Welcome

Danish Genealogi er et sted hvor vi vil udgive danske databaser som generelt vil have almen interesse men også kan indeholde private slægtstræet.

Siden bliver vedligeholdt af www.FTB-Forum.dk som er det danske samlingssted for brugere af Family Tree Builder og MyHeritage.com. Hent seneste version af Family Tree Builder, sprog fil, brugervejledning eller få hjælpe til din slægtsforskning fra andre slægtsforsker.

Informationerne er som de er og vi kan ikke hjælpe med yderligere informationer. Hvor det er muligt vil vi indsætte links til materiale ejer, det kan være til en hjemmeside eller til en e-mail adresse.

Med denne side vil vi forsøge at stille så mange danske lokale og private databaser til rådighed som muligt, for at lette arbejdet for danske slægtsforskere.

Familietræerne er ikke altid sammenhængende slægtstræer, men kan være samling af personoplysninger som f.eks. dannebrogsmand. Her kan det være nyttigt at bruge funktionen søg.

Vi håber du vil få god gavn af siden og du er altid velkommen til at bidrage med materiale.

Hvis du har bemærkninger vedrørende dette sted, bedes du venligst kontakte mig ved at klikke på here.

Siden blev sidst opdateret den May 5 2016 og har i øjeblikket 1104 medlem(mer). If you wish to become a member too, please click here.  

God fornøjelse!

----------------------------------------- English -----------------------------------------
Danish Genealogi is a place where we want to publish Danish database which will be of general interest, but also may contain personal family tree.

This site is maintained by www.FTB-Forum.dk which is the Danish support forum for users of Family Tree Builder and MyHeritage.com.

Informations are as they are and we can not help with more details. Where possible we will add links to material ownership, it can be for a website or an email address.

With this page we will try to make as many Danish local and private databases available as possible to facilitate the work of Danish genealogists.

Family trees are not always coherent charts, but can be collection of personal information such as  dannebrogsmand. Here it may be useful to use the search function.

We hope you will get good benefit from the page and you're always welcome to contribute with material.

If you have any comments concerning this site, please contact me by clicking on here.

Page last updated on May 5 2016 and currently 1104 member (s). If you wish to become a member too, please click here.  

Are your searching for ancestors in Denmark?
You are also welcome to visit www.FTB-Forum.dk where it is possible for foreing genealogists to ask danish genealogists for help in the search of danish ancestors.

Enjoy!

Family news
Today
Danish Genealogi joined another family site: Lampe Web Site
Danish Genealogi joined another family site: STRAIN Web Site
Yesterday
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Niels Michael Esbersen :
 der er 6 børn i ægteskabet 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Niels Michael Esbersen :
 født 20/7-1814 Østermarie død ml. 1876-1880 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Ane Cathrine Lund :
 født i Rø - død 15/4-1909 Havnegade 4, Rønne - begr. Rønne 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Hans Hartvig Lund :
 der er 8 dødfødte børn 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Birgithe Cathrine Jensdatter Mortensen :
 død i Rø 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Hans Hartvig Lund :
 død i Rø 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Caroline Marie Munch :
 Christian Hartvig Lund født 2/4-1880 Rø - død 29/1-1927 - begr. Rø 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Caroline Marie Munch :
 Bertha Hansine Lund født 31/8-1868 Rø, død 23/10-1868 Rø - begr. 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Herman Andreas Svendsen :
 født i Østerlars - død 9/6-1947 Aakirkeby sygehus - begr. Gudhjem Ny kirkegård 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Caroline Margrethe Lund :
 født i Rø - død 9/6-1947 Aakirkeby sygehus - begr. Gudhjem Ny kirkegård 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Caroline Marie Munch :
 Hans Christian Lund født 30/9-1865 Rø og død 16/10-1865 Rø 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Hans Christian Lund :
 født i Rø - død 1941 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Caroline Marie Munch :
 Birgitte Marie Lund f. 21/11-1862 Rø 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Caroline Marie Munch :
 der skulle være 8 børn i dette ægteskab 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Caroline Marie Munch :
 født 5/4 Østerlars ikke 15/4 - død Rø 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Hans Jensen Lund :
 født og død i Rø 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Jørgine Hansine Lund :
 født i Rø - død 31/12-1967 Rønne - begr. Rø 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Hans Mathias Peter Lund :
 født i Olsker - død 16/2-1947 Allinge sygehus - begr. Rø 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Margrethe Lovise Munk :
 født 3/2-1839 Rø - død 17/2-1913 Allinge, se Rø kirkebog - begr. Rø kirkegård 
Winnie Juel Mikkelsen commented on person Hans Adolf Lund :
 født 10/4-1836 Rø - død 26/9-1921 Rø - begr. Rø 
Henrik Ringsted joined another family site: Petersen Web Site
Dorrit Gjørup Gjørup (Burmeister) joined another family site: eriksen Web Site
Paul Pedersen joined another family site: eriksen Web Site
Thor Einar Sparby joined another family site: Olsen Web Site
Anne-Margrethe Rix joined another family site: Tigers Mom Web
Frank Finstad joined another family site: Hagen Web Site
Kirsten Sommer joined another family site: Olsen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0026316