František Matějka

Born:Dec 24 1858 In:  Újezd č. 20
Died:June 10 1919 (at age 60)
Info
Events

Immediate family

Marie Matějková (rozená Mužíková)
His wife
František Matějka
His son
Jan Matějka
His child
Václav Matějka
His son
Anna Barbora Matějková
His daughter
Antonín Matějka
His son
Růžena Matějková
His daughter
Unknown Matějka
His child
Unknown Matějka
His child
Josef Matějka
His father
Marie Matějková (rozená Malcová)
His mother
Veronika Matějková
His sister

Work

Kovář a podkovář, dozorce nářadí hasičů

Source citations

Matched to: https://www.myheritage.cz/person-2000017_488073421_488073421/franti%C5%A1ek-mat%C4%9Bjka
Citation text:
Jednotlivec přidal potvrzení Smart Match
Matched to: https://www.myheritage.cz/person-1500008_497365071_497365071/franti%C5%A1ek-mat%C4%9Bjka
Citation text:
Přidáno potvrzením Smart Match
Ancestor search:
Search Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages