Karl Emil Wilhelm Karlgren

Born:Apr 6 1859 In:  Karlstorp, Vetlanda, Sverige
Died:July 19 1934 (at age 75)In:  Hässleby, Eksjö, Sverige
Info
Events

Immediate family

Hanna Rosalia Karlgren (född Abrahamsdotter)
His wife
Carl Josef Carlgren
His son
Gerda Elisabeth Karlgren
His daughter
John Arthur Karlgren
His son
Gunnar Natanael Karlgren
His son
Carl Magnus Nilsson
His father
Anna Lisa Petersdotter
His mother
Johan Peter Alfred Karlgren
His brother
Kristina Sofia Johannesson (född Karlsson)
His sister
Karolina Mathilda Andersson (född Karlsdotter)
His sister
Ida Augusta Carlsdotter
His sister
Anna Lovisa Hultqvist (född Karlsdotter)
His sister

Work

Grosshandlare

Biography

Född i Klackenhult, Karlstorp

Klackenhult, Karlstorp 6/4 1859 - 1888

Knivshult Rusthåll, Karlstorp 1888 - 1896

Fridhem 1, Mariannelund, Hässleby 17/11 1896 till sin död

 

 "Arb.bet. 17/5 1884 till Stockholm"

 

I samband med 60 års dagen:

"Intresserad kommunalman, har hr C. innehaft flera förtroende uppdrag inom kommunen, såsom kyrkovärd i 4 år, ledamot i livsmedelsnämnden och hälsovårdsnämnden samt medlem av skolrådet, ... Dessutom är han en av huvudmännen i Mariannelunds sparbank och v. ordf. i missionsföreningen på platsen."

 I samband med dödsfallet:

""Den avlidne var en selfmade man som från en ringa början arbetat sig upp till aktning och förtroende i vida kretsar. Hans handslag var gott som guld och lovade han något, icke var gamle Carlgren den som svek sitt ord."

"..., inflyttade till Mariannelund, där han alltsedan dess bedrivit en omfattande handel med uppköp av vilt och lantmannaprodukter. Inom detta gebit kan han betecknas som ortens störste och såsom sådan har han också varit en förkämpe för torghandeln i Mariannelund. Inom det kommunala och kyrkliga har han under yngre dagar varit flitigt verksam. I Mariannelunds sparbank har han varit huvudman sedan 1911, vilken befattning han innehade vid sin död. Inom banken har han även varit styrelsesuppleant och revisor."

Ancestor search:
Search Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages