František Matějka

Born:Dec 24 1858 In:  Újezd č. 20
Died:June 10 1919 (at age 60)
Info
Events
Timeline

Immediate family

Marie Matějková (rozená Mužíková)
His wife
Jan Matějka
His son
Unknown Matějka
His child
Unknown Matějka
His child
Josef Matějka
His father
Marie Matějková (rozená Malcová)
His mother
Veronika Matějka (rozená Matějková)
His sister
    

Work

Kovář a podkovář, dozorce nářadí hasičů

Source citations

Matched to: https://www.myheritage.cz/person-2000017_488073421_488073421/franti%C5%A1ek-mat%C4%9Bjka
Citation text:
Jednotlivec přidal potvrzení Smart Match
Matched to: https://www.myheritage.cz/person-1500008_497365071_497365071/franti%C5%A1ek-mat%C4%9Bjka
Citation text:
Přidáno potvrzením Smart Match
Ancestor search:
Search
Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages