Emilia Sardenes - Epitachio Sardeneta Sequeira

 • Emilia Sardenes
 • Julian Sardenes
 • Victorina Sardenes
 • Maria Sardenesa
 • Jospehus Sardeneski
 • Christoval Sardeneta Abiles
 • Estefania Sardeneta Abiles
 • Jasinta Sardeneta Abiles
 • Josepha Sardeneta Abiles
 • Maria Sardeneta Abiles
 • Maria Sardeneta Aguillon
 • Maria Sardeneta Albarado
 • Manuel Sardeneta Amador
 • Rosa Sardeneta Amador
 • Ysabel Sardeneta Amador
 • Manuel Sardeneta Arguello
 • Nicolas Sardeneta Arguello
 • Luiza Sardeneta Arias
 • Pablo Sardeneta Arias
 • Mariano Sardeneta Aviles
 • Jose Sardeneta Caballero
 • Ma Sardeneta Caballero
 • Maria Sardeneta Cardona
 • Ma Sardeneta Chacon
 • Ma Sardeneta Chacona
 • Joseph Sardeneta Eziga
 • Juan Sardeneta Farfan
 • Maria Sardeneta Farfan
 • Ana Sardeneta Gamino
 • Joseph Sardeneta Gamino
 • Manuel Sardeneta Gamino
 • Paula Sardeneta Gamino
 • Jose Sardeneta Gutierres
 • Ma Sardeneta Gutierres
 • Laureano Sardeneta Hinojosa
 • Ma Sardeneta Hinojosa
 • Joseph Sardeneta Jaso
 • Juan Sardeneta Jaso
 • Jph Sardeneta Jazo
 • Jose Sardeneta Jimenez
 • Josepha Sardeneta Lara
 • Maria Sardeneta Lara
 • Marcelino Sardeneta Lasra
 • Joana Sardeneta Maestre
 • Juana Sardeneta Maestre
 • Ma Sardeneta Martines
 • Joseph Sardeneta Martinez
 • Pedro Sardeneta Moreno
 • Antto Sardeneta Munos
 • Franco Sardeneta Munos
 • Maria Sardeneta Munos
 • Miguel Sardeneta Munos
 • Pedro Sardeneta Munos
 • Joseph Sardeneta Ojeda
 • Manuela Sardeneta Ojeda
 • Vicente Sardeneta Ojeda
 • Maria Sardeneta Oliva
 • Juan Sardeneta Ortiz
 • Maria Sardeneta Ortiz
 • Maria Sardeneta Parra
 • Ma Sardeneta Penaflor
 • Maria Sardeneta Penaflor
 • Luis Sardeneta Peres
 • Ma Sardeneta Quintana
 • Jose Sardeneta Ramirez
 • Manuela Sardeneta Rodalcabar
 • Anto Sardeneta Rodrigues
 • Jose Sardeneta Rodrigues
 • Ma Sardeneta Rodrigues
 • Maria Sardeneta Rodrigues
 • Joseph Sardeneta Ruis
 • Bernardo Sardeneta Ruiz
 • Tereca Sardeneta Rutiaga
 • Jose Sardeneta San
 • Lauriano Sardeneta San
 • Ma Sardeneta San
 • Jose Sardeneta Sandoval
 • Joseph Sardeneta Sartuche
 • Maria Sardeneta Sartuche
 • Vicente Sardeneta Sartuche
 • Epitachio Sardeneta Sequeira