Somogie, Otto - Somolski, Charlene

 • Somogie, Otto — Somogkosy, Janos
 • Somogkosy, Maria — Somogvancz, Martha
 • Somogvanri, Catharina — Somogvati, Nicolaus
 • Somogvati, Paul — Somogy, Antonicus
 • Somogy, Antonius — Somogy, Erzsébet
 • Somogy, Eszter — Somogy, Joannes
 • Somogy, Joannis — Somogy, Mariana
 • Somogy, Marianna — Somogy, Stepanus
 • Somogy, Steph — Somogyak, Johanna
 • Somogyak, Susanna — Somogye, Erica
 • Somogye, Erin — Somogye, Teréz
 • Somogye, Therese — Somogyi Ferencné, Erzsébet
 • Somogyi Ferencné, Gizella — Somogyi Pap, Juliánna
 • Somogyi Pauncz, Etienne — Somogyi-Zalud, Emese
 • Somogyi, Aa — Somogyi, Alexan
 • Somogyi, Alexand — Somogyi, Anikó
 • Somogyi, Anita — Somogyi, Balázo
 • Somogyi, Balázs — Somogyi, Borbára
 • Somogyi, Borbóla — Somogyi, Cecilia
 • Somogyi, Cecília — Somogyi, Dezio
 • Somogyi, Dezso — Somogyi, Elisabetta
 • Somogyi, Elisabtha — Somogyi, Erse
 • Somogyi, Erseb — Somogyi, Erzsèbeth
 • Somogyi, Erzsé — Somogyi, Ferdi
 • Somogyi, Ferdinand — Somogyi, Frani
 • Somogyi, Franiciscus — Somogyi, Georguis
 • Somogyi, Georgy — Somogyi, Györgyld
 • Somogyi, Györgynek — Somogyi, Ignácz
 • Somogyi, Ignátz — Somogyi, Itsvan
 • Somogyi, Itsván — Somogyi, Joanne
 • Somogyi, Joannem — Somogyi, Jozer
 • Somogyi, Jozs — Somogyi, Julánna
 • Somogyi, Julìana — Somogyi, Kamilla
 • Somogyi, Kar — Somogyi, Klementina
 • Somogyi, Klere — Somogyi, Lenke
 • Somogyi, Leo — Somogyi, Lydia
 • Somogyi, Lynda — Somogyi, Mariae
 • Somogyi, Mariam — Somogyi, Matyás
 • Somogyi, Maureen — Somogyi, Mihályt
 • Somogyi, Mihályé — Somogyi, Natalia
 • Somogyi, Nathan — Somogyi, Pauli
 • Somogyi, Paulin — Somogyi, Rezső
 • Somogyi, Rich — Somogyi, Rákhel
 • Somogyi, Rákkel — Somogyi, Sofi
 • Somogyi, Sofia — Somogyi, Susánnat
 • Somogyi, Susánnatol — Somogyi, Súsánmna
 • Somogyi, Súsánn — Somogyi, Tibor
 • Somogyi, Tiborné — Somogyi, Viktória
 • Somogyi, Vilam — Somogyi, Zsófi
 • Somogyi, Zsófia — Somogyin, Elisabetha
 • Somogyin, Kalman — Somogyl Darvas, Ferenc
 • Somogyl Darvas, Mária — Somogyoszi, Teresia
 • Somogyovacs, Magdalena — Somogyvan, Anna
 • Somogyvan, Catharina — Somogyvaracs, Joannes
 • Somogyvaracs, Julianna — Somogyvari, Cathar
 • Somogyvari, Catharina — Somogyvari, Ladisl
 • Somogyvari, Ladislaus — Somogyvaro, Istvan
 • Somogyvarocz, Klara — Somogyvorj, Cathar
 • Somogyvosi, Juliana — Somogyvári, Franciscus
 • Somogyvári, Franciska — Somogyvári, Magdalena
 • Somogyvári, Magdalene — Somogyvári, Zsuzsa
 • Somogyvári, Zsuzsanna — Somogyí, Mária
 • Somogyí, Mátyás — Somogÿ, Franciscus
 • Somogÿ, Georgio — Somogÿvorÿ, Maria
 • Somogÿvorÿ, Nicolaus — Somohano Menchaca, Francisca
 • Somohano Menchaca, Natalia — Somohano, Ceferino
 • Somohano, Chelsey — Somohano, Lazaro
 • Somohano, Leticia — Somohano, Vicente
 • Somohano, Victor — Somojköy, Kathari
 • Somojlovitch, Boris — Somokloy, Mária
 • Somoklöy, Elisabetha — Somol, Antonín
 • Somol, Apolena — Somol, Matyáš
 • Somol, Mikuláš — Somolani, Alois
 • Somolani, Alvis — Somolenski, Stanislaw
 • Somoles, Arleen — Somolik, Bonnie
 • Somolik, Brian — Somolinos, Maria
 • Somolinos, María — Somolovitch, Anne
 • Somolovitch, Area — Somolski, Charlene