Gunder Terkelsen Kleven - Kleiva - Marthe Terkelsen Subdal

 • Gunder Terkelsen Kleven - Kleiva
 • Gunhild Terkelsen Kleven - Kleiva
 • Halvor Terkelsen Kleven - Kleiva
 • Hanna Terkelsen Kleven - Kleiva
 • Ingeborg Terkelsen Kleven - Kleiva
 • John Terkelsen Kleven - Kleiva
 • Jørgen Terkelsen Kleven - Kleiva
 • Mari Terkelsen Kleven - Kleiva
 • Marichen Terkelsen Kleven - Kleiva
 • Mariken Terkelsen Kleven - Kleiva
 • Nils Terkelsen Kleven - Kleiva
 • Tor Terkelsen Kleven - Kleiva
 • Brynjulf Terkelsen Kleven
 • Ingeborg Terkelsen Kleven
 • Jørgen Terkelsen Kleven
 • Mari Terkelsen Kleven
 • Ole Terkelsen Kleven
 • Stener Terkelsen Kleven
 • Terkel Terkelsen Kleven
 • Terkild Terkelsen Kleven
 • Thone Terkelsen Kleven
 • Mariken Terkelsen Lange Evja
 • Ole Terkelsen Lange Evja
 • Aasille Terkelsen Lundshaug
 • Ole Terkelsen Lundshaug
 • Tomine Terkelsen Lundshaug
 • Birthe Terkelsen Olashull Snedker Moen
 • Halvor Terkelsen Olashull Snedker Moen
 • Kari Terkelsen Olashull Snedker Moen
 • Anna Terkelsen Præst
 • Else Terkelsen Præst
 • Hans Terkelsen Præst
 • Ida Terkelsen Præst
 • Jesper Terkelsen Præst
 • Johanne Terkelsen Præst
 • Kirsten Terkelsen Præst
 • Mads Terkelsen Præst
 • Maren Terkelsen Præst
 • Margrethe Terkelsen Præst
 • Marie Terkelsen Præst
 • Niels Terkelsen Præst
 • Thure Terkelsen Præst
 • Vibeke Terkelsen Præst
 • Wibeke Terkelsen Præst
 • Christen Terkelsen Raadmand I Hjørring
 • Agnette Terkelsen Risdalen Neset
 • Dødfødt Terkelsen Risdalen Neset
 • Jon Terkelsen Risdalen Neset
 • Karine Terkelsen Risdalen Neset
 • Ole Terkelsen Risdalen Neset
 • Peder Terkelsen Risdalen Neset
 • Terkel Terkelsen Risdalen Neset
 • Thor Terkelsen Risdalen Neset
 • Thorbjørn Terkelsen Risdalen Neset
 • Torbjørn Terkelsen Risdalen Neset
 • Hanna Terkelsen Sandkleiva
 • Nils Terkelsen Sandkleiva
 • John Terkelsen Skiftenes
 • Terkel Terkelsen Skiftenes
 • Peder Terkelsen Snedker Haug Moen
 • Ole Terkelsen Solberg
 • Gunhild Terkelsen Steine Øyestad
 • Anne Terkelsen Subdal
 • Marthe Terkelsen Subdal