Welcome
My name is Jørgen Nue Møller and I started this site.
This site was created using MyHeritage. This is a great system that allows anyone like you and me to create a private site for their family, build their family tree and share family photos. If you have any comments or feedback about this site, please click here to contact me.
Our family tree is posted online on this site! There are 333 names in our family site.
The site was last updated on Feb 14 2018, and it currently has 7 registered member(s). If you wish to become a member too, please click here.   Enjoy!

Go to family tree

Go to family photos
Family news
Feb 14, 2018
Kirsten ( the American) Moe joined another family site: Winberg Web Site
July 12, 2017
Kirsten ( the American) Moe joined another family site: Moe Web Site
Apr 28, 2017
Otto Jørgen Petersen joined another family site: Frank Sorensen Slaegt Web Site
Mar 04, 2017
Bjarne Nue Møller updated his profile.
Jan 28, 2017
Olenka Hansen submitted a request to become a member.
July 19, 2016
Claus Henrik Nue Møller joined another family site: Erik Web Site
July 05, 2016
Otto Jørgen Petersen created a new family site: Petersen Web Site
May 29, 2016
Claus Henrik Nue Møller joined another family site: Thorvald Hansen Web Site
June 06, 2015
Lena Moe updated her profile.
Apr 17, 2015
Claus Henrik Nue Møller joined another family site: Clausen Web Site
Jan 02, 2015
Claus Henrik Nue Møller joined another family site: Johannesson Web Site
Dec 28, 2014
Claus Henrik Nue Møller joined another family site: Krøger & Vestergaard Familietræ
Sep 14, 2014
Claus Henrik Nue Møller joined another family site: Klitgaard/Johansen website
Feb 22, 2014
Erik Hummel Iversen submitted a request to become a member.
Jan 20, 2014
Kirsten Moe joined another family site: halderman Web Site
Nov 29, 2013
Claus Henrik Nue Møller joined another family site: Olderne.dk
June 18, 2013
Kirsten ( the American) Moe joined another family site: OFMoe Web Site
May 28, 2013
Claus Henrik Nue Møller joined another family site: Hansen Web Site
May 31, 2012
Kirsten ( the American) Moe joined another family site: Dalgaard Family Tree
Dec 20, 2011
Kirsten ( the American) Moe joined another family site: Galien Web Site
Dec 03, 2011
Kirsten ( the American) Moe joined another family site: Støre Web Site
June 15, 2011
Bjarne Nue Møller joined another family site: Nue Møller Web Site
Apr 29, 2011
Jørgen Nue Møller updated the details of <Private> Jacobsen in family tree Møller Family Tree
 
View older news
News articles
Family stories:H. C. Andersen på herregården Lykkesholm.
Posted by: Claus Henrik Nue Møller on Dec 7 2010 03:12

På herregården Lykkesholm, beliggende i Ellested sogn, ca. 14 km sydvest for Nyborg, var H.C. Andersen for første gang gæst i sommeren 1832. Værtinden var justitsrådinde Johanne Marie Lindegaard, enke efter justitsråd Salomon Lindegaard, der var død i 1825.

I et brev til vennen Edvard Collin dateret 3. august 1832 beretter digteren om Lykkesholmopholdet:

”På Lykkesholm gjorde man næsten for meget af mig, propede mig med Alt, hvad jeg ønskede; hver lille ønske aflurede de mig, men just dette satte mig i en Stemning, hvori jeg følte, hvor saare lidet jeg dog er”. I et tidligere brev af 23. juni 1830 til Edvard Collin fortæller H.C. Andersen, at han var inviteret til Lykkesholm, men han kom der ikke. Invitationen bliver formentlig gentaget to år senere i 1832, da Andersen har truffet familien fra Lykkesholm ved en barnedåb hos prokurator Søren Hansen i Odense. I sit andet ægteskab er Søren Hansen blevet gift med fru Lindegaards datter Elise. I forbindelse med dette besøg skriver H. C. Andersen den 16. juli 1832 til Henriette Wulff: ”I morgen tidlig gjør jeg en Tour til en herregaard ”Lykkesholm” ved Svendborg, det skal – mirabile dictu – ligne Schweits, siger man! Jeg slutter heraf at der ikke er ganske fladt. Tre ”gamle” Frøkener: ”Ramshardt” der sværme for digteren, har indbuden Andersen. Maaske kan her være moersomt!”. De tre ”gamle” frøkener Ramshart, alle tre ugifte, var døtre af den i 1813 afdøde kontreadmiral Peder Ramshart. En fjerde yngre søster Frederike Christiane var i 1830 blevet gift med sønnen på Lykkesholm, Otto Lindegaard.

Mens Andersens hidtidige herregårdsbesøg bl a på de fynske herregårde Hofmannsgave og Elvedgård samt Nørager på Sjælland fortrinsvis er kommet i stand på protektorernes anbefaling, var Lykkesholm hans egen opdagelse og fra det allerførste ophold føler han sig veltilpas, glad, fri og lykkelig . Fru Lindegaard gav ham fra første færd den mest elskværdige modtagelse og den mest omhyggelige omsorg. Da H.C. Andersen rigtig er fanget ind af stedet og egnen med dens bakker, søer, romantiske skove og mange dejlige udsigter, skriver han i 1835 til Edvard Collin, at Lykkesholm er det smukkeste sted, han kender på Fyn. Senere kalder han gården Isola Fortunata.

Det var nu nok ikke alene stedets romantik og den venlige hjemlige atmosfære, der tiltrak Andersen, men også den rigelige og særlig gode mad fru Lindegaard bød på. Lad os høre hvad han bl.a. skriver herom den 3. juli 1836 til Edvard Collin :”…. Jeg skal dog beskrive Dem hvad vi fik igaar hele Dagen, så kan De slutte Dem til Levemaaden. Først Thee med dejligt Græssmør på Brødet; derpå Kaffe med Fløde, som kunne staae. Det var Klokken 8; men Kl. 10 fik vi Kyllingsteg og Asparges, samt Portviin. Klokken 2½ Kjødsuppe med delicate Fiskeboller, Steg Melon, Gjede. Høns og Jordbær, derpaa Kaffe. Klokken 8 Thee med Julekage og det dejligste Smør og Klokken 10 Smørrebrød med Alleslags og varme (stegte) Aborrer. Dertil som ved Middagsbordet, rød eller hvid Viin…..”

At H.C. Andersen følte sig fri og rigtig hjemme får man et godt eksempel på, når han i et af brevene til Edvard Collin i 1835 bl.a. skriver:” Gangen til mit Værelse er behængt med adelige, stive Portrætter, der see noget skimlede ud. I forgårs fik jeg den idee at bløde en Klud og vadske, netop Øjnene på dem alle sammen, De skulle have seet hvor de gloede….”

H.C. Andersen forskere har påvist, hvorledes mange af de naturindtryk og oplevelser Andersen får under sine ophold på Lykkesholm bruges i flere af hans tidlige romaner. Museumsinspektør Kai Uldall nævner blandt andet, at i romanen ”O.T.” fra 1836 skildrer H.C. Andersen på side 49 sin hovedperson og andet jeg, Otto Thostrups, første ankomst til Lykkesholm: ” Egnen blev meer og meer skovrig; Vejen gik forbi flere små indsøer, næsten tilgroede med Aakandeblade og beskyggede af de gamle Træer; nu tittede Herregaardens gammeldags takkede gavle frem. Man passerede en Allee med vilde Kastanier, Brolægningen truede her med at knække Axlerne. ” Senere står der i samme afsnit :” man måtte kjøre Skridt for Skridt, til man kom igennem Porten ind i den større Gaard, der indesluttedes af Længerne og den egentlige Hovedbygning; om denne strakte sig brede Grave, næsten tilgroede med Rør; over en solid Bro med murede Piller kom man nu gjennem Hovedfløjen, hvor den gamle Ejers Vaaben og Navnetræk stod over porten, ind i den inderste Gaard, der indesluttedes af tre Fløje, den omtalte antike og to nyere; den fjerde Side var et lavt Gitter ud til Haven, hvor Kanalerne tabte sig i en Indsøe”.

Justitsrraadinde Johanne Marie Lindegaard døde den 28. januar 1838, og i Fyns Stifts Tidende blev H.C. Andersens mindedigt over hende indykket den 13. februar 1838:

Fru Lindegaard

Jeg veed et Sted midt paa den fyenske Ø,

Et deiligt Sted, saa skovrigt og saa bakket,

Der staaer tæt ved en speilklar deilig Sø

En gammel Herregaard med Gavlen takket,

Hvor Svalen bygger og hvor Storken boer,

Thi egnen rundtom er et lille Eden,

Og skal jeg nævne Gaardens Navn jeg troer,

Betegnende den nævnes: Gjestfriheden.

Velkommen lød det her med Hjertets Ord,

Men hiint Velkommen siger hun ei længer,

Hun, som for Armod dækkede sit bord,

Ved aabne Dør nu Sørgefloret hænger;

Hun var saa blid mod Fattig, som mod Riig,

Tilfredshed, Glæde, rundt om sig hun skabte,

Nu staar i Landsbykirken hendes Liig,

Og Bonden græder, han en Moder tabte.

Ved moderens død flyttede sønnen Otto Lindegaard, der nu var blevet ejer af Lykkesholm op på hovedbygningen. Under et af H.C. Andersens besøg havde Otto Lindegaard ofte moret sig over at drille digteren ved at lade gårdens karle trække kvier og tyre op i borggården, når H.C. Andersen skulle ud at spadsere.

Da H.C. Andersen den følgende sommer i ,1839, på ny besøgte Lykkesholm fandt han forholdene ganske forandrede, hvilket han bl.a. giver udtryk for i et brev til veninden Signe Læssøe: ” Ak hvor forandret! Jeg kommer her ikke mere igien ……..”

Derved blev det. Fra nu af var det Glorup, en nabogaard til Lykkesholm, der blev den foretrukne for H.C. Andersens ophold på fyenske herregaarde. Som det var fra Lykkesholm at H.C. Andersen knyttede forbindelsen til Glorup, således blev det senere på Glorup, at Andersen genså familien fra Lykkesholm. Af hans almanakoptegnelser fra Glorupopholdet fremgår det 8. august 1840 var Langes, Lindegaards og Dons` til middag. Der er tale om familierne fra Ørbæklunde og Lykkesholm samt godsejer Dons fra Hesselagergaard. Kai Uldall antager, at digteren ved denne lejlighed må have fået en mundtlig invitation til Lykkesholm men må have svaret henholdende, for den næste dag noterer H.C. Andersen i kalenderen, at han har bestemt sig til ikke at tage til Lykkesholm.

Morten Holm Madsen / rev. Dec. 2010

0 Comments|16 Views|View full article
This Web site:Update
Posted by: Deleted member on Nov 5 2010 02:54

Hej med jer allesammen

Så har der været gennembrud på Eggers familien, Bay familien, Bønnelycke familien og for Holm Hansen familien selvom denne er meget begrænset ifhold til de andre.
Det ligger mig meget på sinde at mine kilder skal være meget valide da det har en betydning for vores fremtidige børn.

Personligt har jeg altid manglet viden om mine rødder og er sikker på der vil være børn og voksne i fremtiden der vil føle det samme. Det er dette som er min motivation for at få en familietræ.

Nu er navne og grundlæggende data tastet ind men det er jo slet ikke nok for mig. Jeg leder vidre efter anedoter, fotos og mere personlige oplysninger før jeg engang kan se tilbage på mit arbejde med et smil.

Jeg vil tilsidst ønske jer alle en super weekend og skulle i have lyst til at se den nuværende udkast af bogen om familietræet kan i bare send en mail eller ringe.
jeanette.eggers@gmail.com

Vil dog advare at det er en meget stor fil så i skal være sikker på der er plads i jeres mailboks.

0 Comments|5 Views|View full article
Visits
0000205