Welcome

Velkommen til  Steinar Høseggen s slektsregistreringer, og vær velkommen til å gå igjennom slektstreet. Dersom du er i slekt med noen av de som er registrert, vil du finne mange interessante tråder bakover i tid.

I tillegg til mitt eget slektstre, har jeg også slektsregistreringer om min kjære Grete Komissar. Selv som det er sparsomt med opplysninger om hennes slekt, har vi funnet en slektstråd som viser at vi i 12. slektsledd har samme ane.  Gretes slektstre vil du kunne lese ved å klikke på <privat> Komissar.

Min mors, Marit Bye, slekt er i hovedsak fra Namdalen, og med forholdsvis mange registreringer bakover til 1650-1700. Her er vi innom store Namdals-slekter som Ekker, Seem, Strand, Romstad, o.fl, men også tråder til slekter i Snåsa, Verdal og Jemtland.

Min fars, Rolf Olav Olsen, slekt føler jeg har sitt tyngdepunkt i Røros, f.eks i slektene Høsøien og Galåen, og andre kjente slektsnavn fra Røros. Men det er også tråder til andre kommuner i Sør-Trøndelag: Byneset, Skaun, Melhus, Gauldal, Holtålen, samt Tynset, Kvikne, Folldal, Vestlandet og Jemtland.

Slektstreet viser også noen lange slektstråder bakover i tid. Disse må karakteriseres som usikre, men er veldig interessante å kunne avklare. F.eks om våre aner i Jemtland virkelig var etterkommere av Harald Hårfagre.Smile

Jeg er også interessert i å få melding om feil og suppleringer. Vennligst klikk here for å kontakte meg hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger for dette webstedet. Family tree summary>

Dette webstedet ble til sist oppdatert Sep 29 2016 og det har for tiden 90 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.  

Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Yesterday
Steinar Høseggen published a new version of the STEINAR family tree from the Family Tree Builder
Sep 28, 2016
knut johansson joined another family site: Trond Damhaug Web Site
Sep 26, 2016
Norbert Koebler joined another family site: Website van: Jan WIJNHOFF
Sep 23, 2016
Norbert Koebler joined another family site: Duprez Web Site
Sep 19, 2016
Kristin Vigander joined another family site: Familien Web Site
Egil Oyangen joined another family site: Moen Web Site
Sep 17, 2016
Steinar Høseggen invited Bjørnar SOLHAUG to the site.
Steinar Høseggen added the photo 7 Sophie Andersdatter Krummedige to album Family photos
 
Sep 15, 2016
Steinar Høseggen invited Barbro Gunilla ERIKSSON to the site.
Steinar Høseggen invited Hans Olof ERIKSSON to the site.
Steinar Høseggen invited Anna Marika HØSEGGEN to the site.
Sep 13, 2016
Norbert Koebler joined another family site: John Thillemann Andersen Web Site
Sep 11, 2016
Anne-Julie Skar Falch joined another family site: Abrahamsen Web Site
Sep 10, 2016
xxxxxx joined another family site: Murray Web Site
Sep 09, 2016
Anne-Julie Skar Falch joined another family site: Børge Barlindhaug's familie
Sep 06, 2016
Steinar Høseggen joined another family site: osborne Web Site
Aug 31, 2016
Steinar Høseggen added 4 photos to album Family photos
View album
 
Play slideshow
 
Egil Oyangen joined another family site: jenssen Web Site
Aug 30, 2016
Steinar Høseggen invited Trine JOHNSEN to the site.
Steinar Høseggen invited Øyvind Terje LUNDEGAARD to the site.
Steinar Høseggen invited Jens Sindre HØSEGGEN to the site.
Aug 29, 2016
knut johansson joined another family site: Bjørgvik Web Site
Aug 26, 2016
Egil Oyangen joined another family site: Rost/Garner Web Site
Aug 24, 2016
xxxxxx joined another family site: Kadikinas Web Site
Egil Oyangen joined another family site: Salvesen Web Site
Aug 23, 2016
Oddvar Johansen joined another family site: Mikkel Aslaksen Gaup Web Site
Aug 22, 2016
Karina Christensen joined another family site: børresen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0006205