Sabrina Stokes Conner - Alyson Stokes Jenkins

 • Sabrina Stokes Conner
 • Sarah Stokes Cooke
 • Lucy Stokes Crews
 • Mary Stokes Cronin
 • Amanda Stokes Cupples
 • Elizabeth Stokes Darch
 • Sue Stokes Davenport
 • Susan Stokes Davenport
 • Tennesee Stokes Davenport
 • Tennessee Stokes Davenport
 • Mary Stokes Davis
 • Maria Stokes Dawson
 • Martha Stokes Dennis
 • David Stokes Dexter
 • James Stokes Dmd
 • Lydia Stokes Dowling
 • Rhoda Stokes Dowling
 • Elizabeth Stokes Dyer
 • Ann Stokes Dyke
 • Catherine Stokes Dymoke
 • Chloe Stokes Edwards
 • Lydia Stokes Elliott
 • Rebecca Stokes Emanuel
 • Winona Stokes Erickson
 • Charles Stokes Esquire
 • Francis Stokes Esquire
 • George Stokes Esquire
 • Hudleston Stokes Esquire
 • Margeret Stokes Fagin
 • John Stokes Fenwick
 • Mary Stokes Fenwick
 • Tomás Stokes Fenwick
 • Mary Stokes Forrest
 • Lilian Stokes Fox
 • Lillian Stokes Fox
 • Anna Stokes Frederick
 • Mary Stokes Funderbruk
 • Bessie Stokes Gardner
 • Elisabeth Stokes Garlic
 • Consuelo Stokes Gimenez
 • Emmeline Stokes Goodridge
 • Heather Stokes Gourley
 • Clara Stokes Graham
 • Nancy Stokes Graves
 • Lucretia Stokes Grider
 • Catharinae Stokes Griffin
 • Laura Stokes Grove
 • Mariæ Stokes Grysdale
 • Carrie Stokes Hahn
 • Lydia Stokes Haines
 • Mordecal Stokes Haines
 • Jennie Stokes Hale
 • Ann Stokes Hall
 • Mary Stokes Hall
 • Elizabeth Stokes Hancock
 • Isaac Stokes Harold
 • Jamie Stokes Harrell
 • Essie Stokes Harris
 • Leetha Stokes Harris
 • Maria Stokes Hart
 • James Stokes Hatch
 • Mary Stokes Hawkins
 • Azubah Stokes Haynes
 • Ellen Stokes Hickie
 • Ellen Stokes Hicks
 • Kate Stokes Hireman
 • Irene Stokes Holcombe
 • Sallie Stokes Holden
 • Sarah Stokes Holden
 • James Stokes Holt
 • Annie Stokes Houston
 • Elizabeth Stokes Howard
 • Virgie Stokes Hudson
 • Fannie Stokes Hughes
 • Marjorie Stokes Hughes
 • Amanda Stokes Hunnicutt Bankston
 • Judith Stokes Ingram
 • Ann Stokes Irons
 • Katherine Stokes Jack Crail
 • Hannah Stokes Jefferson
 • Alyson Stokes Jenkins