Tanya Stokes-Mack - Algernon Stokes-Roberts

 • Tanya Stokes-Mack
 • Gail Stokes-Madden
 • Ann Stokes-Manchester
 • John Stokes-Manchester
 • Michele Stokes-Mattera
 • Elizabeth Stokes-May
 • Maureen Stokes-McCarthy
 • Elda Stokes-McCockran
 • Darlene Stokes-McWhales
 • Devon Stokes-Medley
 • Hannah Stokes-Mercer
 • Chris Stokes-Metz
 • Laura Stokes-Miles
 • Cornelia Stokes-Minors
 • Leland Stokes-Minors
 • Debra Stokes-Moore
 • Dorothy Stokes-Moore
 • Sonya Stokes-Moore
 • Stokes Stokes-Moore
 • Bethany Stokes-Moorhouse
 • Karen Stokes-Moorhouse
 • Nigel Stokes-Moorhouse
 • Kelley Stokes-Morga
 • Kelley Stokes-Morgan
 • Joan Stokes-Morris
 • Norman Stokes-Morris
 • Susan Stokes-Muela
 • Cynthia Stokes-Neal
 • Susanne Stokes-Nelso
 • Mary Stokes-Novak
 • Ruby Stokes-o'Neal
 • Ann Stokes-Oeder
 • Doris Stokes-Oeder
 • Daniel Stokes-Pack
 • Ryan Stokes-Pack
 • Sharlene Stokes-Payne
 • Jennifer Stokes-Pen
 • Jennifer Stokes-Pena
 • Connor Stokes-Pendleton
 • Constance Stokes-Perrott
 • Harry Stokes-Perrott
 • Susan Stokes-Pierce
 • Mary Stokes-Pomeroy
 • Susannah Stokes-Povey
 • Lori Stokes-Powers
 • Willowreen Stokes-Preuss
 • Connelly Stokes-Prindle
 • Lilimay Stokes-Prospere
 • Marvallie Stokes-Quarrie
 • Emma Stokes-Raab
 • Jasmine Stokes-Ransom
 • Sophie Stokes-Read
 • Brandy Stokes-Reed
 • Audrey Stokes-Rees
 • Elaine Stokes-Rees
 • Hilda Stokes-Rees
 • Humphrey Stokes-Rees
 • Joan Stokes-Rees
 • John Stokes-Rees
 • Michael Stokes-Rees
 • Penelope Stokes-Rees
 • Philip Stokes-Rees
 • Robert Stokes-Rees
 • Roland Stokes-Rees
 • Rowland Stokes-Rees
 • William Stokes-Rees
 • Kim Stokes-Rey
 • Araminta Stokes-Rhys
 • Rhodri Stokes-Rhys
 • Laura Stokes-Ricci-Crisoline
 • Ashling Stokes-Richardson
 • David Stokes-Richardson
 • Gareth Stokes-Richardson
 • Ivor Stokes-Richardson
 • Kenneth Stokes-Richardson
 • Leonard Stokes-Richardson
 • Sheena Stokes-Richardson
 • Timothy Stokes-Richardson
 • Michelle Stokes-Rigby
 • Maxine Stokes-Roberson
 • Algernon Stokes-Roberts