Welcome
My name is Asbjørn Nordøy and I started this site.
This site was created using MyHeritage. This is a great system that allows anyone like you and me to create a private site for their family, build their family tree and share family photos. If you have any comments or feedback about this site, please click here to contact me.
Our family tree is posted online on this site! There are 21538 names in our family site.
The site was last updated on Jan 20 2017, and it currently has 149 registered member(s). If you wish to become a member too, please click here.   Enjoy!

Go to family tree

Go to family photos
Family news
Today
Thor Einar Sparby joined another family site: Fridh Web Site
Thor Einar Sparby joined another family site: Momb Web Site
Asbjørn Nordøy published a new version of the Nordoy slekta og flere 2011 family tree from the Family Tree Builder
Jan 18, 2017
Oddvar Johansen joined another family site: Roach Web Site
Jan 17, 2017
Allen James Krueger joined another family site: Waller Family Tree Web Site
Allen James Krueger joined another family site: Hernes Web Site
Jan 14, 2017
Irene strand joined another family site: Sivertsen Web Site
Marilyn Henry(Johnson) updated the details of Marit Ingebrigtsen (født Rotchertsdtr) in family tree Nordoy slekta og flere 2011
Jan 12, 2017
Jon Sætre Skagestad Benkestok joined another family site: Hindenes Web Site
 
View older news
News articles
Genealogy:Slekts nytt juli 2011 - forskjellige oppdagelser.
Posted by: Asbjørn Nordøy on July 31 2011 17:28

I løpet av sommeren, og spesielt juli 2011, har ført til en del nye oppdagelser. Både via folke-/ by tellinger, kirkebøker og en "slekts database" som finnes på nettet.

Har siden eg var guttunge hørt en del navn nevn, som eg har oppfatta en slektsforbindelse med og ei og anna historie. Men det ble desverre aldri "spurt og gravd" så mye i dette, på den tida. Og etter som min far omkom tidlig, og mor ikke har vist så stor interesse for "slekts historie". Så har eg egentlig vært uvitende om det meste, på dette området. Men har nå fått svar på noe av dette ... !!

Farfar Albert Johan Dahl Edvardsen - Nordøy er fra Dønna (Dønnes) og Nordøyvågen, der han voks opp med ei mor som tidlig ble enke, da faren Edvard døde. De to gjennværende i familien måtte flytte på ei brygge (sjøhus) å bo dær, etter som eg oppfatta av økonomiske årsaker da forsørgeren døde. Vil tro at kona Oleanna og bestefar, levde i svært trange og fattige kår.

Har funnet ut at Edvard Mattias Zahl Andersen - Nordøy (sønn av Anders Berg Benjaminsen). Bare ble 48 år gammel, og døde av tæring i 1904. (da bestefar var 12 år - født 1892). Edvard var trolig etter det eg har hørt og oppfatter, en initiativrik og aktiv person. Var en avisartikkel i Helgelands Blad for noen år siden, og der kom det fram at han måtte ha eid 2 båter og sikkert fiskeredskaper. Oppfatta at han hadde leid høvedsmann på den ene båten, og var sikkert selv høvedsmann på den andre. Edvard skal etter det eg har blitt fortalt, være den første som begynte å benytte etternavnet Nordøy.

Er blitt fortalt at farfar skulle ha hatt en bror, men har oppfatta at han drukna som unge, og at mora (Oleanna) hadde 2 unger da Edvard døde. Det viser seg å stemme at broren fantes, men Alfred Parelius Zahl Edvardsen - (Nordøy), døde i 1891 i følge kirkeboka av kighoste ca. 2 år gammel. Og før broren Albert ble født i 1892.

Har hørt en del navn over tid, blant annet etternavnene Waade og Alfheim. Når det gjelder sistnevnte, så var det en av farfars søskenbarn Henry Morton Andersen, som tok Alfheim som etternavn etter å ha gifta seg med en dame fra Færøy i Herøy. Så vidt eg vet (så langt) så fikk de en sønn Kristian, som da blir min fars 3. menning. Kristian var et par ganger innom på 70-tallet, og overnatta hos oss. Har foto fra minst ett av besøkene.

Waade navnet ser ut for å ha sitt opphav fra Trøndelag/ Nord-Møre. Farfars tante Katrine ble gift med en av disse som var skipper, og var bosatt i Trondheim. Hun ser ut for å ha blitt enke tidlig, før 1890 og var da flytta tilbake til Dønna/ Nordøyvågen. Katrine fikk muligens bare 1 sønn, Alfred Waade (farfars søskenbarn) som ble gift med en dame i området og bosatte seg på Dønna, og fikk flere barn. Derav sønnen Alf Waade, som far nevnte i blant, og som viser seg å være hans 3. menning.

Farfar hadde flere onkler, og en av disse Johan Bernhard Brede Andersen. Viser det seg at er blitt gift med en dame fra Lurøy området, et sted som skal hete "Sengdrag" ... hvor det nå befinner seg?! De har flere etterkommere, bosatt i Solvær området (kanskje Sleneset). Som blant annet benytter etternavnene Johansen, Troløy, Grønning o.s.v.. Noen av disse har trolig og bosatt seg på Dønna, og i Rana området.

Men hær ær enda mye materiell å gjennomgå, som nok vil føre til at man oppdager flere av denne slekta. Har enda ikke sjekka kirkebøkene for Dønnes/ Dønna så nøye, og vil sikkert kunne finne en del dær. Oppfatta bla. av folketellinga at en av farfars onkler hadde flytta hjem i 1910, etter å ha bodd i Amerika i over 20 år. Og antar at han har etterkommere. I tillegg har eg hørt etternavnene Berg og Konradsen i forbindelse med slekts tilknytning.

Oldemor Oleanna (farfars mor) har eg og funnet ut litt om, når det gjelder hennes opphav. Faren Peder Ingebrigtsen, ser ut for å ha tilknytning til Meisfjord, men ikke funnet hans fødsel i kirkebøkene. Familien kan dermed ha flytta til Meisfjord i Leirfjordkommune. Hennes mor Oline Andersdatter, oppgis å være fra Stamnes, som kan være Sandnessjøområdet eller en del av Leirfjord (inkl. nordre Sundøy). Familien har flytta til Skaga (på Dønna) i daværende Herøykommune. Ut fra opplysninger i kirkeboka, så har Peder dødd bare 44 år gammel i 1865 (før folketellinga det året). Har igjen å søke etter, for å prøve å finne ut om Oleanna har søsken, og at det derigjennom er mulig å "utvide slekta" og slektstreet.

Har endelig funnet litt opplysning om oldemor Emelie's halvbror Anders og hans familie. Har vist at han fantes, etter som eg har truffet og sett ham minst to ganger trolig sist på 50 tallet, da han var på besøk på Nyrud. Emilie og broren vokste opp et sted, trolig på Leines i Leirfjord kommune (daværende Stamnes området), sammen med mora Elen og deres mormor. Har ikke tidligere klart å finne Anders i folketellingene etter 1875. Men kom nå over ei "by-telling" for Trondheim fra 1925, ... å hvem andre enn Anders og familien ... Smile ... dukka opp! Har oppfatta tidligere at han var skipper/ skipsfører, og muligens kan han og ha vært det. Men i denne "by-tellinga" er han benevnt som "reisende", som yrkestittel. Og finner nå en Anders i 1900 tellinga, bosatt i Namsos da (der kona er fra), som har yrkestittelen "skomagermester", og som tyder på å kunne være samme person! Etter som ungene er født vekselvis i Trondheim og Namsos, så må familien kanskje ha vært noe på flyttefot.

I 1925 bor de i Trondheim, som eg er blitt fortalt tidligere, og i Klæbuveien/ Baklandet. Der bor Anders Mattias Andersen (født 1871), kona Amalie Petrine (1876-Namsos), Mary Lucie (1903), Asbjørn Olav (1907), og Ebba Alvilde (1913). Forhåpentligvis er det mulig å finne noe i kirkebøkene om dem, og kanskje vet noen i slekta noe når de får se navnene.

Håper på å kunne finne ut mere å fortelle, men har og behov for bistand fra andre i slekta for å finne ut om en del personer, bla. navn på etterkommere og lignende. Forhåpentligvis så dukker det opp nye ting, gjerne noen overraskelser. Men regner og med både såre øyne etter kikking på dataskjermen og noen ergrelser over at framdriften går noe tregt, når man prøver å finne ut forskjellig. Nå først håper eg på å få skanna flere bilder av eldre årgang, som og forteller noe av slekts-historia.

Ønsker dere en fortsatt god sommer, ... og håper på mye finvær og sol Cool i siste sommermåned!!

Asbjørn

0 Comments|60 Views|View full article
Announcements:Mulige feilaktige opplysninger som kan finnes i
Posted by: Asbjørn Nordøy on July 31 2011 12:10

Hei ! Smile

Det har nå gått ca. ett år siden eg starta med å "gransk slekta", og begynte å søk på nettet etter opplysninger blant annet i folketellinger, kirkebøker, å etter hvert også i en del annet som finnes. Er i "skrivende øyeblikk" passert 1600 personer i "slektas slektstre", men mye gjennstår ... sikkert det meste. Laughing Har hatt mye hjelp i å treffe på å få kontakt med andre i slekta som sysler med slektsgransking, og der flere "bygger slekts-trær". De fleste har eg riktignok ikke hatt kontakt med så langt, men forventer å ta kontakt ved anledning. Og gjerne "søke medlemskap" i andres trær, for å kunne kikke og supplere opplysninger om både de som er gått bort og de nå-levende.

Har funnet en del opplysninger som tildels har vært ukjente og noe overraskende, samt ting som eg har hørt fortalt men som viser seg å være feilaktige av årsaker som eg ikke kjenner til. Hvorvidt de som har fortalt dette ikke har vist bedre eller selv er blitt fortalt ting som ikke stemmer, eventuelt at eg har missoppfatta, er noe uklart og har neppe noen hensikt i å spekulere i. Undecided

Noe av overnevnte er funnet i en "slekts data base" som inneholder en del navn fra Helgelandsområdet. Denne har vært til hjelp for å få suplert en del opplysning, og finne personer som har dukka opp tidligere i folketellingenem men så forsvunnet fram til neste folketelling. Og har dermed kunne bygget videre på treet. Men denne databasen viser seg å ha feil, og frykter derfor at eg kan komme til å legge inn feilaktige data som har dukka opp i nevnte. Dette må eventuelt rettes opp på et senere tidspunkt, når og om eg blir gjort oppmerksom på mulige feil. Har i tillegg funnet noe data via FB, da på nålevende og yngre personer. Ta kontakt om feil blir oppdaga !! Surprised

Har nå vurdert å roe-ned "slekts granskinga" en periode, uten at dette stopper helt opp. Dukker noe opp av navn og opplysninger, så legges det selvsagt inn i treet. Har tenkt på blant annet å benytte en periode framover, til å kunne skanne en del bilder og gjøre ferdig det som eg starta på rett foran siste jula. Da det fortsatt finnes en del eldre foto å skanne, og gjerne dele med andre. I tillegg så er det tanken å legge noe av dette inn på slektstreet, slik at noen personer "får et ansikt" og at treet dermed blir mere sebart og interessant.

Enkelte av dere kjenner neppe til det som eg også har starta med på Facebook (FB), der den første "slekts-gruppa" er starta og allerede har fått mange medlemmer (til nå 189 personer). Men dette er så langt kun for den delen av slekta som har sin opprinnelse/ sine røtter i Selvåg - "Selvågslekta". Har imidlertid planer om flere slike grupper, blant annet og kanskje for både Ugelfor, Sørnes, Dønnes/ Nordøyvågen, Grytåga, Vestvågan .... o.s.v. ut fra hva som er mulig å få til. I disse gruppene er det også tanken å legge inn noen foto med tilknytning til de forskjellige stedene. Både av gammel- og nyere dato. Foruten egne bilder, så er det av interesse med bilder fra andre, som viser personer, bygninger, landskapet/ steder.

Vi har enda en måned igjen av årets sommer, og ønsker dere dærmed en fortsatt god sommer ..... og et håp om både en fin høst og tid fram til kommende årsskifte !!!!! Smile

Asbjørn

0 Comments|39 Views|View full article
Genealogy:To personer blir til en
Posted by: Asbjørn Nordøy on Mar 27 2011 13:23

Hei, litt info !!

Fikk etter hvert mistanke om at 2 personer i slekts-treet med lignende navn og alder, egentlig var 1 og samme person. Starta et søk i aktuelle kirkebøker, og fikk antakelsen bekrefta.

Dette gjelder Nekoline Anna Andersdatter, kona til Ole Edvard Olsen.

Ole Edvard født 3. juli 1855 i Ugelfor, er (ut fra det eg har funnet ut) morfars Aksel's yngste onkel på farsia (bror til Albert Olsen (oldefar)). Ble 25. august 1884 gift med Nekoline Anna født 9. juli 1860 på Sørnes. Nekoline er ei av mormor Elvine's tanter, (søster til Anna Petrine (oldemor)).

Ut fra opplysninger i kirkebøkene og folketellingene, så ble Ole og Nekolines første barn født i Ugelfor, de tre neste på Sørnes, og det femte barne på Tro og et sted/ gård som ble kalt Åsen. (Har ikke søkt lengre på denne delen av slekta, men vil fortsette). Nekoline&#...

0 Comments|36 Views|View full article
This Web site:Re-konstruksjon av Slekts-Treet, er fullført .... og vel så det, med 117 flere navn.
Posted by: Asbjørn Nordøy on Mar 4 2011 17:02

Hei Smile !

Etter tildels intens jobbing utover kveldene og i helgene de siste to ukene, så er slekts-treet endelig "re-konstruert". .......å vel så det, kan man vel si, da dette "nye treet" inneholder 117 flere personer .... foreløpig. Beregner nå etter hvert ved anledninger å fortsette med en del søk, og finne fram til flere innen slekta å kunne legge til i treet.

Denne tidligere feilen i slekts-treet, som førte til at man kom opp som ukjent. Og forslaget til å rette feilen og forsøket på "feilretting". Førte til flere og større problemer enn det eg først trodde. Personer og navn forsvant i treet og i "tre-byggeren", og skapte ekstra store problemer med å få dette re-konstruert. Så nå får eg endelig håpe at eg slipper å gjøre slike jobber på nytt. Og at den videre utvidelsen av treet med flere personer vil gå mest mulig smertefritt.

Får håpe at dere som alt er knyttet til slekts-treet via e-post adresser, får informasjon og oppdateringer, etter at eg har gjort denne jobben med treet. Håper etter hvert å kunne innby og knytte flere til, både de som eg har hatt kontakt med om dette og andre.

Har dere noe å bidra med, så hadde det også vært flott. Så som navn på folk, både av de som alt er gått bort av eldre generasjoner og slektsledd, og av de nålevende yngre. Likeledes datoer og år, både for fødsel og død om mulig, fødselsår er spesielt viktig. Historier kan og være viktige å få med, før disse blir glemt ..... for etter-slekta. Og om mulig foto som viser personer, noe som gjør treet mer interesant og sebart.

Ha i denne perioden siden eg fekk denne feilen i treet, og bestemte meg for å re-konstruere dette. For det meste vært opptatt med andre ting, samtidig som "luften gjekk litt ut av ballongen" da eg oppdaga at jobben måtte gjøres på nytt. Men selv om eg ikke har drevet med så mye slektsgransking i denne perioden fram til nå. Så har eg likevel vært å "snoka" litt på folketellinga fra 1910, og funnet noen nye navn der. Nå rett før eg starta "jobben", så var eg også å kikka litt i eldre folketellinger. Da hovedsakelig for Nord-Dønna/ Dønnes sogn der farfar Albert Nordøy og oldefar Edvart er fra, og daværende Herøy kommune der hans mor Oleanna var fra. Fant i den forbindelse en del navn på personer/ slekt, som viser at bestefar hadde onkler/ tanter og søskenbarn. Så det fins nok en del slekt og etter-kommere av disse, både på Dønna og andre steder. La blant annet merke til at eg fikk felles "treff" med andre, på enkelte av disse personene i slekta.

Håper på et positivt år i 2011 og de kommende, med slektsgransking og mulige nye oppdagelser Surprised ! Og gjerne mange hyggelige kontakter med både kjent og ukjent slekt Smile !!!

Mvh

Asbjørn

0 Comments|23 Views|View full article
Other:Oppgradering av My Heritage
Posted by: Asbjørn Nordøy on Dec 26 2010 15:41

Hei !

Fikk for noen dager tilbake en e-post fra My Heritage om gratis oppgradering av programvaren. Noe eg snart skal prøv å få utført, om mulig alt i kveld om det lar seg gjøre. Prøvde å åpne det gamle programmet, men fikk beskjed om en feil og at "trebyggeren" måtte lukkes. Men skal prøve igjen og ta en kikk, før eg åpner nevnte e-post å trykker på oppgraderinga.

Er litt spent på om denne oppgraderinga vil gjøre noe med "problemet" i slektstreet. Men sannsynligvis så blir det nok å bygge treet opp på nytt, og håpe at det ikke oppstår nye ting under veis som skaper "krøll og nye problemer". Men skal no i det minste prøve å unngå å skifte språk underveis denne gangen Yell da det ikke er noe hyggelig å gjøre oppadarbeid.

Ser egentlig fram til å komme igang igjen, med søking i kirkebøker og folketellingene. Da dette var utrulig spennende å driv på med, og man fant opplysninger som var ukjente for både meg og andre. Men både "problemet" førte til en stopp, da "luften liksom gjekk ut av ballongen" ... for ei stund. Og at eg måtte ta fatt på noe arbeid å konsentrere meg om dette. Har riktignok noe igjen som må utføres, men det blir sikkert roligere utover vinteren.

No ei stund før jul, så begynte eg å skann en del sort/hvit bilder. Og fant dermed noen "skatter", blant annet bilder av eldre slektninger, som eg frykta for ikke eksisterte elle var gått tapt. Så dermed har eg både en del bilder å sett inn i slektstreet, på en del av medlemmene av slekta. Og bilder å kunne send til andre i slekta, kanskje en del slike som de ikke kjenner til. Ble riktignok ikke ferdig med dette, å skal gjør resten ved anledning.

Slektsgransking så langt har gitt en del trivelige resultater utenom. Har fått kontakt med slekt som eg ikke kjente og har hatt kontakt med tidligere. Og fikk i tillegg oppretta kontakt med andre, som eg ikke har sett eller hatt kontakt med på mellom 40-50 år. Håper at dette utvikler seg videre, og at nye både kjente og ukjente slektninger dukker opp. I forbindelse med "treff" i tre-byggeren på personer, så har det dukka opp både kjente og ukjente navn på folk. Som man kanskje kan ha et slektsforhold til, forutsatt at det ikke er "en og annen bom" som har skjedd. Bare å avvente å se hva som dukker opp etter hvert ..... av mulige overraskelser SurprisedSmile

I første omgang ..... Godt Nyttår !!!

Asbjørn

0 Comments|26 Views|View full article
Important:Egentlig mislykket forsøk på å rette feil i Slektstreet.
Posted by: Asbjørn Nordøy on Nov 6 2010 15:20

Hei igjen !

Har hatt dette problemet i slektstreet med at noen har kommet opp som "ukjent", og har prøvd å finne ei løsning for å rette dette opp. Fikk et forslag fra MyHeritage sup-porten, om å skifte språk igjennom å eksportere og deretter importere gedcom. Men dette var ikke helt vellykket selv om de ukjente kom opp med navn, mens de som var kjente ble ukjente i stedet. Da eg sletta det gamle treet så forsvant også en del navn i Family Tree Builder.

Men hadde heldigvis ikke gjort dette forsøket før eg hadde mottatt siste sikkerhetskopi fra MyHeritage, og kunne dermed få gjenoppretta det tidlige arbeidet. Så nå ligger slektstreet inne med 2 versjoner. Den gamle med navnet "Nordøy slekta 1", og den nye med "Nordøy slekta 4". Satte tallene på disse for å kunne skille de fra hverandre, og unngå å ta feil i det videre a...

0 Comments|27 Views|View full article
Genealogy:God hjelp fra Odd's slekts-side.
Posted by: Asbjørn Nordøy on Sep 26 2010 18:17

Har fortsatt med å legge inn navn i slektstreet denne helga 25-26. sept. 2010, og begynner å nærme meg 600 personer.

Har i hovedsak hatt god hjelp ved å gå inn på sia til Odd Nordahl-Hansen. (For de som ikke kjenner ham, så er han en av mine 3-menninger på min mors side av slekta.) Har vært inne på denne siden å henta ut flere navn, og ble litt overrasket da eg oppdaga at eg bla. havna på Dønna, og har slekt og 4-menninger der, også på "morsia". Har jo slekt på farsia der, som farfar Albert kommer fra (sønn til Oleanna og Edvard Nordøy), og der også min far Nils er født. Selv om eg ikke kjenner denne Opplands-slekta dær, så har eg hørt om noen av de dærre personene og sett foto i lokal-avisene.

Har ellers hatt kontakt med Arnt Hansen (4-menning på morsia), og fått en del opplysninger fra ham på d...

2 Comments|39 Views|View full article
Important:Manglende navn i slektstreet - "Ukjent".
Posted by: Asbjørn Nordøy on Sep 20 2010 17:34

Hei !

Fortsetter sakte men sikkert å legge inn nye navn, og slektstreet vokser. Men dette er ganske arbeidskrevende, og det må mye søking i kirkebøkene, og i folketellingene som er til god hjelp da de gir ei samla oversikt over husstander og familiemedlemmer på et bestemt tidspunkt. Navn på personer og årstall for fødselsår, kan variere litt mellom kirkebøker og folketellingene.

Legger merke til at en del av de personene eg har lagt inn med navn, dukker opp i slektstreet som "ukjent" ! Lurer egentlig på hva årsaken til dette kan være, når alt eg finner av data på den enkelte personen blir lagt inn ?

Må prøve å sende en forespørsel til "supporten" og forhøre meg hva årsaken til ovennevnte kan være, og om det er mulighet for å rette opp dette. Det vil jo være lite interessant for dere som kikker inn...

0 Comments|29 Views|View full article
Important:Mulighet for feilinformasjon.
Posted by: Asbjørn Nordøy on Sep 4 2010 07:13

Hei!

Til dere som er innom denne hjemmesiden og ser på forskjellig av det som kommer fram av opplysninger.

Legger merke til forskjellig når eg er inne på diverse info. om slekta, og likeledes legg inn forskjellig. Noe kan vær- eller bli feil, og må/ bør rettes opp på et eventuelt senere tidspunkt.

Ser at datoer som blir lagt inn, kan bli feiltolket av denne programvaren. Når eg for eksempel legger inn hendelser med dato, for eksempel min som et mulig eksempel. 02.04.1952 - så kan det som dukker opp se slik ut Februar 4 1952, med andre ord det blir omsnudd litt, og skulle være April 2 1952. Ikke store feilen, men ser at det kan dukke opp påminnelser om bla. geburtsdager på min e-post, som dermed har feil dato. Eg vil selvfølgelig prøve å rette opp ved anledning, og påse at det blir riktig, når eg kjenner den egentlige datoen.

Ser ellers i kirkebøker ...

0 Comments|24 Views|View full article
Genealogy:Emilie Olsen Nilsen, Selvåg (Oldemor - farmors mor)
Posted by: Asbjørn Nordøy on Sep 3 2010 11:21
Har vært noe vanskelig å finn opplysninger om oldemor (farmors mor) Emilie. Og hennes opphav har for meg vært ukjent, da det av en eller anna årsak ikke har blitt snakka om dem tidligere. Men det gjør det jo også ekstra spennende å søk på nettet i forskjellige register så som kirkebøker og folketellinger, og det føles mest som å lete etter en ukjent skatt.
Spurte min mor for ei tid siden om hun hadde hør noe. Og hun var av den oppfatning at Emilie måtte være fra Austbø ei øy i nåværende Alstahaug kommune.
Men eg husker og noe som min far (Nils) sa en gang på 70-tallet, da vi kjørte med bil utover rv17 til Sandnessjøen. Da vi passerte Båtstø ved Meidsfjorden, nevnte han noe om at det var her oldemor var fra. Og at hennes far el. bestefar, hadde funnet opp en rull (tror eg) el. spill som ble benytta på fiskebåter i forbindelse med notfiske.
Eg hadde og den oppfatningen at hun måtte hete Andersen i pikenavn, etter som hennes bror Anders brukte Andersen. Ble derfor noe overrasket da eg mottok noe materiell fra Helge Nygaard, som viste at hennes pikenavn var Olsen. Noe som og ble bekreftet da eg fant opplysninger om bosetting i Selvåg via folketellinga fra 1900.
Etternavnet ble og bekreftet i forbindelse med søk i kirkebøker, og som viste vielsen mellom henne og Nils Berg. Har i tillegg funnet hennes komfirmasjon.
Der går det fram etter min tolking av navn at faren kan het Ole Bye, og mora Elen Petrine Pedersdatter. Stedfsnavnet tolker eg til noe med Leir .... eller Lein, skrevet med Lej på gammelt vis .... og kanskje med ... stad til slutt. Og at stedet befinner seg i tidligere Stamnes kommune, som deler av dagens Leirfjord kommune og Båtstø var en del av. Det finnes 2 steder i Leirfjord i dag som har lignende navn, Leines/ Leinesodden området som Bådstø er en del av, og Leirosen området opp mot Vatnet, som hørte til Stamnes kommune og dermed innen det aktuelle området.
Så da er eg kanskje på rett vei ..... får eg håpe.
Emilie Olsen, skal være i slekt med noen som hadde en båt som het "Agersborg", muligens et fraktfartøy.
Hennes bror Anders var bla. seilskuteskipper, men vet ikke om det har noen sammenheng med denne båten.
Anders var på minst 2 besøk som eg kan huske, og var en høyreist og rakrygga mann, som benytta en lang svart frakk. Han var bosatt i Trondheim, og skulle ha 2 døtre.
0 Comments|52 Views|View full article
Visits
0009806