María Xerez Aristeguieta Y Blanco Herrera - Bartholo Xerez Evia