Berthe Semmingsdatter - Selma Semmingsdatter

 • Berthe Semmingsdatter
 • Birgitta Semmingsdatter
 • Birgitte Semmingsdatter
 • Bjarnhild Semmingsdatter
 • Brynhild Semmingsdatter
 • Caroline Semmingsdatter
 • Dorte Semmingsdatter
 • Dorthe Semmingsdatter
 • Dorthea Semmingsdatter
 • Elen Semmingsdatter
 • Eli Semmingsdatter
 • Else Semmingsdatter
 • Erika Semmingsdatter
 • Everine Semmingsdatter
 • Gangdid Semmingsdatter
 • Gjerterud Semmingsdatter
 • Gjertrud Semmingsdatter
 • Goro Semmingsdatter
 • Gulbrand Semmingsdatter
 • Gunhild Semmingsdatter
 • Gunor Semmingsdatter
 • Guri Semmingsdatter
 • Gurine Semmingsdatter
 • Hansine Semmingsdatter
 • Helene Semmingsdatter
 • Hellena Semmingsdatter
 • Idda Semmingsdatter
 • Inga Semmingsdatter
 • Ingebor Semmingsdatter
 • Ingeborg Semmingsdatter
 • Ingrid Semmingsdatter
 • Jensine Semmingsdatter
 • Johanna Semmingsdatter
 • Johanne Semmingsdatter
 • Karen Semmingsdatter
 • Kari Semmingsdatter
 • Kersti Semmingsdatter
 • Kirsti Semmingsdatter
 • Kristina Semmingsdatter
 • Kristine Semmingsdatter
 • Lisbeth Semmingsdatter
 • Live Semmingsdatter
 • Magnhild Semmingsdatter
 • Maren Semmingsdatter
 • Marenhelene Semmingsdatter
 • Maret Semmingsdatter
 • Margrete Semmingsdatter
 • Mari Semmingsdatter
 • Maria Semmingsdatter
 • Marie Semmingsdatter
 • Marit Semmingsdatter
 • Marith Semmingsdatter
 • Marte Semmingsdatter
 • Martha Semmingsdatter
 • Marthe Semmingsdatter
 • Martine Semmingsdatter
 • Mikken Semmingsdatter
 • Mina Semmingsdatter
 • Nn Semmingsdatter
 • Olaug Semmingsdatter
 • Olea Semmingsdatter
 • Oleanna Semmingsdatter
 • Oliane Semmingsdatter
 • Olianna Semmingsdatter
 • Olina Semmingsdatter
 • Oline Semmingsdatter
 • Oloug Semmingsdatter
 • Ragdid Semmingsdatter
 • Ragndid Semmingsdatter
 • Ragne Semmingsdatter
 • Ragnhild Semmingsdatter
 • Ragnil Semmingsdatter
 • Randi Semmingsdatter
 • Rangdi Semmingsdatter
 • Ranghild Semmingsdatter
 • Rangnil Semmingsdatter
 • Roennaug Semmingsdatter
 • Rønnaug Semmingsdatter
 • Rønnoug Semmingsdatter
 • Secilie Semmingsdatter
 • Selma Semmingsdatter