Michiel Adriaensz Spruyt

Born:Circa 1450 In:  Strijen
Died:July 16 1521 (at age ‎~71‏)In:  Strijen
Info
Events

Photos

View album 

Immediate family

Heylke Spruyt
His wife
Adriaen Michielsz Spruyt
His son
Adriaen Jansz Spruyt
His father
NN
His mother
    

Work

Schepen , pachter van visgronden en koper van korentienden
Between 1484 and 1497
 Strijen
Michiel was schepen van Strijen 1484-1497, pachter van visgronden en koper van korentienden te Strijen. Bron: PXII. Strijen had 14 schepenen, waarvan 7 plaatsvervangers. De 7 regerende schepenen waren automatisch lid van de Hoge Vierschaar van het Baljuwschap Strijen. Dit hoge rechtscollege sprak recht in strafzaken binnen het "Land van Strijen" (de Z.O. Hoeksewaard), waarin schout en schepenen der dorpen in de omtrek geen bevoegdheid meer hadden. Daarom werden de schepenen van Strijen door de landsregering benoemd.

Source citations

Matched to: Michiel Adriaen Spruyt
Date: Aug 13 2011
Citation text:
Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen

Biography

 pachter, schepen, schepen van Strijen (1484-1497), pachter van visgronden en koper van korentienden te Strijen, lid van de Hoge Vierschaar van het Baljuwschap Strijen,

 

(Research-bron PXII: Strijen had 14 schepenen, waarvan 7 plaatsvervangers. De 7 regerende schepen waren automatisch lid van de Hoge Vierschaar van het Baljuschap Strijen. Dit hoge rechtscollega sprak recht in strafzaken binnen het "Land van Strijen"(de Z.O. Hoeksewaard), waarin schout en schepenen der dorpen in de omtrek geen bevoegdheid meer hadden. Daarom werden de schepenen van Strijen door de landsregering benoemd)   

Ancestor search:
Search Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages