och Sven-Bertil Taube likaledes med Bure på mors 

 

 

Tonsättaren Bo Linde (1933-1970) femmänning till min morfars barn, en uppgift jag tackar kulturhistorikern Tord Andersson för, tremänning och medlem i släktträdet och släkt med Bo på samma sätt. 

Tillika med kulturpersonligheten Lars Selander (1865-1938) ifrån Kräbäck i Österfärnebo i min mormors hembygd, fyrmänning med vår gammelmorfar Lars Olof Olsson...han som hade emigrerande bröder.

På spinnsidan har jag nu inskrivit ryttare av Fernebo Eric Olsson Blomberg ifrån Thorsåker (direkt förfader 7 generationer) och även följt ett spår kring Koversta Österfärnebo, (ett stenkast ifrån mormors gamla torp), om Näsström ner till Adelsryttare av Gysinge Thomas Näsström död 1768 blott 30 år gammal (direkt förfader 8 generationer) han var No.127 medan No.126 innehades av den förstnämnda, båda sponsrade av Landshöfding och Riddare Insenstierna sedermera Brukspatron och Riddare av Gysinge Herrgård Gustaf Wittfoth samt av Brukspatron Barcheus...samt ävenledes tidigare genom morfars direkta släkting Olof Nicolai Dahlenius, och 

fru Gestrinia länkat Grubb i Norrland ner till Grubbe i Danmark till Gunde Grubbe vid Lögums kloster ca 1200 (direkt förfader 25 generationer)

Tveskägg o Blåtand var släkt men det är Grubbe som är generna från Bureätten där den tidigaste är Thord i Byr vid Skokloster ca 970 (direkt förfader 31 generationer)

Johannes Bureus Johannes Bureus (1568-1652) skrev de mest  överblickande dokumenten om Bureätten.

* * *

 

 


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Yesterday
Eero Ignatius joined another family site: Alex Tamminen Web Site
Joan Karin Marcussen joined another family site: JOERGEN Web Site
May 25, 2018
Arve Nordlie joined another family site: Hove Web Site
May 23, 2018
Thor Einar Sparby joined another family site: Haugseth - Mokastet Web Site
May 21, 2018
Gary Nelson joined another family site: Sigerud Web Site
May 14, 2018
Rune Larsson updated his profile.
May 13, 2018
Anders Hessel joined another family site: Hedström Web Site
May 10, 2018
L. Patrik W. Johansson updated the details of Sonja Irene* Margareta Andersson in family tree Johansson Family Tree
Joan Karin Marcussen joined another family site: Schaldemose /Rasmussen Web Site
Thor Einar Sparby joined another family site: Herskind Houlberg Web Site
May 09, 2018
Thor Einar Sparby joined another family site: Skjelbred Web Site
May 06, 2018
Roger Pettersson joined another family site: Brink Web Site
May 03, 2018
Bengt Siljedahl joined another family site: Kashin Web Site
May 02, 2018
Rune Larsson updated his profile.
Kjell Isaksson updated his profile.
Kjell Isaksson updated his profile.
Joan Karin Marcussen joined another family site: Nellemann Web Site
May 01, 2018
Sven-Olof Andersson joined another family site: Isaksen Web Site
Apr 30, 2018
Johan Palmaer joined another family site: Nystrom/Soderman Web Site
Apr 29, 2018
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Tengroth Web Site
Kjell Isaksson updated his profile.
Kjell Isaksson updated his profile.
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0031210