All results for Konstantin Päts/ in All Collections

1 - 20 of 1,718,742 results (0.94 seconds)
MyHeritage Family Trees
Jackson-Brown 2015-01-02 in Jack J Jackson's släkt, managed by Jack
Birth:Day Month 1874 - Place
Death:Day Month 1956 - Place
Parents:Names of both parents
Brother:Name of brother
Wife:Name of wife
MyHeritage Family Trees
Metsanurm Web Site, managed by Margus Metsanurm
Birth:Day Month 1874 - Place
Death:Day Month 1956 - Place
Parents:Names of both parents
Brother:Name of brother
Partner:Name of spouse
Biographical Summaries of Notable People
FREE
Birth:Feb 23 1874 - Tahkuranna Parish
Death:Jan 18 1956 - Tver
Wife:Helma Peedi, Helma Päts
MyHeritage Family Trees
Gerun Web Site, managed by Walter Kish
Birth:Day Month 1821
Parents:Names of both parents
Wife:Name of wife
Daughter:Name of daughter
MyHeritage Family Trees
Vallikivi Web Site, managed by Vallikivi
Birth:1874
Death:1956
Parents:Names of both parents
Wife:Name of wife
Son:Name of son
Australian Newspapers
FREE
Text:"...- : kuranna vallas KonstantinPäts, meie" üld tunnustatud riigimees, ajakirjanik ja- majan dustegelane, kes oma rahvüslikU tegeviisega' on tõusnud eesti rahva kõigi Vaegade . luuri maks^'.pojaks. Kui lühjidalt..."
Publication:Feb 18 1954 - Sydney, New South Wales, Australia
Page:1
Australian Newspapers
FREE
Text:"... the policy of Peter the Great but also rectifies that tsar's mistakes. By Shelley Garner. . From these turbulent events and through the efforts of Estonian patriots under KonstantinPäts, "who afterwards..."
Publication:Aug 9 1951 - Sydney, New South Wales, Australia
Page:3
Australian Newspapers
FREE
Text:"... rohkearvulist osavõttu. Järjekordne kui tuur toimkonna ettekande-, koosolek on pühapäeval, 26. oktoobril algu sega kell 16.00 Oid Cathedral Hallis. Kõne leb Villem Maidre teemal "KonstantinPäts ja tema elutöö..."
Publication:Oct 16 1952 - Sydney, New South Wales, Australia
Page:4
Australian Newspapers
FREE
Text:".... Kultuurtoimkonna järjekordne ettekande koosolek toimub pühapäeval, 26. oktoobril kell 16.00 Oid Gathedral Hallis. . Seekord kõneleb Villem Maidre teemal "KonstantinPäts ja tema elutöö. Pärast kõnet järgneb..."
Publication:Oct 9 1952 - Sydney, New South Wales, Australia
Page:2
Australian Newspapers
FREE
Text:"... kese kandidaadina ja valiti ühel häälel (6 aastaks) KonstantinPäts, kes sel aastal sai vanaks 79 ja küüditatuna viibib teadmatuses. EV Parlamendi—Riigikogu esimene koda— Riigivolikogu (Rvk) koosneb 80..."
Publication:Apr 2 1953 - Sydney, New South Wales, Australia
Page:2
Australian Newspapers
FREE
Text:"... iseseisvuse vabaduspäevil ütles tolle aegne Eesti riigipää KonstantinPäts, et meie pole tugevaks kasvanud selle läbi, et meid on meelitatud ja et meile on hääd tehtud, vaid võitluse, julge sõna ja isetege vüse..."
Publication:Apr 23 1953 - Sydney, New South Wales, Australia
Page:2
Australian Newspapers
FREE
Text:"... -ette nähtud ettekanne Villem Maidreilt leemal "Konstantin -Päts ja tema elutöö", kuid fee ettekanne lükkub edasi arvatavasti pktoobri kuule. M.E.Ü. "Kodu" noorte sektsioonil ori jli ba pikemat aega..."
Publication:Aug 21 1952 - Sydney, New South Wales, Australia
Page:3
Australian Newspapers
FREE
Text:".... oktoobril Oid Cathedral Hallis kõneles Villem Maidre teemal "KonstantinPäts ja tema elutöö". Kõneleja andis lühiülevaate meie suure rii gimehe elust ja tegevusest ning näitas, kui das tema elu kulges koos..."
Publication:Nov 6 1952 - Sydney, New South Wales, Australia
Page:4
Australian Newspapers
FREE
Text:"... a purge which carried away not only the State President KonstantinPäts and a dominating part of all military and political leaders, not only head of the Church bishop ^ Ra hamägi and the rector..."
Publication:July 3 1952 - Sydney, New South Wales, Australia
Page:3
Australian Newspapers
FREE
Text:"... > "KonstantinPäts." Seda raamatut ei suudetud aga > veel müügile lasta enne kommunistide võimuletulekut. Kommunistid hävi»- , tasid aga kogu väljaande tules. Haruldasel kombel suudeti siiski üks eksemplar..."
Publication:Dec 22 1949 - Sydney, New South Wales, Australia
Page:2
Australian Newspapers
FREE
Text:"... RAUD "Kaks suurt"(Jaan Tõ nissoni KonstantinPäts ja., nende ajastu) ilmus; Orto kirjatusel.- Samal kirjastusel on ilmumisel algupärandid V" Viktor Veskimöe psühholoogiline romaan , "Igaviku; lävel", mag..."
Publication:Feb 26 1953 - Sydney, New South Wales, Australia
Page:2
Australian Newspapers
FREE
Text:"... .valiti. Eesti Päästekomitee, kuhu kuulusid ;K.onstantinPäts, Jüri Vilms ja KQttjtaritin valjakuulutada.L " . .. Saaremaa vallutanud saksa väeosad olid lahencrnas Haapsalule, kus/asus Esimene ' Eesti Polk..."
Publication:Feb 26 1953 - Sydney, New South Wales, Australia
Page:1
U.S. Public Records Index
Phone number:(941) xxx-xxxx