Malahut Yngling Hertog van Normandie - Sigtrygg Yngling Koning van Dublin