Sitzell Soffrensdr - Matz Soffrensen Kiaer

 • Sitzell Soffrensdr
 • Soffe Soffrensdr
 • Soffren Soffrensdr
 • Sophia Soffrensdr
 • Sophie Soffrensdr
 • Valdborg Soffrensdr
 • Vollborig Soffrensdr
 • Waldborg Soffrensdr
 • Zidsel Soffrensdr
 • Zidtzel Soffrensdr
 • Zidtzell Soffrensdr
 • Zitze Soffrensdr
 • Zize Soffrensdr
 • Zizel Soffrensdr
 • Anne Soffrensdtr
 • Johanne Soffrensdtr
 • Karen Soffrensdtr
 • Kirsten Soffrensdtr
 • Maren Soffrensdtr
 • Margrete Soffrensdtr
 • Marren Soffrensdtr
 • Mette Soffrensdtr
 • Else Soffrensdtter
 • Jens Soffrensen Anneboe
 • Madts Soffrensen Anneboe
 • Christen Soffrensen Bloch
 • Kiersten Soffrensen Bloch
 • Jorgen Soffrensen Bodker
 • Rasmus Soffrensen Bond
 • Soffren Soffrensen Bredstrup
 • Jens Soffrensen Broch
 • Christen Soffrensen Bryggersund
 • Jens Soffrensen Buch
 • Jens Soffrensen Bunde
 • Soffren Soffrensen Byfoget
 • Bertel Soffrensen Degn
 • Madtz Soffrensen Degn
 • Madz Soffrensen Degn
 • Maren Soffrensen Degn
 • Anders Soffrensen Dolmer
 • Dorothe Soffrensen Dolmer
 • Jens Soffrensen Dolmer
 • Soffren Soffrensen Dolmer
 • Hans Soffrensen Drager
 • Jens Soffrensen Feffvejld
 • Soffren Soffrensen Fergemand
 • Ole Soffrensen Fisker
 • Jens Soffrensen Forrige Ladefoged
 • Rasmus Soffrensen Fynboe
 • Mathz Soffrensen Gaas
 • Hans Soffrensen Gaasi
 • Niels Soffrensen Gied
 • Anne Soffrensen Heiberg
 • Jesper Soffrensen Heiberg
 • Maren Soffrensen Heiberg
 • Knud Soffrensen Hiort
 • Peder Soffrensen Hiulmand
 • Anders Soffrensen Hogsbierg
 • Soffren Soffrensen Hogsbierg
 • Jens Soffrensen Holbum
 • Jens Soffrensen Holst
 • Niels Soffrensen Houtved
 • Niels Soffrensen Hvid
 • Anders Soffrensen Hylmand
 • Jens Soffrensen Jude
 • Peder Soffrensen Jude
 • Anders Soffrensen Jyde
 • Catrine Soffrensen Jyde
 • Erich Soffrensen Jyde
 • Eskle Soffrensen Jyde
 • Jens Soffrensen Jyde
 • Jorgen Soffrensen Jyde
 • Lauritz Soffrensen Jyde
 • Niels Soffrensen Jyde
 • Madts Soffrensen Karde
 • Soffren Soffrensen Katholm
 • Anders Soffrensen Katters
 • Ane Soffrensen Katters
 • Anne Soffrensen Katters
 • Marin Soffrensen Katters
 • Matz Soffrensen Kiaer