Hendrik van den Hoya Kymmell

Born:Apr 10 1768 In:  Dalen, Nederland
Died:July 21 1829 (at age 61)In:  Hoya'soord, gem. Dalen, Nederland
Info
Events
Timeline

Photos

Show all (2)  |  Slideshow 

Immediate family

Georg Rudolph Wolter Kymmell, Mr.
His father
Euphemia Gesina Aleida Nijsingh
His mother
Jan Oldenhuis Kymmell
His brother
Johanna Kymmell
His sister
Johanna Lamina Kymmell
His sister
Jan Abraham Rudolph Kymmell
His brother
Wolter Thijman Kymmell
His brother
Coenraad Wolter Ellents Kymmell
His brother
Johan Frederik Kymmell
His brother

Work

eerste officier in Hollandschen Dienst /kapitein
To 1795
luitenant-kolonel
To 1829

Biography

Was eerste officier in Hollandschen Dienst,nam zijn ontslag in 1795, weet uit met Prins Willem V en werd officier bij de Hollandsche Brigade in Engeland, was kapitein bij het ontslag uit den dienst na den vrede van Amiens in 1802 en bleef ambteloos, tot hij in 1814 en 1814 den landstorm of het blokkadecorps der door de Franschen bezette vesting Coevorden commandeerde en overleed als gepensioneerd luitentant-kolonel ongehuwd op Hoya'soord onder Dalen.

Militair in dienst vd republiek der verenigde Nederlanden, tot 1795, het laatst in de rang van kapitein. In dat jaar verliet hij zijn vaderland om den stadhouder Willem V te volgen. Overgegaan bij het zoogenaamde rassemblement in Osnabrúckm, werd hij in 1799 overgevoerd naar Engeland en ingelijfd bij de Hollandsche Brigade. Bij den vrede van Amiens in 1802 in 't vaderland terggekeerd en in 't genot van pensioen gesteld, bleef bij ambteloos, behalve dat hij in 1813 en 1814 den landstorm of het blokkadekorps der door de Franschen bezette vesting Ceovorden kommendeerde.

 

Ongehuwd overleden

Ancestor search:
Search
Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages