Ukjent Thordsen Møllerengen - Goro Thordsen Smestad