Welcome

Jeg heter Helen Østbye og jeg startet dette webstedet. Jeg er født i 1962 på Lørenskog, der jeg har bodd i alle år.
Forsking på slekt begynte jeg med i 2010. Først har jeg tatt for meg slekt fra mine oldeforeldre og fram til i dag. Jeg har laget et oppsett på foreldres kusiner og fettere, mine tre-menninger og mine barns fire-menninger. Dette er for det meste fullført, med få unntak.
Deretter samlet jeg alt fra tidligere slekter som jeg allerede vet er publisert. Jeg har skrevet det ned i dette slektstre og også i papirutgave. Nå tar jeg for meg slektsledd for slektsledd, og skriver ut og arkiverer alt jeg finner fra kirkebøker og folketellinger. Jeg har funnet en del feil i tidligere arbeider, og siden det nå er så lett å finne dokumentasjon, har jeg valgt å bruke endel tid på det.


Mine oldeforeldre er fra Vikna, Skogn, Snåsa, Aurskog, Hurdal og Lørenskog. Oldeforeldre til mannen min kommer fra Steigen, Hamarøy, Oslo og Bohuslen.

Noen vil kanskje stusse på profilbildene jeg bruker på eldre slektninger. For å kunne ha en viss oversikt over de forskjellige familiene, har jeg valgt å ta utgangspunkt i mine oldeforeldre, og deres hjemsted. Så kommer en litt ut i treet, så er det ikke sikkert at bilde og fødested henger sammen. 

Jeg har fått mange Smart-treff. Noen er åpenbart feil, noe er åpenbart riktig, og noe må jeg finne mer dokumentasjon på for å kunne bekrefte. 

Jeg imøteser gjerne kontakt med dere som jeg har felles slekt med.
E-post: helen.oestbye@gmail.com

Hilsen Helen

Family news
Apr 27, 2016
Torberg Johansen joined another family site: wiig Web Site
Apr 26, 2016
Stein Tore Tømta joined another family site: outlander Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Brekke Web Site
Apr 19, 2016
Bjørn Sæle joined another family site: Simensen Web Site
Torberg Johansen joined another family site: Almo Web Site
Apr 18, 2016
Trine-Linn Kjellbakk submitted a request to become a member.
Apr 17, 2016
Stein Tore Tømta joined another family site: Tjølsen - Bøe slektstrær
Stein Tore Tømta joined another family site: Langerud Web Site
Apr 14, 2016
Stein Tore Tømta joined another family site: ellens slekt Web Site
Apr 11, 2016
Bjørn Sæle joined another family site: Kjellbakk Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000831