Welcome

Velkommen til  Steinar Høseggen s slektsregistreringer, og vær velkommen til å gå igjennom slektstreet. Dersom du er i slekt med noen av de som er registrert, vil du finne mange interessante tråder bakover i tid.

I tillegg til mitt eget slektstre, har jeg også slektsregistreringer om min kjære Grete Komissar. Selv som det er sparsomt med opplysninger om hennes slekt, har vi funnet en slektstråd som viser at vi i 12. slektsledd har samme ane.  Gretes slektstre vil du kunne lese ved å klikke på <privat> Komissar.

Min mors, Marit Bye, slekt er i hovedsak fra Namdalen, og med forholdsvis mange registreringer bakover til 1650-1700. Her er vi innom store Namdals-slekter som Ekker, Seem, Strand, Romstad, o.fl, men også tråder til slekter i Snåsa, Verdal og Jemtland.

Min fars, Rolf Olav Olsen, slekt føler jeg har sitt tyngdepunkt i Røros, f.eks i slektene Høsøien og Galåen, og andre kjente slektsnavn fra Røros. Men det er også tråder til andre kommuner i Sør-Trøndelag: Byneset, Skaun, Melhus, Gauldal, Holtålen, samt Tynset, Kvikne, Folldal, Vestlandet og Jemtland.

Slektstreet viser også noen lange slektstråder bakover i tid. Disse må karakteriseres som usikre, men er veldig interessante å kunne avklare. F.eks om våre aner i Jemtland virkelig var etterkommere av Harald Hårfagre.Smile

Jeg er også interessert i å få melding om feil og suppleringer. Vennligst klikk here for å kontakte meg hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger for dette webstedet. Family tree summary>

Dette webstedet ble til sist oppdatert May 29 2016 og det har for tiden 82 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.  

Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Today
Ole Rykær joined another family site: Thorvald Hansen Web Site
Yesterday
John Folmer Thomsen joined another family site: Thorvald Hansen Web Site
May 27, 2016
Ole Rykær joined another family site: Nielsen Web Site
Steinar Høseggen published a new version of the STEINAR family tree from the Family Tree Builder
May 26, 2016
Oddvar Johansen joined another family site: Pedersen Web Site
May 25, 2016
Morten Aasen joined another family site: Ottum Web Site
May 24, 2016
Egil Oyangen joined another family site: wf2q1q_434395fxkc5btk34f9b826 (1) Web Site
Arild Halmrast joined another family site: Kristoffersen Web Site
Ole Rykær joined another family site: birtheslaegten Web Site
May 23, 2016
Egil Oyangen joined another family site: Nordvåg
May 22, 2016
Oddvar Johansen joined another family site: Øyerhavn Web Site
Poul Jørgensen joined another family site: vedsted sorensen Web Site
May 21, 2016
knut johansson joined another family site: børresen Web Site
May 20, 2016
Steinar Høseggen invited Jørn Kåre Glomnes to the site.
Brit Helene "Lita" BYE joined another family site: Johansen Web Site
Siri BYE GULDBÆKHEI JOHANSEN invited Kåre Johansen to the site.
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0005912