Неизвестен

Покойна
Информация
Събития

Близки роднини

<Частен>
Брачният й партньор
Кральо Кралев
Синът й
Кралю Кралев
Баща й
<Частен>
Родителят й
Теменуга Кралева
Полусестра
<Частен> Кралев
Нейнят брат/сестра
Ancestor search:
Търсене Търсене

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Технология Smart Matching™
Supports 40 languages