Rodney Stokes-Davis - Julie Stokes-Lopez

 • Rodney Stokes-Davis
 • Latosha Stokes-Day
 • Amy Stokes-Dine
 • Jenson Stokes-Dine
 • Abigail Stokes-Dunn
 • Kristine Stokes-Eads
 • Jan Stokes-Elias
 • June Stokes-Emery
 • Mackenzine Stokes-Fietek
 • Verna Stokes-Frazier
 • David Stokes-French
 • Dawn Stokes-Fridr
 • Lewis Stokes-Fysh
 • Faye Stokes-Gardner
 • Angela Stokes-Geddes
 • Holly Stokes-Geddes
 • Norman Stokes-Geddes
 • Stephen Stokes-Geddes
 • Richard Stokes-Gee
 • Alisons Stokes-Gottlieb
 • Shirley Stokes-Graves
 • Tonja Stokes-Green
 • David Stokes-Greene
 • Laura Stokes-Greene
 • Robert Stokes-Grove
 • Debra Stokes-Haglund
 • Michele Stokes-Hailey
 • Alma Stokes-Hallesy
 • Shelley Stokes-Hammond
 • Shelly Stokes-Hammond
 • Debra Stokes-Hare
 • Denese Stokes-Harp
 • Dee Stokes-Harris
 • Dorothy Stokes-Harris
 • Stokes Stokes-Harris
 • Opal Stokes-Harrison
 • Sarah Stokes-Harvey
 • Eleanor Stokes-Heard
 • David Stokes-Herbst
 • Jan Stokes-Herbst
 • Philippa Stokes-Herbst
 • Tammy Stokes-Hewitt
 • Lacrystal Stokes-Hogan
 • Nell Stokes-Holmes
 • Florence Stokes-Howell
 • Penny Stokes-Howell
 • Anita Stokes-Hudson
 • Corby Stokes-Hudson
 • Beatrice Stokes-Hughes
 • Charles Stokes-Hughes
 • Henry Stokes-Hughes
 • Marjorie Stokes-Hughes
 • Susan Stokes-Hughes
 • Ann Stokes-Hutchinson
 • Rachael Stokes-Hynes
 • Alexis Stokes-Ingram
 • Mary Stokes-Jansen
 • Ann Stokes-Johnson
 • Floyd Stokes-Johnson
 • Hilda Stokes-Johnson
 • Theresa Stokes-Johnson
 • Hilda Stokes-Johnston
 • Margaret Stokes-Jones
 • Donna Stokes-Jordan
 • Robert Stokes-Jr
 • William Stokes-Jr
 • Karla Stokes-Jurdak
 • Jannetta Stokes-Keister
 • Yvonne Stokes-Kelly
 • Kent Stokes-Kilgore
 • Preston Stokes-Kilgore
 • Sallie Stokes-King
 • Stokes Stokes-King
 • Regina Stokes-Lawson
 • Seth Stokes-Leifeste
 • Ashley Stokes-Lewis
 • Colleen Stokes-Lilley
 • Mathew Stokes-Logan
 • Christina Stokes-Lopez
 • David Stokes-Lopez
 • Julie Stokes-Lopez