Willem Johannes ERASMUS

Born:June 21 1905 In:  Brakfontein 126, dist. Springs. Transvaal. Suid-Afrika
Died:Mar 31 1986 (at age 80)In:  Dunnottor, distrik Springs. Transvaal. Suid-Afrika
Info
Events

Photos

View album 

Immediate family

Susanna Helena (Babs) ERASMUS (born NOTHLING)
His wife
Saretta Barendina BEZUIDENHOUT (born ERASMUS)
His daughter
Willem Johannes ERASMUS
His son
<Private> MAREE (born ERASMUS)
His child
<Private> ERASMUS
His child
Nicolaas Stephanus (Klaas) ERASMUS
His father
Elsje Susanna (Ouma Ellie) ERASMUS (born BODENSTEIN)
His mother
Laurens Jacobus ERASMUS
His brother
Laurens Jacobus ERASMUS
His brother
Lourika Jacoba ERASMUS
His sister
Lourens (Lou) Jacobus ERASMUS
His brother
Charles Peter ERASMUS
His brother
Nicolaas Stephanus (Niek) "Niek" ERASMUS
His brother
Johannes (Hans) ERASMUS
His brother
Martha Catharina (Tollie\Katootjie) KIRSTEIN (born ERASMUS)
His sister
Heiletje Maria (Heilie, Heuletje) TOIT (born ERASMUS)
His sister
Elsje Susanna (Ella\Ettie) GAUCHE (born ERASMUS)
His sister
Coert Frederick ERASMUS
His brother
Cornelius Johannes (Nelie\Kerneels) ERASMUS
His brother
    

Biography

Hy is vernoem na ouma se broer - oom Willem wat in die driejarige oorlog (Tweede Vryheidsoorlog) dood is in die krygskamp by Groenpunt in die Kaap. Hy het masels gekry. Die Engelse het hom nie na 'n ander tent verskuif nie. In die proses het hy natgereen. Masels het weggeslaan. Sy pa Peter Charles BODENSTEIN - was saam met hom in die kamp. Die Engelse wou hom nie toelaat om sy seun te sien nie. Toe hy sterwend was, het hulle hom geroep. Hy het egter geweier om toe te gaan.

Deur Ds. D.F. MALAN gedoop.

Willem was 'n mielie- en melkboer op Brakfontein. Na sy aftrede het hulle verhuis na Dunnottor.

Sterfkennis geteken te Nigel op 1ste April 1986 deur S.H. ERASMUS - nagelate eggenote het die liggaam geidentifiseer.

Kry 7/200ste aandeel van Minerale.

Hiermee die genealogiese inligting soos dit voorkom in die boedel:

MP 5048/86 Willem Johannes ERASMUS ss Susanna Helena ERASMUS * NöTHLING

� Sterfkennis - aangeheg

� Testament

Dié van beide dd Nigel 27.3.1985

ss beskryf as * NöTHLING met ID: 060124 0026 000

egpaar woon by adres soos voor dood van oorledene op Sterfkennis

aan die seuns word die plaaseiendom bemaak

� Voorhuwelikse kontrak nr 508/1931 dd 12.5.1931 - aangeheg - slegs eerste bladsy

� Inventaris

voltooi deur die ss

vaste bates: kyk die Likwidasie- en distribusierekening hieronder

� Likwidasie- en distribusierekening

vaste bates: aangeheg - 2p

� Transportbewys - aangeheg - 2p

Geboorte aanmelding - was sy naam geregistreer as William Johannes Erasmus. Dit was verkeerd en na sy Vader oorlede is, kon hy nie erf nie, want sy naam was verkeerd geskryf. Hy moes toe aansoek doen om dit te verander na Willem Johannes Erasmus. Toe kon hy eers sy erfporsie kry.

Sy Vader was teenwoordig met die geboorte.

Ancestor search:
Search Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages