Welcome

Jeg heter Knut Rune Skjerven og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. Dette er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 26536 names in our family site.Bildet til venstre er min oldemor Andrea Katrine Eliassen på farsiden med min bestemor Ragnhild på fanget. Bildet til høyre er fra Graul, Borris Sønderland hvor min oldefar Thomas Nielsen vokste opp før han emigrerte til Norge. Familien foran tuntreet. Dette webstedet ble til sist oppdatert Jan 24 2017 og det har for tiden 317 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Today
Arve Nordlie joined another family site: Harsvik Web Site
Tom Smidth joined another family site: larsen Web Site
THOMAS J. FORTNER JR. joined another family site: Harris Web Site
Jan 19, 2017
Knut Rune Skjerven added <Private> Sandmo to family tree: Skjerven Toverud
Jan 07, 2017
Knut Rune Skjerven published a new version of the Skjerven Toverud family tree from the Family Tree Builder
Jan 06, 2017
Knut Rune Skjerven added a photo of Ellen Lillebo (født Hofsrud) and Inga Hofsrud :
 
Knut Rune Skjerven updated the details of Inga Hofsrud and Ellen Lillebo (født Hofsrud) in family tree Skjerven Toverud
Knut Rune Skjerven published a new version of the Skjerven Toverud family tree from the Family Tree Builder
Jan 05, 2017
Knut Rune Skjerven updated the details of Erich Gulbrandsen , Kari Sjønnesen (født Tostensdatter Nedre Nordset) , Ingri Ottersen (født Gulbrandsdatter) , Høgne Høgnesen Bakken and 9 other people in family tree Skjerven Toverud
Knut Rune Skjerven added Martha Lovisa Irgens , Esten Steen , Andrine Christophersdr , Torger Sorensen and 1 other people to family tree: Skjerven Toverud
Knut Rune Skjerven published a new version of the Skjerven Toverud family tree from the Family Tree Builder
Jan 03, 2017
Knut Rune Skjerven published a new version of the Skjerven Toverud family tree from the Family Tree Builder
 
View older news
News articles
Media:Arnfinn og Joyce 60 års brylluppsdag
Posted by: Knut Rune Skjerven on Apr 10 2014 08:32
Joyce and Arnfinn Kvernplassen of Wasilla, Alaska, were married in Wasilla on April 10th, 1954. They will celebrate their 60th wedding anniversary on April 26th with friends and family at their oldest son Paul's residence.

Arnfinn met Joyce Dinkel, the daughter of Matanuska Valley colonists, in the fall of 1950 at the Community Hall in Wasilla. It was Arnie's third day in the USA, having emigrated from Norway.
The joke is that Joyce tripped him, and he fell for her.
The beginning of 1952 they started dating; in fact their first date was a Minstrel Show at the Palmer High School Gym and the main attraction was the singer Glen Barns. They continued to see each other until April, when Arnie was called by Uncle Sam to join the military. While he was on leave after completing boot camp, they became engaged. He spent two years in the U.S. Marine Corp, most of the time in Korea, during the war.

After his discharge Joyce and Arnie were married in the First Presbyterian Church in Wasilla. They spent some time in Fairbanks where their oldest daughter Kathleen was born. They lived for a short time in Juneau and then moved to Seward, where Arnie worked for the Railroad. Three more children; Paul, Susan and Ruth were born in Seward.
March 27th, 1964 changed their life when the Good Friday Earthquake hit. It put an end to work in Seward, so the family moved to Whittier, where Arnie worked for the Power Plant. Later the family moved to Anchorage when Arnie transferred to the Fort Richardson Power Plant. While living in Anchorage they adopted James, this made the family complete.

Although the family could have used an extra income it was decided that Joyce should stay at home with the children. It was a full time job taking care of the kids and driving them to activities like music, sports and clubs. Arnie and Joyce were foster parents to many children from all over Alaska, and Joyce was considered the unofficial neighborhood "mom". This kept her very busy, but it was extremely rewarding.
They enjoy their 11 grandchildren and 5 great grandchildren, most of who are in Alaska. They live in Wasilla on part of the farm she grew up on. They can't figure out where the years went.

Published in the Anchorage Daily News on April 9, 2014

Read more here: http://www.legacy.com/celebration/adn/celebrations-announcement.aspx?n=joyce-kvernplassen&aid=170576341#storylink=cpy

0 Comments|5 Views|View full article
Genealogy:KAULUM ØSTRE (ØVRE) br.nr. 613 g.nr. 2 Kilde: Nes bygdebok 2.bind, del 3
Posted by: Knut Rune Skjerven on Mar 11 2014 16:15

Kaulum østre 613 - 2 Kaulum østre b.nr. 2 - også kaIt øvre Kaulum, var den minste av de 4 Kaulumgardene. Den gamle skylda var pa 1 hud 4 skinn. I 1818 var skylda 13 1/3 lispund. Denne ble i 1838 omgjort til 4 daler 3 skilling. I 1888 var den minket til 3 daler 4 ort 13 skilling (Tjærehjellen fradelt) og dette ble omgjort til 7 mark 60 øre. Idag er skylda på denne delen 4 mark 49 øre.

Skog og utmark.

Det lå ikke noen skog til gården 1723 og højavlinga var på 14 lass, I 1866 var den naturlige enga på 27mål og verdsatt til 176 spd. Hamnehagen var på 49 mål og lå noe langt fra husa. Jordsmonnet besto hovedsaklig av lergrus med tynn matjord. Det var regnet som tilstrekkelig sommerhamn bare for 1 ku og 1 kalv, verdsatt til 161 spd. Det var ingen skog og ikke noe lauvbrudd. Det ble antatt at ca. 60 mål av enga og hamnehagen kunne dyrkes.

Seter

Gården hadde ikke seter 1669. Men i 1723 hadde den seter med måtelig hamn. Og i 1866 hadde den sedvanlige seter og hamnerett i almenningen. Til den hørte ei slåttelykkje som årlig ga en avkastning på 6 skippund høj, Seterdrift ble nevnt i i førådskontrakter både 1766 og 1845. Det var trolig på Gundersetra denne seterretten lå, hvor også de andre Kaulum-gårdene har seterrett.

Husdyrhold

1657 1 hest, 8 kyr, 7 sau, 0 gris

1723 1 hest, 7 kyr, 7 sau, 0 gris

1808 2 hester, 8 kyr, 9 sau, 0 gris

1835 2 hester, 10 kyr, 8 sau, 3 gris

1845 2 hester, 10 kyr, 8 sau, 2 gris

1865 2 hester, 8 kyr, 8 sau, 2 gris

1866 3 hester, 8 kyr, 6 sau, 2 gris

1875 2 hester, 4 kyr, 5 sau, 3 gris

Merknad: I tillegg var det 2 kuer og 2 sauer på føråda 1875.

Innmarka

En del av den dyrkede jorda Iå i sollien, het det i matrikkelen 1723, men størstedelen Iå i baklien. Jordarta var god og garden var lettbrukt, men dog noe frostlendt. Det var 72 mål med dyrket jord i 1866. For det meste besto jordsmonnet av lermuld, men en mindre del hadde skarpere og grunnere jordsmonn på kalk og skalberg. 10 mål ble satt i 1. klasse, 35 i 2., og 27 mål i 3. klasse, verdsatt til 686 spesidaler. Det ble bemerket at det hendte i enkelte år at avlinga i nærheten av bekken som danner grensa mot gården Kokshus, kan fryse. Gården var alminnelig godt dyrket og ble regnet som lettbrukt. Avlinga var 8 tønner rug, 25 tønner bygg, 30 tønner blandkorn, 8 tønner erter, 168 tønner poteter, 1 1/2 tønne lin og 40 skippund høj .

Hus og innbo

Det er ikke sa mye vi vet om husa på denne gården. Fra ei førådskontrakt 1766, synes det som det bare var en liten hovedbygning. Førådsfolk fikk bo i samme stue som gårdbrukeren. Der hadde de ei god, varm seng. Ei bu til å ha sakene sine i skulle de sette opp sjøl. Fram til førådskontrakta i 1845 ble skrevet, var hovedbygningen blitt påbygd. Føråds-folka skulle bo i vestre del av den - med over- og underværelser, altså var den i 2 etasjer. Dessuten fikk de bruke østre del av stabburet som også var i 2 etasjer, en hjell mellom stabburene, en hjell over stallåven og en hjell over trøskelåven.

Disse husa var assurert 1843:

1. Hovedbygningen assurert for 234 spd (økt til 455 spd 1853 - ny eller påbygd's),

2. Låve og fjøs assurert for. 153 spd.

3. Stallen assurert for 52 spd. (Ny stall bygd 1830).

4. Stabburet assurert for 52 spd. (Nytt stabbur bygd 1830).

5. Vedskuret assurert for 17 spd

.

Dette løsøret var funnet verdt å assurere 1843: 18 lodd S01v, 1 skatoll med og 2 uten skjenk, 3 senge-

steder, 1 slagbord, 1 langbord og 2 tebord, 1 kommode, 1 dusin stoler, 2 speil, 2 skap, 1 overdyne med fjærfyll, 3 underdyner med fjærfyll, 1 dyne med viedun, 2 hodelag med fjærfyll, 1 hodelag med viedun, 8 skinnfeller, 11 dreielsduker, 3 lerretslaken, 10 grovere laken, 2 treetasjes kakkelovner, 4 gryter på 8 bøtter, 2 kaffekjeler, 1 farvekjel av kobber, 1 åttedagers stueur med kasse. Dessuten var avling av 30 mål assurert og 30 skippund høj.

I 1853 kom dette i tillegg: 1 treetasjes kakkelovn, 1 åttedagers stueur, 4 lodd sølv, 2 hjørneskap, 2 slagbord, 1/2 dusin stoler, 1 kjøkkenbenk, 2 arbeidskjerrer, 2 ferdsslaer og 2 vedslaer.

Utseed i tønner

1723 1/8 rug, 3 bygg, 4/8 havre, 2/8 erter, 2/8- hvete, 4 1/8 blandkorn, 0 tils, 0 poteter

1835 1/2 rug, 2 bygg, 1/2 havre, 1 erter, 0 hvete, 3 blandkorn, 7 tils, 6 poteter

1845 3/4 rug, 2 1/2 bygg, 1/2 havre, 1 erter, 0 hvete, 2 1/2 blandkorn, 7 1/4 tils, 8 poteter

1865 1/2 rug, 3 bygg, 1 havre, 1 erter, 1/16 hvete, 4 blandkorn, 9 9/16 tils, 26 poteter

1866 3/4 rug, 3 bygg, 0 havre, 1 erter, 0 hvete, 4 blandkorn, 8 3/4 tils, 24 poteter

1875 7/8 rug, 3 1/2 bygg, 2 1/8 havre, 1 1/2 erter, 0 hvete, 3blandkorn, 11 tils, 10 poteter

Merknad: Hveta i 1723 var boghvete. I 1866 var det i tillegg sådd 3/16 tønne lin. 1/8 tønne av havren i 1875 var brukt som grønfor.

Hage

Kålhage ble nevnt i førådskontrakt 1766. Det ble også dyrket lin og hamp på gården 1766 og så seint

som 1866. Frukthagen ble nevnt 1845. Førådsfolka skulle ha en tredjedel av den og en tredjedel av kål-

hagen. Dette skulle gjødsles av gardbrukeren med 12 lass hestegjødsel og 8 lass kugjødsel årlig.

Brukere:

Olluf Nilsen er den ferste brukeren vi får vite navnet på denne gardeparten. Han betalte 14 daler i førstebygseI 1621-22. Han fikk overlatt gården fra sin svigermor, altså må han være gift med datter på gården. Hun fikk 1/3 av hele østre Kaulum eller Lille-Kaulum som det ble kalt da. Olluf eller Ole var bruker også 1645. Til hjelp hadde han en husmann og 2 kvinnfolk.

Engebret Olsen født ca 1620 var neste bruker og var sønn av forrige bruker. Han betalte 15 daler i første-bygsel i 1652-53 for 1 hud 4 skinn «som hans Fader for hannem oplod ok afstod». Engebret stod som bruker bade 1656 og 1664-66. Vi vet ikke hvem Engebret var gift med, men han var svoger med Kristoffer Tommesen i andre østre garden. I 1666 kranglet de om ei ku. Kristoffer ville ha kua som hadde tilhørt mora. Men i retten ble de ikke enige da de hevdet at de fikk for lite i arv. De hadde imidlertid sjøl skiftet. Kristoffer mente at kua var hans mors utferd (til begravelsen). Kristoffer var trolig bror til Engebrets kone, altså ei Tommesdatter. Engebret var lagrettemann flere ganger i 1660-70-åra. Og i 1678 ble han stevnet fordi han ikke møtte på våpentinget. Han hadde ikke gevær.

Barn kjent:

1. Ole f ca 1659.

2. Tommes f ca 1661. Neste bruker,

3. Siri dpt 1663.

Tommes Engebretsen tok over garden etter faren. I 1714 fikk han skjete pa garden fra Ole Nilsen

Backe med medarvinger. Skjøtet er datert Strømsøe 6. juni 1714. Kjøpesummen var 160 riksdaler. Tommes ble den første sjøleier. Ikke før i 1719 pantsatte han garden for samme sum som han hadde gitt for garden, 160 riksdaler, til Nils Halvorsen Hoel. Tommes var gift med Birgitte Jonsdatter.

Barn:

1. Anne døpt 1691.

2. Engebret døpt 1696- trolig død som barn.

3. Marte døpt 1697. Gift med Nils Pedersen Gile-eie.

4. Nils døpt 1698. Neste bruker.

5. Maren døpt 1701. Gift med Peder Olsen Spitbakken.

6. Engebret døpt 1704. I 1727 fikk han dattera Johanne med Anne Andersdatter. De tjente begge på Hoel. Engebret skrev under skjøtet på garden til broren i 1728.

Nils Tommesen Kaulum døpt 1698 fikk skjøte på garden fra faren tinglyst 1728. Kjøpesummen var 185 riksdaler. Kjøperen tok over pantegjelda til arvingene etter avdøde lensmann Nils Halvorsen Hoel på 160 riksdaler og betalte ellers faren 25 riksdaler kontant. Skjøte ble også underskrevet av yngste sønn og de to svigersønnene. Nils pantsatte garden 1747 til Peder Andersen Hoel for 180 riksdaler. Da var den gamle obligasjonen avlest. Nils var gift med Eli Johannesdatter.

Barn:

1. Birthe døpt 1724 - trolig død som spebarn.

2. Kari døpt 1724, tvillinger. Hun fikk føråd sammen med foreldrene i 1766.

3. Birthe døpt 1725.

4 Tommes døpt 1727.

5. Johannes døpt 1729. Neste bruker.

6. Siri døpt 1734.

Johannes Nilsen Kaulum døpt 1729 - død 1808, fikk tinglyst skjøte fra faren 1766. Kjøpesum var 500 riksdaler + føråd til foreldre og søster (Kari). I 1772 pantsatte han garden for 250 riksdaler til Hans Pedersen Svennerud. Johannes var gift med Marte Jensdatter født ca. 1730 - død 1812.

Barn:

1. Nils døpt 1757. Neste bruker.

2. Eli døpt 1761.

3. Marthe døpt 1764.

4. Anne døpt 1768 gift med Peder Olsen, innerster og arbeidde på garden 1801 (Se folketelling).

Nils Johannesen Kaulum døpt 1757 - død 1830, fikk tinglyst skjøte fra faren i 1788. Kjøpesum var 495 riksdaler + fødråd til foreldrene. Iberegnet i kjøpesummen var kirkekjøpspengene samt alt løsøre av hester, fe og gardsredskap. Gift med Kari Rasmusdatter Kokshus døpt 1757 - død 1813. (Nils døde hos sin datter pa Wengsol i Ringsaker).

Barn:

1. Johannes døpt 1785 - trolig død som spebarn.

2. Johannes døpt 1786. Neste bruker.

3. Rasmus døpt 1789 gift med Guri Halvorsdatter.

4. Anders døpt 1791 - død 1815.

5. Marthe døpt 1801 gift 1827 med Ansten Kristoffersen Wengsol født ca. 1802 (Ringsaker).

Johannes Nilsen Kaulum dpt 1768 - d 1854, fikk tinglyst skjøte 1811 fra sin far. Kjepesum var 1600 rd +

føråd. Førådskontrakta var ikke satt opp enda, men ved salget forbeholdt foreldrene seg 1 ku, 1 kvige, 1kalv, 1 ungsvin, 3 sauer, 2 gryter, 2 dyner, 2 hodelag og 2 skinnfeller som de skulle ta med seg på føråda. Johannes var gift 1811 m Dorte Pedersdatter Purkildstad døpt 1782 - død 1850. Dorte var datter av Peder Hovelsen Helset (1741-1804) og Berte Eriksdatter. Berte hadde føråd på Purkildstad, men bodde hos dattera pa Kaulum som enke. Johannes kranglet ofte med den nye brukeren på Purkildstad fordi han ikke leverte føråda i tide. I 1813 var de i forlikskommisjonen angående noe erter. De ble enige om at da erter ikke kunne skaffes, skulle det leveres 10 skjepper bygg i stedet. Og i 1813 var det silda, fisken og noe bygg og setermaten, ost og smør, det handlet om. I 1816 var Johannes Purkildstad skyldig 32 riksbankdaler til førådskona si. Han fikk streng beskjed om at det skulle betales enten in natura eller i kontanter innen Grundset markeds førstkommende, 1. tirsdag (eller torsdag) i mars (dette var 3. januar). Førådskona levde til1829.

Barn:

1. Nils f 1812. Neste bruker.

Nils Johannesen Kaulum født 1812 - død 1889, fikk skjøte fra faren tinglyst 1845. Kjøpesum var 500 spesidaler som utgjorde pantegjelda til Oplysningsvesenets Fond. I tillegg skulle han yte sine foreldre arlig f¢råd. Nils var sine foreldres eneste barn. Gift 1833 med PernilleAndersdtr Baashus født ca. 1812 (Toten).

Barn:

1. Johanne født og død 1834.

2. Severine f 1835 gift 1861 med Hans Kristiansen Svennerud/Holm født -1831 - død1904. (Se Svennerud og Danmark, del 1),

3. Johannes født 1840. Neste bruker.

Johannes Nilsen Kaulum født 1840 fikk tinglyst skjøte fra faren 1863. Kjøpesum var 1100 spesidaler. 100 spesidaler blestående i garden til føråd og foreldrenes begravelse. Føråda var beregnet til 98 spesidaler pr år. Johannes gikk konkurs på gården 1876. Familien flyttet til Hvam Brænderi hvor Johannes var potetmåler og Lina var husholder. Gift 1862 med Veoline (Lina) Kristiansdatter Svennerud i Holm født 1836.

Barn:

1. Syverine født 1863 gift 1885 med Mathias Johannesen født 1860 (Simenstad-eie, Ringsaker). Bosatt i Moelv.

2. Peter født 1865. (Aslaug Christine Skjervens bestefar)

3. Kristian født 1866, arbeidde på Hvam Brænderi som gardskar. Ugift. Han hadde Kaulumsbakken ei tid.

4. Nils født 1868. Emigrerte til USA

5. Johan født 1871, baker på Hamar.

6. Valborg født 1873. U-gift. Bosatt pa Hamar. Døde 1948. Begravet på Hamar kirkegård.

Dette var den siste familien av den gamle slekta som hadde sittet på gården ihvertfall fra ca. 1600, kanskje lenger bakover også.

0 Comments|%1 Views|View full article
Other:En mulighet!!
Posted by: Knut Rune Skjerven on Jan 19 2011 07:12

Her kan du starte din egen forretning og tjene opp bonus ved å handle der selv!

Amway (no) - en av de største direktsalgsfirmaene. Velvære, Skjønnhet og produkter til hjemmet.http://www.amway.no/user/k_ru_sken

Jeg er en ABO-forretningseier. Ta kontakt, så får du tilgang av meg til siden.

mvh

Knut Rune

0 Comments|13 Views|View full article
Important:Endring av medlemsprofil.
Posted by: Knut Rune Skjerven on Feb 18 2008 13:31

Under "Aktiviteter" ligger det en lenke som heter "Adressebok". Der kan hver

enkelt av medlemmene endre på sin profil. Punkt 1.: Navn, kjønn, fødselsdata,

passord. Punkt 2. Sette inn bilde. ( Det hadde vært fint om hvert enkelt medlem

satte inn bilde av seg selv der.) Punkt 3. Hvor du er fra. Land, hjemsted, skoler du

har gått o.s.v. (Vi har medlemmer fra Alaska, Australia, Sverige og Norge.) Punkt

4. Hver enkelt sine interresser. Kom igjen og skriv på. Ikke vær blyg, vi er

slektninger.

Knut Rune

0 Comments|32 Views|View full article
Family stories:Gamle minner!
Posted by: Knut Rune Skjerven on Feb 9 2008 14:32
Det ligger en ny familiehistorie under Forum
0 Comments|65 Views|View full article
Important:Oppfølging av data.
Posted by: Knut Rune Skjerven on Feb 6 2008 10:18

Vi trenger medlemmenes innspill i alt som har med slekta vår å gjøre. Dette

for å få anetreet så riktig som overhode mulig. Spesielt viktig er datoer og

årstall. Fødsel, dåp(navnedag), konfirmasjon, bryllupsdager, brudd, dødsfall,

bisettelser og begravelser. Gamle bilder legger vi i album. Et bilde av hver

person er også viktig. Bilder av personer som er i live blir ikke vist til gjester

på websiden. Finner dere manger eller feil så gi meg beskjed umiddelbart.

På forhånd takk. Jeg trenger email-adresser til familiemedlemmer som

ikke er medlemmer av siden.

0 Comments|22 Views|View full article
Genealogy:Grenen som går til Danmark.
Posted by: Knut Rune Skjerven on Jan 21 2008 12:56
Sendte en mail til sognepresten i Borris, Ringkøping på Jylland vedrørende
min tip-oldefar Villads Nielsen . Jeg spurte om gravstedet fortsatt var der eller at det var slettet.
Jeg fikk dette svaret på mail:
Hej.Angående din forespørgsel om Villads Nielsen m. fl.kan vi desværre ikke
oplyse ret meget.De er omtalt i bogen Borris Søndre Grandelag og Omegn,
skrevet at Viste Heldgaard på side 174. Hvis du kommer hertil Borris vil en
fra Borris Lokalhistoriske Arkiv gerne vise dig, hvor gården lå ude på
militærets øvelses terræn, hvis terrænget er åbent d.v.s. at der ikke
skydes.Ang. gravstenene er der flere kirkegårde kommet på internettet, adr.
er dk-gravsten.dk tryk jylland, tryk ringkøbing,tryk på borris i det grønne felt,
der kan du også se om nabosognene er kommet på internettet.Håber det
kan hjælpe lidt. Med venlig hilsen Knud Jepsen.
PS! Det skulle vært moro å reist dit ned for å undersøke litt selv!
Hilsen "Webmaster"
Kommentarer?
5 Comments|78 Views|View full article
Visits
0037227