Walentyna Von Kozyczkowski - Janusz Von Kożyczkowski