Welcome

Velkommen til  Steinar Høseggen s slektsregistreringer, og vær velkommen til å gå igjennom slektstreet. Dersom du er i slekt med noen av de som er registrert, vil du finne mange interessante tråder bakover i tid.

I tillegg til mitt eget slektstre, har jeg også slektsregistreringer om min kjære Grete Komissar. Selv som det er sparsomt med opplysninger om hennes slekt, har vi funnet en slektstråd som viser at vi i 12. slektsledd har samme ane.  Gretes slektstre vil du kunne lese ved å klikke på <privat> Komissar.

Min mors, Marit Bye, slekt er i hovedsak fra Namdalen, og med forholdsvis mange registreringer bakover til 1650-1700. Her er vi innom store Namdals-slekter som Ekker, Seem, Strand, Romstad, o.fl, men også tråder til slekter i Snåsa, Verdal og Jemtland.

Min fars, Rolf Olav Olsen, slekt føler jeg har sitt tyngdepunkt i Røros, f.eks i slektene Høsøien og Galåen, og andre kjente slektsnavn fra Røros. Men det er også tråder til andre kommuner i Sør-Trøndelag: Byneset, Skaun, Melhus, Gauldal, Holtålen, samt Tynset, Kvikne, Folldal, Vestlandet og Jemtland.

Slektstreet viser også noen lange slektstråder bakover i tid. Disse må karakteriseres som usikre, men er veldig interessante å kunne avklare. F.eks om våre aner i Jemtland virkelig var etterkommere av Harald Hårfagre.Smile

Jeg er også interessert i å få melding om feil og suppleringer. Vennligst klikk here for å kontakte meg hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger for dette webstedet. Family tree summary>

Dette webstedet ble til sist oppdatert Feb 9 2016 og det har for tiden 80 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.  

Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Feb 07, 2016
Steinar Høseggen published a new version of the STEINAR family tree from the Family Tree Builder
Steinar Høseggen added 3 photos to album Family photos
View album
 
Play slideshow
 
Agnes Marie Mediaa joined another family site: trætteberg Web Site
Jørgen Aabech joined another family site: Ekstrøm Web Site
Michel SENGES joined another family site: Kullberg Web Site
Feb 05, 2016
cato vad joined another family site: knudsen Web Site
Feb 04, 2016
Jørgen Aabech joined another family site: Hjorth Web Site
Oddvar Johansen joined another family site: Digernes Web Site
Feb 03, 2016
Ole Rykær joined another family site: Lamhauge Web Site
Åge Kile joined another family site: Paulsrud Web Site
Ole Rykær joined another family site: Qvant Web Site
Norbert Koebler joined another family site: Nichols Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0005557