Kristin Semmingsen Vågstad - Aaste Semmingsen

 • Kristin Semmingsen Vågstad
 • Kristoffer Semmingsen Vågstad
 • Mari Semmingsen Vågstad
 • Marit Semmingsen Vågstad
 • Nils Semmingsen Vågstad
 • Nn Semmingsen Vågstad
 • Ole Semmingsen Vågstad
 • Otter Semmingsen Vågstad
 • Ragnhild Semmingsen Vågstad
 • Seming Semmingsen Vågstad
 • Semming Semmingsen Vågstad
 • Sjønne Semmingsen Vågstad
 • Søren Semmingsen Vågstad
 • Tora Semmingsen Vågstad
 • Tore Semmingsen Vågstad
 • Toruana Semmingsen Vågstad
 • Toruna Semmingsen Vågstad
 • Tove Semmingsen Vågstad
 • Gulbrand Semmingsen Vågsted
 • Anne Semmingsen Væringsåsen
 • Embret Semmingsen Væringsåsen
 • Ingeborg Semmingsen Væringsåsen
 • Ola Semmingsen Væringsåsen
 • Ole Semmingsen Væringsåsen
 • Semming Semmingsen Væringsåsen
 • Amund Semmingsen Vølsnes
 • Anna Semmingsen Vølsnes
 • Hans Semmingsen Vølsnes
 • Ingebor Semmingsen Vølsnes
 • Ingeborg Semmingsen Vølsnes
 • Johan Semmingsen Vølsnes
 • Ola Semmingsen Vølsnes
 • Ole Semmingsen Vølsnes
 • Ragne Semmingsen Vølsnes
 • Ragnhild Semmingsen Vølsnes
 • Ragnild Semmingsen Vølsnes
 • Semming Semmingsen Vølsnes
 • Syver Semmingsen Vølsnes
 • Andreas Semmingsen Øvermoen
 • Eline Semmingsen Øvre Nordset Nes
 • Gunner Semmingsen Øvre Nordset Nes
 • Guro Semmingsen Øvre Nordset Nes
 • Halvor Semmingsen Øvre Nordset Nes
 • Kolbjørn Semmingsen Øvre Nordset Nes
 • Anders Semmingsen Øvre Nordset
 • Berger Semmingsen Øvre Nordset
 • Berte Semmingsen Øvre Nordset
 • Dorte Semmingsen Øvre Nordset
 • Eline Semmingsen Øvre Nordset
 • Gisle Semmingsen Øvre Nordset
 • Goro Semmingsen Øvre Nordset
 • Gudbrand Semmingsen Øvre Nordset
 • Gunner Semmingsen Øvre Nordset
 • Guro Semmingsen Øvre Nordset
 • Halvor Semmingsen Øvre Nordset
 • Kolbjørn Semmingsen Øvre Nordset
 • Lars Semmingsen Øvre Nordset
 • Marte Semmingsen Øvre Nordset
 • Narve Semmingsen Øvre Nordset
 • Nn Semmingsen Øvre Nordset
 • Olaug Semmingsen Øvre Nordset
 • Rønnaug Semmingsen Øvre Nordset
 • Tor Semmingsen Øvre Nordset
 • Tosten Semmingsen Øvre Nordset
 • Tørris Semmingsen Øvre Nordset
 • Kirsten Semmingsen Øvre Skjefstad
 • Marta Semmingsen Øvre Skjefstad
 • Ragnhild Semmingsen Øvre Skjefstad
 • Randi Semmingsen Øvre Skjefstad
 • Seming Semmingsen Øvre Skjefstad
 • Semming Semmingsen Øvre Skjefstad
 • Anna Semmingsen-Mo
 • David Semmingsen-Simensen
 • Haldis Semmingsen-Simensen
 • Kari Semmingsen-Simensen
 • Kristi Semmingsen-Simensen
 • Marit Semmingsen-Simensen
 • Otte-Ottar Semmingsen-Simensen
 • Semming Semmingsen-Simensen
 • Simon Semmingsen-Simensen
 • Aaste Semmingsen