Holger Frederik Rørdam, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand

Born:June 14 1830 In:  Laastrup, Laastrup Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt, Jylland, Danmark
Died:May 12 1913 (at age 82)In:  Lyngby, Københavns Amt, Nordsjælland, Danmark
Info
Events

Photos

View album 

Immediate family

Helga Simonia Margrethe Rørdam (født Kalkar)
His wife
Helga Simonia Rordam
His daughter
Kristian Rordam
His son
Marie Rørdam
His daughter
Holger Rørdam
His son
Agnete Rørdam
His daughter
Ingrid Rørdam
His daughter
Halfdan Rørdam
His son
Rigmar Rørdam
His daughter
Hans Christian Rordam
His father
Conradine Engelbrecht
His mother
Biskop Thomas Schatt Rørdam
His brother
Maria Christina Rørdam
His sister
Volf Frederik Rørdam
His brother
Inspektør Georg Rørdam
His brother
Emma Severine Elisa Rørdam
His sister
Bartholine Emilie Rørdam
His sister
  

Work

Kirkehistoriker, præst ved forskellige kirker, dr. phil., Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand

Contact information

Svogerslev, Sømme, København, Danmark
1870
Kongens Lyngby, Sokkelund, København, Danmark
1890
Copenhagen, Denmark
1911

Source citations

Confidence: Direct and primary evidence
Date: Dec 1 2017
Citation text:
Holger Frederik Rordam
Køn: Mand
Fødsel: 14. juni 1830 - Laastrup, Laastrup Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt, Jylland, Danmark
Ægteskab: Ægtefælle: Helga Simonia Margrethe Kalkar - 23. maj 1856 - Gladsakse,Kobenhavn,Denmark
Bopæl: 1870 - Svogerslev, Sømme, København, Danmark
Bopæl: 1890 - Kongens Lyngby, Sokkelund, København, Danmark
Bopæl: 1911 - Copenhagen, Denmark
Død: 12. maj 1913 - Lyngby, Københavns Amt, Nordsjælland, Danmark
Gravlagt: 16. maj 1913 - Kongens Lyngby, Sokkelund, Copenhagen, Denmark
Forældre: Hans Christian Rordam, Conradine Rordam (født Engelbrecht)
Hustru: Helga Simonia Margrethe Rordam (født Kalkar)
Børn: Ingrid Rørdam, Halfdan Rørdam, Halfdan Rørdam, Helga Simonia Scheving (født Rordam), Christian Rordam, Rigmar Rørdam, Holger Kristian Rørdam, Marie Moller (født Rordam), Agnete Koch (født Rørdam)
Søskende: Biskop Thomas Schatt Rørdam, Volf Frederik Rørdam, Inspektør Georg Rørdam, Emma Severine Elisa Rørdam, Maria Christina Brummer (født Rørdam), Bartholine Emilie Rørdam
Denne person har øjensynlig slægtningedubletter. Find personen i FamilySearch for at se den fulde information.

Biography

Kilde: Wikipeida: https://da.wikipedia.org/wiki/Holger_R%C3%B8rdam_(pr%C3%A6st): Holger Frederik Rørdam (14. juni 1830 i Låstrup – 12. maj 1913) var kirkehistoriker og desuden præst ved Taarbæk Kirke fra 1883 til 1906. Hans fader var den kendte præst Hans Christian Rørdam. Rørdam blev student 1847 og cand.theol. 1853, hvorefter han kastede sig over historiske studier og udgav 1855 De danske og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustaf. 1854 var han medstifter af Nordisk Universitetstidsskrift, 1857 blev han medlem af bestyrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og udgiver af dets tidsskr. Kirkehistoriske Samlinger, som han har fyldt med sine flittige Arkiv- og biblioteksundersøgelser, især fra 16. og 17. århundrede. Fra nu af er Rørdams navn uadskillelig knyttet til dansk historieforskning, som han har søgt at tjene under alle forhold. 1860-64 var han sognepræst i Satrup i Angel, hvor det kirkelige og nationale liv optog ham stærkt, men alligevel fik han tid til at fuldende sit skrift om Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen (1859-63) og give værdifulde bidrag til Sønderjyllands kirkehistorie i Kirkekalender for Slesvig, I—II (1862-64), som han udgav sammen med Immanuel Barfod. Efter krigen levede han 1864-69 i København og hjalp som præst både her og der, samtidig med at han 1867 tog den filosofiske doktorgrad for en afhandling om Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen og udgav en række betydelige historiske arbejder bl.a. Anders Arrebos og Claus Christoffersen Lyschanders levned og skrifter (hhv 1857 og 1868). 1871 blev Rørdam medlem af Videnskabernes Selskab, 1869-78 var han eksaminator i pædagogik og censor i praktisk færdighed ved skolelærereksamen, 1869-76 præst i Kornerup og Svogerslev på Sjælland, 1876-83 i Brændekilde og Bellinge på Fyn, og 1883 blev han præst i Lyngby ved København, hvor han virkede til sin død. Rørdam var tilige formand for Lyngby Kommunes Skolekommission, i bestyrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, for Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie og for Grundtvigs Højskole samt medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie. Nær ved de københvnaske samlinger fik han rigere lejlighed til historiske studier, og ved møder landet over arbejdede han for at vække den kirkehistoriske sans. På sin 80-årige fødselsdag blev Rørdam udnævnt til æresdoktor i teologien. Han var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.
Ancestor search:
Search Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages