Per August Jansson

Born:Aug 3 1844 In:  Västra Ny, Motala, Sverige
Died:Mar 29 1938 (at age 93)In:  Herrberga, Mjölby, Sverige
Info
Events

Immediate family

Clara Jansson (född Jansdotter)
His wife
Johanna Albertina Persdotter
His daughter
Carl Oskar Jansson
His son
Althea Paulina Karlsvärd (född Jansson)
His daughter
Gustaf Leonard Jansson
His son
Johan Emil Jansson
His son
Alma Maria Fredén (född Jansson)
His daughter
August Henning Jansson
His son
Anders Georg Jansson
His son
Jan Peter Persson
His father
Maja Lisa Gabrielsdotter
His mother
Karl Fredrik Jansson
His brother
Jan Anders Jansson
His brother
Augusta Sophia Jansson
His sister
Anna Christina Jansdotter
His sister
Gustava Karlsson (född Jansdotter)
His sister
    

Work

statare, orgeltrampare

Personal info

Biography

Född i Gölstorp under Fläda, Västra Ny

Gölstorp under Fläda, Västra Ny 3/8 1844 - 1863

Dräng i Dansby, Västra Ny 1863 -1864

Dräng i Äskebäck Militieboställe, Västra Ny 1864 - 1865

Dräng i Åsen, Västra Ny 1865 - 1866

Dräng i Lilla Ingesby, Västra Ny 1866 - 1869

Gölstorp under Fläda, Västra Ny 1869

Dräng i Lilla Ingesby, Västra Ny 1869 - 12/11 1872

Medevi herrgård, Västra Ny 12/11 1872 - 24/3 1878

Nordanå kvarteret, Skänninge 24/3 1878 - 26/11 1878

Kölbäck, Skeppsås 26/11 1878 - 24/10 1879

Klakeberg, Järstad 24/10 1879 - 17/11 1880

Stagelstorp, Vallerstad 17/11 1880 - 24/10 1882

Norra Karleby, Normlösa 20/11 1882 - 5/11 1889

Herrberga Öster Norrgård, Herrberga 5/11 1889 - 1901

Södra Karleby, Herrberga 1901 - 1933

Strömvallen Ålderdomshem, Herrberga 1933 till sin död

 

 

Ancestor search:
Search Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages