Carl Magnus Nilsson

Born:Oct 23 1821 In:  Skede, Vetlanda, Sverige
Died:Aug 18 1890 (at age 68)In:  Karlstorp, Vetlanda, Sverige
Info
Events

Immediate family

Anna Lisa Petersdotter
His wife
Johan Peter Alfred Karlgren
His son
Kristina Sofia Johannesson (född Karlsson)
His daughter
Karolina Mathilda Andersson (född Karlsdotter)
His daughter
Ida Augusta Carlsdotter
His daughter
Anna Lovisa Hultqvist (född Karlsdotter)
His daughter
Karl Emil Wilhelm Karlgren
His son
Nils Johansson
His father
Christina Larsdotter
His mother
Sara Catharina Nilsdotter
His sister
Stina Lisa Nilsdotter
His sister
Johan Peter Nilsson
His brother

Work

Bonde, kyrkovärd

Personal info

Biography

Född i Lilla Götskögle, Skede

Lilla Götskögle, Skede 23/10 1821 - 1822

Skogsäng, Mellby 1822 - 1829

Lilla Götskögle, Skede 1829 - 1831

Kättarp, Mellby 1831 - /10 1832 Fosterson hos sin släkting Petter Carlsson

Slättö, Mellby /10 1832 - 1834

Skogsäng, Mellby 1834 - 1836

Dräng/gosse i Rot, Mellby 1836 - 1837

Dräng/gosse i Kättarp, Mellby 1837 - 4/11 1841

Dräng i Skogsäng, Mellby 4/11 1841 - 1843

Klackenhult, Karlstorp 1843 - 1888

Knivshult, Karlstorp 1888 till sin död

 

"Den 18 dennes avled förre kyrkovärden Carl Magnus Nilsson i Knivshult av Karlstorps socken, en inom sin ort allmänt värderad man. Nilsson, som var född 1821 i Skede socken, hade i ungdomen velat bliva organist, men då hans förmyndare nekade honom medel till studier - han blev tidigt föräldralös - måste han stanna vid lantmannens strävsamma sysselsättning."

Han lär dock vid flera till fällen ha tjänstgjort som orgelspelare i flera av kyrkorna i Östra härad.

Köpte Klackenhult, Karlstorp. Överlät gården 1883 till August Johansson-Hultkvist som ägde den fram till 1924. Gården kunde föda en dragare och ett tiotal nötkreatur.

Köpte 1850 Knifshult, Karlstorp. Gården togs 1877 över av svärsonen Jonas Jonsson, varefter gården gick över till dennes dotter Helga och hennes man Emil Algot Jonsson.Vid sekelskiftet hade gården ett tiotal nötkreatur. Sonen Gösta Winnerhed innehade fortfarande på 1960-talet gården.

Ancestor search:
Search Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages