Welcome

שמי משה טל גולדברג ואני מנהל האתר הזה.

המחקר הגנאלוגי שלי מתמקד בהקמת אילן היוחסין המלא של: Yom Tov Lipmann Heller 

על מנת לייעל את העבודה הרבה שבהכנת אילן היוחסין הרשמי והמלא של בעל התוספות יום טוב, בחרתי לעלות את אילן היוחסין המצוי ברשותי למערכת ממוכנת (חלקו של חומר רב שעדיין מצוי ברשותי) ולשתף אתכם כחברים.

מערכת זו מאפשרת לחברים הרשומים (בלבד) לצפות באילן היוחסין הקיים ובקצב עדכונו.
בכל פעם שאחד החברים ישלח אלי עדכון / או את אילן יוחסין המצוי ברשותו, הדבר יעודכן באילן היוחסין הרשמי והמלא (כמובן לאחר בדיקה והתאמה טרם שילובו).

שיטת עבודה זו תאפשר למקסימום צאצאים בארץ ובעולם, ליטול חלק ולהיות שותפים לבנייתו של האילן המלא והרשמי וכמובן לקצר תהליכים.
אתם בעצמכם יכולים להירשם לאתר ולהזין את עץ המשפחה שלכם ואחר כך לשלוח אלי העתק וזאת כדי שיצורף לעץ הרשמי.

בסיום הפרויקט יימסר האילן המלא למשמרת בית התפוצות.

בכל שלב תוכלו להדפיס את אילן היוחסין הרשמי (החברה המפעילה את האתר נותנת שרות שכזה).

אתם מוזמנים ליטול חלק

תודה על הביקור באתר!

צאצאי בעל התוספות מוזמנים להצטרף לקבוצת הצאצאים שלנו בפייסבוק:

 https://www.facebook.com/groups/57372645670/

 

Family news
Today
ניב Niv כץ Katz joined another family site: Dayan Web Site
Yesterday
משה טל גולדברג published a new version of the GOLDBERG 21-08-16 family tree from the Family Tree Builder
Oct 20, 2017
ניב Niv כץ Katz created a new family site: People Of The Egypt
Oct 15, 2017
ניב Niv כץ Katz created a new family site: People Of The Bible
Oct 14, 2017
ניב Niv כץ Katz created a new family site: People Of The Bible
משה טל גולדברג published a new version of the GOLDBERG 21-08-16 family tree from the Family Tree Builder
Oct 12, 2017
משה טל גולדברג published a new version of the GOLDBERG 21-08-16 family tree from the Family Tree Builder
Oct 11, 2017
jrosenbaum joined another family site: Lamm-Ruben Web Site
ניב Niv כץ Katz joined another family site: Vowie Web Site
Oct 07, 2017
משה טל גולדברג published a new version of the GOLDBERG 21-08-16 family tree from the Family Tree Builder
משה טל גולדברג added 2 photos to album Family photos
View album
 
Play slideshow
 
Oct 05, 2017
משה טל גולדברג published a new version of the GOLDBERG 21-08-16 family tree from the Family Tree Builder
Oct 03, 2017
משה טל גולדברג published new versions of the ATIAS 4 and ATIAS 2 family trees from the Family Tree Builder.
Sep 29, 2017
ניב Niv כץ Katz joined another family site: Prescott Web Site
Sep 27, 2017
ניב Niv כץ Katz joined another family site: Hanssen Gravdahl Web Site
Sep 26, 2017
משה טל גולדברג published a new version of the GOLDBERG 13-08-16 family tree from the Family Tree Builder
Sep 24, 2017
ניב Niv כץ Katz joined another family site: Rapoport Web Site
Sep 17, 2017
מיכאל ספראי updated his profile.
מיכאל ספראי updated his profile.
Sep 09, 2017
ניב Niv כץ Katz created a new family site: Tree Family Family Of Family Joe Reagan
Sep 02, 2017
Uri Shani joined another family site: Gebert Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0001739