Anders Petter Emm

Born:Apr 25 1825 In:  Kristberg, Motala, Sverige
Died:Nov 20 1858 (at age 33)In:  Kristberg, Motala, Sverige
Info
Events

Immediate family

Ulrika Andersdotter Hult
His wife
Johanna Andersdotter Emm
His daughter
Clara Jansson (född Jansdotter)
His daughter
Julius Andersson Emm
His son
Carl Victor Andersson Emm
His son
Anders Jonsson Emm
His father
Anna Maria Eriksdotter
His mother
Carl Gustaf Andersson Emm
His brother
Maria Andersdotter Emm
His sister
Johanna Andersdotter Emm
His sister
    

Biography

Född i Vänstertorp under Kulla, Kristberg

Vänstertorp under Kulla, Kristberg 25/4 1825 - 1840

Dammen under Kulla, Kristberg 1840 - 24/10 1841

Lärling i Motala 17/11 1841 - 1842 Mekaniska verkstaden

Dräng i Västertorp under Kulla, Kristberg 1842 - 1844

Dräng i Nya Berget under Skrukorp, Kristberg 1844 - 1845

Dräng i Skrukorp, Kristberg 1845 - 1847

På socknen, Aska härad, Kristberg 1847 till sin död

 

I husförhörslängder står " ? absolverad förförsta resan stöld 1847 Vägras skrivning 1847"

"1847 straffad för stöld 1848 2:a gången straffad för stöld"

"Bor på Skrukorps egendom gör 10 dagsverken om året - Lilla Berget"

 

 

Ancestor search:
Search Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages